Jak ustawić monit o podanie kodu PIN przy dodawaniu nowych profili

Możesz ustawić monit o podanie kodu PIN podczas dodawania nowych profili do konta Netflix. Najpierw wykonaj poniższe czynności, aby dodać kod PIN do blokady profilu dla profilu głównego na koncie Netflix. Ustawienia te są dostępne wyłącznie z poziomu profilu głównego powiązanego z Twoim kontem Netflix.

Uwaga:
profil główny na koncie Netflix to profil, który jest wyświetlany po lewej stronie lub w lewym górnym rogu na ekranie „Kto ogląda?”.

Po ustawieniu kodu PIN do blokady profilu dla profilu głównego, wykonaj poniższe kroki, aby ustawić monit o podanie kodu PIN podczas dodawania nowych profili:

  1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce internetowej.

  2. W sekcji Profile i kontrola rodzicielska kliknij profil główny konta (znajdujący się na samej górze).

  3. Obok sekcji blokada profilu wybierz opcję Zmień.

  4. Wprowadź hasło do konta Netflix.

  5. Zaznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN podczas dodawania nowych profili, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Twoje urządzenie może wymagać odświeżenia, aby ustawienia zostały zaktualizowane. Aby odświeżyć ustawienia:

  • przełącz się na inny profil, a potem wróć do poprzedniego profilu.

  • Możesz też wylogować się na urządzeniu i zalogować się ponownie.

W niektórych starszych urządzeniach nie działa blokada profilu na kod PIN, oto dlaczego.

Powiązane artykuły