Jak dodać lub usunąć kod PIN do profilu

Aby ograniczyć dostęp do określonego profilu na swoim koncie, możesz użyć kodu PIN do blokady profilu. Jeśli po otworzeniu profilu widzisz komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu PIN przed rozpoczęciem odtwarzania filmu, serialu lub programu, dowiedz się więcej o kodach PIN do konta.

Aby dodać kod PIN do określonego profilu:

Uwaga:
Niektóre urządzenia nie obsługują nowych funkcji, takich jak blokada profilu kodem PIN. Konta dodatkowego użytkownika mają jeden profil, którego nie można zabezpieczyć blokadą.

Telefon lub tablet z systemem Android, iPhone lub iPad

 1. Otwórz aplikację Netflix.

 2. W prawym dolnym rogu wybierz ikonę Mój Netflix .

 3. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Menu .

 4. Wybierz opcję Zarządzaj profilami .

 5. Wybierz profil, który chcesz edytować.

 6. Aby dodać lub zmienić kod PIN, wybierz opcję Blokada profilu .

 7. Naciśnij opcję Utwórz blokadę profilu, a potem potwierdź chęć wprowadzenia zmian swoim hasłem do konta Netflix.

 8. Wprowadź cztery cyfry, aby utworzyć kod PIN do blokady profilu. O ile nie korzystasz z nieobsługiwanego urządzenia, kod PIN będzie wymagany do otwarcia profilu oraz odtwarzania tytułów pobranych w tym profilu.

  • Aby anulować konieczność podawania kodu PIN, wybierz opcję Usuń blokadę profilu.

Przeglądarka

 1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

 2. W sekcji Profile i kontrola rodzicielska wybierz profil, który chcesz zablokować.

  • W przypadku niektórych kont należy wybrać najpierw opcję Profile, a następnie dany profil.

 3. Wybierz opcję Blokada profilu.

 4. Wprowadź hasło do konta Netflix.

 5. Zaznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN dla wybranego profilu.  

  • Aby anulować wymóg podania kodu PIN, usuń zaznaczenie pola wyboru.

 6. Wprowadź cztery cyfry, aby utworzyć kod PIN do blokady profilu. O ile nie korzystasz z nieobsługiwanego urządzenia, kod PIN będzie wymagany do otwarcia profilu oraz odtwarzania tytułów pobranych w tym profilu.

  • Jeśli chcesz, aby kod PIN był wymagany do tworzenia nowych profili na Twoim koncie, zaznacz pole wyboru przy opcji Wymagaj kodu PIN podczas dodawania nowych profili.

   Uwaga:
   Opcję Wymagaj kodu PIN podczas dodawania nowych profili można wybrać tylko podczas edycji ustawień Blokady profilu głównego profilu konta.
 7. Wybierz opcję Zapisz.

Do zastosowania zaktualizowanych ustawień może być konieczne odświeżenie pamięci urządzenia. Aby odświeżyć ustawienia:

 • przełącz się na inny profil, a potem wróć do poprzedniego profilu.

 • Możesz też wylogować się na urządzeniu i zalogować się ponownie.

Jak odzyskać kod PIN do blokady profilu

Jeśli nie pamiętasz kodu PIN do blokady profilu, wybierz opcję Nie pamiętasz kodu PIN?. Jeśli oglądasz na telewizorze, wprowadź wyświetlony na ekranie adres URL w oknie przeglądarki internetowej.

Aby wyświetlić lub zmienić kod PIN do blokady profilu, wprowadź swoje hasło do konta Netflix.

Powiązane artykuły