Jak dodać lub usunąć kod PIN do profilu

Aby ograniczyć dostęp do określonego profilu na swoim koncie, możesz użyć kodu PIN do blokady profilu. Jeśli po otworzeniu profilu widzisz komunikat z prośbą o wprowadzenie kodu PIN przed rozpoczęciem odtwarzania filmu, serialu lub programu, dowiedz się więcej o kodach PIN do konta.

Aby dodać kod PIN do określonego profilu:

Uwaga:
Niektóre urządzenia nie obsługują nowych funkcji, takich jak blokada profilu kodem PIN. Konta dodatkowego użytkownika mają jeden profil, którego nie można zabezpieczyć blokadą.
 1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce internetowej.

 2. Przejdź do sekcji Profil i Kontrola rodzicielska dla profilu, który chcesz zablokować.

 3. Zmień ustawienie Blokada profilu.

 4. Wprowadź hasło do konta Netflix.

 5. Zaznacz pole wyboru Wymagaj kodu PIN dla wybranego profilu.  

  • Aby anulować wymóg podania kodu PIN, usuń zaznaczenie pola wyboru.

 6. Wprowadź cztery cyfry, aby utworzyć kod PIN do blokady profilu. O ile nie korzystasz z nieobsługiwanego urządzenia, kod PIN będzie wymagany do otwarcia profilu oraz odtwarzania tytułów pobranych w tym profilu.

 7. Jeśli chcesz, aby kod PIN był wymagany do tworzenia nowych profili na Twoim koncie, wybierz opcję Wymagaj kodu PIN podczas dodawania nowych profili.

 8. Wybierz opcję Zapisz.

Do zastosowania zaktualizowanych ustawień może być konieczne odświeżenie pamięci urządzenia. Aby odświeżyć ustawienia:

 • przełącz się na inny profil, a potem wróć do poprzedniego profilu.

 • Możesz też wylogować się na urządzeniu i zalogować się ponownie.

Jak odzyskać kod PIN do blokady profilu

Jeśli zapomnisz kodu PIN do blokady profilu, kliknij link Nie pamiętasz kodu PIN? u dołu ekranu. Jeśli oglądasz na telewizorze, wprowadź podany adres URL w oknie przeglądarki internetowej.

Aby wyświetlić lub zmienić kod PIN do blokady profilu, wprowadź swoje hasło do konta Netflix.

Powiązane artykuły