Jak włączyć/wyłączyć automatyczne odtwarzanie

Serwis Netflix oferuje dwie funkcje automatycznego odtwarzania, które można włączyć lub wyłączyć dla każdego z profili na koncie. Zmiany w ustawieniach automatycznego odtwarzania są wprowadzane na wszystkich urządzeniach.

Automatyczne odtwarzanie kolejnego odcinka

W przypadku seriali i programów podzielonych na odcinki możesz wybrać, czy kolejny odcinek ma być odtwarzany automatycznie.

  1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

  2. Przejdź do sekcji Profil i Kontrola rodzicielska dla profilu, którym chcesz zarządzać.

  3. Zmień Ustawienia odtwarzania.

  4. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola Automatycznie odtwarzaj kolejny odcinek na wszystkich urządzeniach.

  5. Wybierz opcję Zapisz.

Uwaga:
Do zastosowania zaktualizowanych ustawień może być konieczne odświeżenie pamięci urządzenia. Aby odświeżyć:
– Zmień profil na inny, a następnie wróć do poprzedniego.
– Wyloguj się z urządzenia, a następnie zaloguj się na nim ponownie.

Automatyczne odtwarzanie podglądów

Możesz wybrać, czy podczas przeglądania tytułów w serwisie Netflix mają być automatycznie odtwarzane ich podglądy.

  1. Otwórz stronę Konto w przeglądarce.

  2. Przejdź do sekcji Profil i Kontrola rodzicielska dla profilu, którym chcesz zarządzać.

  3. Zmień Ustawienia odtwarzania.

  4. Zaznacz lub odznacz opcję Automatycznie odtwarzaj podglądy podczas wyszukiwania.

Uwaga:
Do zastosowania zaktualizowanych ustawień może być konieczne odświeżenie pamięci urządzenia. Aby odświeżyć:
– Zmień profil na inny, a następnie wróć do poprzedniego.
– Wyloguj się z urządzenia, a następnie zaloguj się na nim ponownie.