Jak utworzyć profil dla dziecka

Aby zarządzać rodzajami treści, które mogą oglądać i w które mogą grać dzieci i inni użytkownicy Twojego konta, możesz utworzyć profile indywidualne i ustawić na nich kategorie wiekowe. Profile można dodawać na urządzeniach wyprodukowanych po roku 2013.

 1. Przejdź na stronę Zarządzaj profilami, korzystając z urządzenia wymienionego poniżej:

  • Na telewizorze lub urządzeniu do przesyłania strumieniowego: przejdź na ekran wyboru profilu i wybierz opcję Dodaj profil +

  • Na telewizorze lub tablecie z systemem Android, iPhonie, lub iPadzie: w dolnym prawym rogu dotknij ikony Mój Netflix ikona Mój Netflix, wybierz swój profil, a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami .

  • W przeglądarce: otwórz stronę Zarządzaj profilami

 2. Wybierz opcję Dodaj profil

 3. Dodaj nazwę do profilu. Aby skorzystać z profilu Netflix dla dzieci, wybierzDla dzieci, Profil dla dzieci lub Dziecko?, zależnie od używanego urządzenia.

  • Profile dla dzieci dla ułatwienia mają logo na ikonie profilu.

 4. Wybierz opcję Kontynuuj. Nowy profil pojawi się na liście profili powiązanych z Twoim kontem.

Jeśli nie możesz utworzyć profilu z poziomu urządzenia lub przeglądarki mobilnej, odwiedź witrynę netflix.com na komputerze i wykonaj czynności opisane wyżej.

Uwaga:
Profilem głównym na koncie Netflix nie może być profil dla dzieci.

Możesz także edytować istniejący profil dodatkowy, korzystając z następujących urządzeń:

Telefon lub tablet z systemem Android, iPhone lub iPad

 1. Otwórz aplikację Netflix.

 2. W prawym dolnym rogu dotknij ikony Mój Netflix ikona Mój Netflix, a potem wybierz opcję Zarządzaj profilami .

 3. Przy profilu, który chcesz edytować, dotknij ikony edycji ołówek – ikona edytowania.

 4. Wybierz opcję Ograniczenia oglądania .

 5. Wybierz opcję Kategoria wiekowa .

 6. Wprowadź hasło do konta Netflix.

 7. Wybierz profil Dzieci, a następnie dotknij ikony Wstecz ikona strzałki wstecz.

 8. Wybierz opcję Zrestartuj aplikację.

Przeglądarka

 1. Przejdź na stronę Zarządzaj profilami i wybierz profil, na którym chcesz wprowadzić zmiany.

 2. W sekcji Ustawienia grup wiekowych wybierz Edytuj.

 3. Wprowadź hasło do konta Netflix.

 4. Wybierz opcję Wyświetl sekcję Dzieci serwisu Netflix z tytułami tylko dla dzieci.

 5. Wybierz opcję Zapisz.

Jeśli wybierzesz kategorię wiekową wyższą niż dozwolona dla profilu Dzieci, interfejs użytkownika przystosowany dla dzieci nie będzie dostępny na tym profilu.


Sekcja Dzieci w serwisie Netflix

Profil Dzieci:

 • Logo na ikonie profilu ułatwia identyfikację profilu.

 • Uproszczony interfejs i obsługa.

 • Brak bezpośredniego dostępu do ustawień konta.

 • Odtwarzanie wyłącznie tytułów wybranych specjalnie dla dzieci.

 • Brak sekcji Gry Netflix.

Uwaga:
Do zastosowania zaktualizowanych ustawień może być konieczne odświeżenie pamięci urządzenia. Aby odświeżyć:
– Zmień profil na inny, a następnie wróć do poprzedniego.
– Wyloguj się z urządzenia, a następnie zaloguj się na nim ponownie.

Aby w pełni skorzystać z Kontroli rodzicielskiej w serwisie Netflix, skonfiguruj najnowsze ustawienia kontroli rodzicielskiej.

Powiązane artykuły