Jak utworzyć, zmienić lub usunąć profil

Domownicy z jednego gospodarstwa domowego mogą korzystać z własnego, spersonalizowanego serwisu Netflix. Na jednym koncie w serwisie Netflix można utworzyć maksymalnie pięć profili.

Uwaga:
Profile nie są dostępne na urządzeniach wyprodukowanych przed 2013 r. Dodatkowy użytkownik może utworzyć tylko jeden profil.

Każdy profil zawiera następujące spersonalizowane elementy:

 • Preferencje językowe

 • Grupy wiekowe

 • Ograniczenia oglądania

 • Blokada profilu

 • Dziennik aktywności

 • Zapisane stany gry

 • Wygląd napisów

 • Ustawienia odtwarzania

 • Spersonalizowane propozycje filmów, seriali i programów

 • Moja lista*

 • Oceny*

 • Adres e-mail (służący do otrzymywanie powiadomień e-mailowych; dotyczy tylko profili bez ograniczeń wiekowych)

* Funkcja niedostępna w profilach dla dzieci na komputerach.

Tworzenie profilu

Profile można dodawać na urządzeniach wyprodukowanych po roku 2013.

Uwaga:
Dodatkowy użytkownik może utworzyć tylko jeden profil.
 1. Przejdź na stronę Zarządzaj profilami. Wybierz opcję Dodaj profil

  • Na ekranie głównym aplikacji mobilnej Netflix dla systemu Android lub iOS wybierz ikonę profilu lub ikonę Więcej , a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami. Wybierz opcję Dodaj profil.

 2. Nazwij profil.

 3. Aby utworzyć profil dla dzieci, wybierz opcję Dzieci.

 4. Wybierz opcję Kontynuuj lub Zapisz. Nowy profil powinien pojawić się na liście profili powiązanych z Twoim kontem.

Jeśli nie możesz utworzyć profilu z poziomu urządzenia lub przeglądarki mobilnej, odwiedź witrynę Netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj czynności opisane wyżej.

Usuwanie profilu

Możesz usuwać profile na większości urządzeń.

 1. W przeglądarce otwórz stronę Zarządzaj profilami

  • Na ekranie głównym aplikacji mobilnej Netflix dla systemu Android lub iOS wybierz ikonę profilu lub Więcej , a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 2. Wybierz profil, który chcesz zmienić.

 3. Zmień nazwę, obrazek lub język profilu.

  • Zmian kategorii wiekowej można dokonywać tylko na stronie Konto.

 4. Zapisz zmiany lub wybierz opcję Usuń profil, aby skasować dany profil.

Uwaga:
Nie można usunąć głównego profilu na koncie w serwisie Netflix. Gdy usuniesz profil, jego historia oglądania i zapisane stany gry przestaną być dostępne.


Jeśli nie możesz zmodyfikować profilu na urządzeniu, otwórz stronę Netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj powyższe kroki.

Zmienianie profilu

Możesz edytować profile na większości urządzeń.

 1. W przeglądarce otwórz stronę Zarządzaj profilami

  • Na ekranie głównym aplikacji Netflix dla systemu Android lub iOS wybierz ikonę profilu lub ikonę Więcej, a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 2. Wybierz profil, który chcesz zmienić.

 3. Zmień nazwę, obrazek lub język profilu. Jeśli nie możesz zmodyfikować profilu na urządzeniu, otwórz stronę netflix.com w przeglądarce internetowej i wykonaj powyższe kroki.

  • Zmian kategorii wiekowej można dokonywać tylko na stronie Konto.

 4. Zapisz wprowadzone zmiany.

Korzystanie z profili i kontrola rodzicielska

Użytkownicy wszystkich profili, z wyjątkiem profili dla dzieci, mogą wybierać i edytować ustawienia poszczególnych profili w sekcji Profil i kontrola rodzicielska. Edytowanie Ograniczeń oglądania i Blokady profilu wymaga podania hasła do konta.

Aby edytować ustawienia danego profilu:

 1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

 2. Wybierz nazwę profilu w menu Profil i kontrola rodzicielska.

 3. Skorzystaj z opcji Zmień przy ustawieniu, które chcesz edytować w danym profilu.

 4. Zapisz/Prześlij zmiany.

Dodawanie adresu e-mail

Możesz dodać inny adres e-mail do każdego dodatkowego profilu bez ograniczeń wiekowych, aby otrzymywać spersonalizowane rekomendacje i inne wiadomości z serwisu Netflix. Adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami nie można wykorzystywać do logowania się na konto Netflix.

Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące dodawania i zmieniania adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami:

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej, zaloguj się na profil, do którego chcesz dodać adres e-mail.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. Z menu Profil i kontrola rodzicielska wybierz profil, do którego chcesz dodać adres e-mail.

  • Obok opcji Adres e-mail profilu wybierz Dodaj lub Zmień (jeśli e-mail został wcześniej dodany).

 4. Podaj preferowany adres e-mail dla danego profilu.

 5. Wybierz opcję Dodaj adres e-mail.

  • Jeśli aktualizujesz dodany wcześniej e-mail, możesz wybrać opcję Zmień adres e-mail lub Usuń adres e-mail.

Powiązane artykuły