Jak skonfigurować ochronę rodzicielską na koncie Netflix?

Jako główny posiadacz konta masz dwie opcje umożliwiające kontrolę dostępnych na nim treści:

1. Na poziomie konta (kontrola „twarda”)

Wymagaj kodu PIN w przypadku treści o określonym ograniczeniu wiekowym

 • Ustaw 4-cyfrowy kod PIN, który będzie trzeba podać na każdym profilu przed obejrzeniem jakiegokolwiek filmu, serialu lub programu przekraczającego ustalone ograniczenie wiekowe. Kod PIN uniemożliwia Twojemu dziecku oglądanie treści, które są nieodpowiednie dla jego wieku.

Wymagaj kodu PIN w przypadku określonego filmu, serialu lub programu

 • Ustaw 4-cyfrowy kod PIN, który będzie trzeba podać na każdym profilu przed obejrzeniem danego filmu, serialu lub programu. Dzięki zabezpieczeniu kodem PIN Twoje dziecko nie obejrzy tego konkretnego filmu, serialu lub programu.

2. Na poziomie profilu (kontrola „miękka”)

Wybierz ograniczenie wiekowe dla danego profilu

 • Ustaw ograniczenie wiekowe na danym profilu, aby zablokować dostęp do niektórych filmów, seriali i programów. Ty, jako rodzic lub opiekun, musisz zadbać o to, by dziecko korzystało tylko z właściwego profilu.

Na poziomie konta: ustaw na koncie kod PIN blokujący oglądanie materiałów o określonym ograniczeniu wiekowym

Aby określić lub zaktualizować ustawienia kodu PIN na swoim koncie, wykonaj poniższe czynności. Na urządzeniach wyprodukowanych przed rokiem 2013 nie ma możliwości wprowadzenia kodu PIN, ale Twoje ustawienia PIN będą obowiązywać. Tytuł blokowany kodem PIN będzie można obejrzeć na urządzeniu wyprodukowanym po roku 2013 lub na stronie serwisu Netflix.

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę Konto.

 2. Wybierz łącze Kontrola rodzicielska w sekcji Ustawienia.

 3. Podaj hasło do konta Netflix, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.

 4. Wprowadź cztery cyfry w polu PIN (nie używaj liter) — to będzie Twój kod PIN.

 5. Wybierz jeden z następujących poziomów zabezpieczenia kodem PIN:

  • Małe dzieci — wszystkie

  • Starsze dzieci — 7+, niektóre 13+

  • Nastolatki — 13+

  • Dorośli — 16+, 18+

  Uwaga:
  Aby uzyskać definicje poziomów zabezpieczenia kodem PIN, zapoznaj się z ograniczeniami wiekowymi obowiązującymi w Twoim kraju.
 6. Wybierz opcję Zapisz.

Więcej informacji o używaniu kodu PIN, w tym o usuwaniu kodu PIN z konta, znajdziesz w artykule Jak ustawić kod PIN kontroli rodzicielskiej?

Na poziomie konta: ustaw kod PIN blokujący oglądanie konkretnego filmu, serialu lub programu

Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić kod PIN dla konkretnego tytułu. Na urządzeniach wyprodukowanych przed rokiem 2013 nie ma możliwości wprowadzenia kodu PIN, ale Twoje ustawienia PIN będą obowiązywać. Tytuł blokowany kodem PIN będzie można obejrzeć na urządzeniu wyprodukowanym po roku 2013 lub na stronie serwisu Netflix.

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę Konto.

 2. Wybierz łącze Kontrola rodzicielska w sekcji Ustawienia.

 3. Podaj hasło do konta Netflix, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.

 4. Jeśli jeszcze nie masz kodu PIN, wprowadź cztery cyfry w polu PIN (nie używaj liter) — to będzie Twój kod PIN.

 5. Ustaw PIN blokujący konkretny tytuł, wpisując ten tytuł w polu „Wpisz tytuł filmu, serialu lub programu” i klikając go, gdy się pojawi.

 6. Wybierz opcję Zapisz.

Więcej informacji o używaniu kodu PIN, w tym o usuwaniu kodu PIN z konta, znajdziesz w artykule Jak ustawić kod PIN kontroli rodzicielskiej?

Na poziomie profilu: ustaw ograniczenie wiekowe na danym profilu

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę Konto, a następnie wybierz opcję Zarządzaj profilami.

 2. Wybierz profil, na którym chcesz ustawić ograniczenie.

 3. W sekcji Dozwolone filmy, seriale i programy wybierz właściwe ograniczenie wiekowe.

  • Tylko dla małych dzieci — dostęp do filmów, seriali i programów odpowiednich dla wszystkich grup wiekowych.

  • Dla starszych dzieci i młodszych widzów — dostęp do filmów, seriali i programów odpowiednich dla starszych dzieci.

  • Dla nastolatków i młodszych dzieci — dostęp do filmów, seriali i programów odpowiednich dla nastolatków.

  • Wszystkie grupy wiekowe — dostęp do wszystkich filmów, seriali i programów, w tym do materiałów dla dorosłych.

  Uwaga:
  na profilu głównego posiadacza konta można wybrać tylko opcję Dla nastolatków i młodszych widzów lub Wszystkie grupy wiekowe.

  Jeśli nie możesz zmienić ustawień ograniczeń wiekowych, może to oznaczać, że jest to profil Dzieci.

 4. Wybierz opcję Zapisz.

Uwaga:
Na niektórych Twoich urządzeniach zmiany w ustawieniach kontroli rodzicielskiej lub ograniczeń wiekowych mogą pojawić się z opóźnieniem. Jeśli nie widzisz zmian, użyj jednego z następujących sposobów, by odświeżyć urządzenie, z którego chcesz skorzystać:
- Przełącz się na inny profil, a potem wróć do profilu, na którym chcesz oglądać.
- Wyloguj się z konta Netflix, a potem zaloguj się ponownie.