Jak ustawić kod PIN kontroli rodzicielskiej?

Jako główny posiadacz konta masz dwie opcje umożliwiające kontrolę dostępnych na nim treści:

 • Na poziomie konta (kontrola „twarda”): ustaw 4-cyfrowy kod PIN, który trzeba będzie podać na każdym profilu przed obejrzeniem jakiegokolwiek filmu, serialu lub programu przekraczającego ustalone ograniczenie wiekowe. Kod PIN uniemożliwia Twojemu dziecku oglądanie treści, które są nieodpowiednie dla jego wieku.

 • Na poziomie profilu (kontrola „miękka”): ustaw ograniczenie wiekowe na danym profilu, aby zablokować dostęp do niektórych filmów, seriali i programów. Ty, jako rodzic lub opiekun, masz obowiązek zadbać o to, by dziecko korzystało tylko z właściwego profilu.

Jak ustawić kod PIN kontroli rodzicielskiej?

Aby określić lub zaktualizować ustawienia kodu PIN, wykonaj poniższe czynności. Uwaga: kody PIN nie są obsługiwane na urządzeniach wyprodukowanych przed 2013 r.

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę Konto.

 2. Wybierz łącze Kontrola rodzicielska w sekcji Ustawienia.

 3. Na wyświetlonym ekranie podaj hasło do konta Netflix.

 4. Wprowadź cztery cyfry w polu PIN (nie używaj liter).

 5. Wybierz jeden z następujących poziomów zabezpieczenia kodem PIN:

  • Małe dzieci — wszystkie

  • Starsze dzieci — 7+, niektóre 13+

  • Nastolatki — 13+

  • Dorośli — 16+, 18+

  Uwaga:
  Aby uzyskać definicje poziomów zabezpieczenia kodem PIN, zapoznaj się z ograniczeniami wiekowymi obowiązującymi w Twoim kraju.
 6. Wybierz opcję Zapisz.

Kiedy należy wprowadzać kod PIN?

Monit o podanie kodu PIN jest wyświetlany w przypadku podjęcia próby odtworzenia tytułu lub odcinka objętego ograniczeniami bądź w sytuacji, gdy kategoria wiekowa ulega zmianie między odcinkami. Po wprowadzeniu kodu PIN pozostaje on aktywny do momentu wylogowania, przełączenia profilu lub braku interakcji z usługą przez określony czas.

W przypadku pobierania tytułów na urządzenie przenośne podanie kodu PIN jest wymagane, gdy materiał należy do kategorii przewyższającej poziom zabezpieczenia kodem PIN danego konta.

 • Urządzenia z systemem iOS będą wymagać podania kodu PIN podczas pobierania tytułu zabezpieczonego kodem PIN.

 • Urządzenia z systemem Android oraz aplikacja dla systemu Windows 10 umożliwią pobranie materiałów bez podania kodu PIN, ale będą wymagać jego podanie podczas próby odtworzenia tytułu zabezpieczonego kodem PIN.

Jak odzyskać zapomniany kod PIN?

Jeśli w celu rozpoczęcia oglądania wybranego tytułu musisz podać kod PIN, którego nie pamiętasz, kliknij niebieskie łącze Nie pamiętasz kodu PIN?. PIN?”

Jeśli po kliknięciu niebieskiego łącza „Nie pamiętasz kodu PIN?”... ...

wówczas...

następuje przejście do strony logowania się do serwisu Netflix,

zaloguj się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła i wprowadź nowy kod PIN w polu PIN na następnym ekranie.

zostaje wyświetlony monit o wprowadzenie hasła na tej samej stronie,

podaj hasło i wprowadź nowy kod PIN w polu PIN na następnym ekranie.

Jak usunąć kod PIN z konta?

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę Konto.

 2. Wybierz łącze Kontrola rodzicielska w sekcji Ustawienia.

 3. Na wyświetlonym ekranie podaj hasło do konta Netflix.

 4. Ustaw najwyższy poziom kontroli rodzicielskiej: Dorośli. Dzięki temu będzie można oglądać tytuły o dowolnej klasyfikacji wiekowej bez wprowadzania kodu PIN.