Dlaczego nie mogę zrealizować karty podarunkowej Netflix?

Jeśli nie możesz zrealizować karty podarunkowej Netflix, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozwiązać ten problem.

„Wprowadzonego kodu użyto wcześniej”

Wyświetlenie komunikatu informującego o tym, że wprowadzony kod został użyty wcześniej, oznacza zazwyczaj, że karta została już zrealizowana na jakimś koncie. Otwórz stronę Szczegóły rozliczenia, aby sprawdzić, czy karta została już uwzględniona w saldzie konta. Jeśli nie widzisz na koncie salda karty podarunkowej, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.

„Wprowadzony kod jest nieprawidłowy”

Wyświetlenie komunikatu informującego o nieprawidłowym kodzie oznacza zazwyczaj błąd podczas jego wpisywania. Sprawdź dokładnie kod na karcie, w wiadomości e-mail lub na rachunku sklepowym i wprowadź go ponownie. Jeśli kod został wpisany prawidłowo, a mimo tego nadal pojawia się powyższy komunikat, może to oznaczać, że karta nie została jeszcze aktywowana przez sprzedawcę. Poczekaj 24 godziny i spróbuj ponownie zrealizować kartę podarunkową. W przypadku ponownego wyświetlenia komunikatu skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.

„Podczas realizacji prezentu wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później”

Wyczyść w przeglądarce pliki cookie serwisu Netflix

  1. Przejdź na stronę netflix.com/clearcookies, aby wyczyścić pliki cookie serwisu Netflix. Spowoduje to wylogowanie z konta.

  2. Przejdź na stronę netflix.com/redeem i spróbuj ponownie zrealizować kartę podarunkową.

Co mam teraz zrobić?

Jeśli nadal widzisz komunikat informujący o błędzie podczas realizacji karty, oznacza to zazwyczaj, że nie została ona jeszcze aktywowana przez sprzedawcę. Poczekaj 24 godziny i spróbuj ponownie zrealizować kartę podarunkową. W przypadku ponownego wyświetlenia komunikatu skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.

„Niestety z kart podarunkowych i kodów promocyjnych nie można korzystać za pomocą obecnej metody płatności”

Jeśli wyświetlił się komunikat o braku możliwości użycia wprowadzonego kodu na Twoim koncie, oznacza to zwykle, że próbujesz zrealizować kartę podarunkową na koncie rozliczanym za pośrednictwem iTunes bądź powiązanym z pakietem obejmującym abonament Netflix.

  • Jeśli chcesz wykorzystać kartę podarunkową Netflix, a rozliczasz się za pośrednictwem iTunes, anuluj konto Netflix i odnów je przy użyciu karty podarunkowej. Pamiętaj, że przed odnowieniem konta z użyciem karty podarunkowej trzeba będzie zaczekać na jego zamknięcie.

  • Jeśli Twoje konto jest powiązane z pakietem obejmującym abonament Netflix, możesz zachować kartę podarunkową i wykorzystać ją, gdy Twoje konto nie będzie już powiązane z pakietem, bądź zastosować ją na nowym lub innym koncie Netflix.

„Kod podarunkowy jest niezgodny z krajem”

Wyświetlenie komunikatu informującego o tym, że wprowadzony kod podarunkowy jest niezgodny z krajem, oznacza zazwyczaj, że waluta karty podarunkowej nie odpowiada walucie, w której się rozliczasz. W celu uzyskania możliwości zrealizowania karty podarunkowej jej waluta musi być zgodna z walutą rozliczeniową. Jeśli uważasz, że ten komunikat został wyświetlony przez pomyłkę, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.