Nie mogę utworzyć profilu Netflix Dzieci

Jeśli nie możesz wybrać opcji Profil Dzieci w sekcji Ograniczenia oglądania,

  • oznacza to, że na tym profilu włączono możliwość oglądania tytułów z kategorii wiekowej wyższej niż ta dozwolona na profilu Netflix Dzieci

    • Aby dany profil funkcjonował jak profil Netflix Dzieci, wybierz niższą kategorię wiekową odpowiednią dla dzieci.

    • Wybranie kategorii wiekowej przekraczającej poziom ustalony w Twoim regionie jako odpowiedni dla dzieci spowoduje, że dany profil nie będzie funkcjonował jak profil Netflix Dzieci.

  • Dodatkowy użytkownik może utworzyć tylko jeden profil i nie może to być profil Netflix Dzieci.

Powiązane artykuły