Jak tworzyć i edytować profile

Dzięki profilom każdy domownik może korzystać z własnego, spersonalizowanego serwisu Netflix. Na jednym koncie w serwisie Netflix można utworzyć maksymalnie pięć profili.

Uwaga:
Profile nie są dostępne na urządzeniach wyprodukowanych przed 2013 r.

Każdy profil zawiera następujące spersonalizowane elementy:

 • Preferencje językowe

 • Grupy wiekowe

 • Ograniczenia oglądania

 • Blokada profilu

 • Dziennik aktywności

 • Zapisane stany gry

 • Wygląd napisów

 • Ustawienia odtwarzania

 • Spersonalizowane propozycje filmów, seriali i programów

 • Moja lista*

 • Oceny*

 • Adres e-mail (służący do otrzymywanie powiadomień e-mailowych; dotyczy tylko profili bez ograniczeń wiekowych)

*Funkcja niedostępna w profilach dla dzieci na komputerach.

Jeśli korzystasz ze starszego urządzenia, które wymaga kodu aktywacji, nie będziesz mieć możliwości utworzenia lub przełączenia profilu na tym urządzeniu. Aby mieć pewność, że oglądasz materiały z serwisu, korzystając z preferowanego profilu, odwiedź witrynę Netflix, wybierz właściwy profil, a następnie aktywuj urządzenie na stronie Netflix.com/Activate. Jeśli później zechcesz zmienić profil, konieczne będzie wylogowanie się z danego urządzenia i ponowna jego aktywacja na wybranym profilu.

Jak utworzyć profil?

Profile można dodawać na urządzeniach wyprodukowanych po roku 2013.

 1. Przejdź na stronę Zarządzaj profilami. Wybierz opcję Dodaj profil.

 2. Nazwij profil.

 3. Aby utworzyć profil dla dzieci, wybierz opcję Dzieci.

 4. Wybierz opcję Kontynuuj. Nowy profil powinien pojawić się na liście profili na Twoim koncie.

Jeśli na jakimś urządzeniu lub w przeglądarce mobilnej nie możesz utworzyć lub usunąć profilu, otwórz stronę Netflix.com na komputerze i wykonaj powyższe kroki.
Więcej informacji o profilach Netflix dla dzieci znajdziesz w artykule Jak utworzyć profil o określonej kategorii wiekowej.

Jak usunąć lub spersonalizować profil?

Możesz personalizować i usuwać profile na większości urządzeń.

 1. Przejdź na stronę Zarządzaj profilami

 2. Wybierz profil, który chcesz zmienić.

 3. Zmień nazwę, obrazek lub język profilu.

  • Zmian kategorii wiekowej można dokonywać tylko na stronie Konto.

 4. Zapisz zmiany lub wybierz opcję Usuń profil, aby skasować dany profil.

Uwaga:
Nie można usunąć głównego profilu na koncie w serwisie Netflix. Gdy usuniesz profil, jego historia oglądania i zapisane stany gry przestaną być dostępne.


Jeśli na jakimś urządzeniu lub w przeglądarce mobilnej nie możesz zmodyfikować profilu, otwórz stronę Netflix.com na komputerze i wykonaj powyższe kroki.

Jak korzystać z ustawień profilu i kontroli rodzicielskiej

Użytkownicy wszystkich profili, z wyjątkiem przeznaczonych dla dzieci, mogą wybierać i edytować ustawienia poszczególnych profili w sekcji Profil i kontrola rodzicielska. Edytowanie Ograniczeń oglądania i Blokady profilu wymaga podania hasła do konta.

Aby edytować ustawienia danego profilu:

 1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

 2. Wybierz nazwę profilu w menu Profil i kontrola rodzicielska.

 3. Skorzystaj z opcji Zmień przy ustawieniu, które chcesz edytować w danym profilu.

 4. Zapisz/Prześlij zmiany.

Jak przypisać inny adres e-mail do każdego z profili

Pierwszy utworzony profil uważany jest za profil główny i jest on powiązany z adresem e-mail podanym przez Ciebie na stronie Konto.

Możesz dodać inny adres e-mail do każdego dodatkowego profilu bez ograniczeń wiekowych, aby otrzymywać spersonalizowane rekomendacje i inne wiadomości z serwisu Netflix. Adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami nie można wykorzystywać do logowania się na konto Netflix.

Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące dodawania i zmieniania adresów e-mail powiązanych z dodatkowymi profilami:

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej, zaloguj się na profil, do którego chcesz dodać adres e-mail.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. Z menu Profil i kontrola rodzicielska wybierz profil, do którego chcesz dodać adres e-mail.

  • Obok opcji Adres e-mail profilu wybierz Dodaj lub Zmień (jeśli e-mail został wcześniej dodany).

 4. Podaj preferowany adres e-mail dla danego profilu.

 5. Wybierz opcję Dodaj adres e-mail.

  • Jeśli aktualizujesz dodany wcześniej e-mail, możesz wybrać opcję Zmień adres e-mail lub Usuń adres e-mail.

Uwaga:
Użytkownicy w Niemczech muszą dwa razy potwierdzić chęć dodania lub zmiany adresu e-mail.