ไม่สามารถบันทึกการอัปเดตข้อมูลบัญชีของฉันได้ในเว็บไซต์ Netflix

ปัญหาในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี Netflix มักเกิดจากโปรแกรมเสริมในเบราว์เซอร์หรือการกำหนดค่า ซึ่งขัดขวางไม่ให้เว็บไซต์ Netflix โหลดได้อย่างเหมาะสม โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การล้างคุกกี้ของ Netflix จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies เพื่อล้างคุกกี้ของ Netflix วิธีนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีสตาร์ทเบราว์เซอร์

 1. ปิดเบราว์เซอร์

 2. เปิดใช้เบราว์เซอร์อีกครั้ง

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากยังพบปัญหาหลังจากทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเบราว์เซอร์ด้านบนแล้ว ให้ลองรีสตาร์ทเบราว์เซอร์ที่ต้องการโดยไม่เปิดใช้งานโปรแกรมเสริม:

การรีสตาร์ท Firefox โดยไม่มีโปรแกรมเสริม

ในการรีสตาร์ท Firefox โดยไม่เปิดใช้งานโปรแกรมเสริม:

 1. คลิก "ปุ่มเมนูของ Firefox"

 2. เลือก Help (ความช่วยเหลือ)

 3. เลือก "รีสตาร์ทโดยปิดโปรแกรมเสริม"

เมื่อรีสตาร์ท Firefox แล้ว ให้ลองเปลี่ยนแปลงหรือบันทึกการตั้งค่าที่ต้องการอีกครั้ง

การปิดส่วนเสริมของ Chrome

หากคุณใช้งาน Chrome คุณอาจต้องการปิดโปรแกรมเริ่มที่ไม่จำเป็นก่อนลองอีกครั้ง หากต้องการปิดส่วนเสริมใน Chrome:

 1. ในแถบที่อยู่ใน Chrome ให้พิมพ์ chrome://extensions

 2. ในรายการของส่วนเสริม ยกเลิกเครื่องหมายในกล่องใดๆที่ระบุว่า "เปิดใช้งาน"

 3. ย้อนกลับไปที่ Netflix แล้วลองสตรีมอีกครั้ง

หากขั้นตอนนี้แก้ไขปัญหาของคุณ คุณอาจต้องการเปิดส่วนเสริมทีละรายการอีกครั้ง เพื่อดูว่าส่วนเสริมใดที่ขัดขวางไม่ให้โหลดหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ Netflix ได้อย่างถูกต้อง

การปิดใช้งานโปรแกรมเสริมใน Internet Explorer

หากต้องการปิดใช้งานโปรแกรมเสริมใน Internet Explorer ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับ Internet Explorer เวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน:

Internet Explorer 9

 1. เปิด Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม "เครื่องมือ" จากนั้นคลิก "จัดการโปรแกรมเสริม"

 3. ในส่วนของ "แสดง" ให้เลือก "โปรแกรมเสริมทั้งหมด"

 4. เลือกโปรแกรมเสริม จากนั้นคลิก "ปิดใช้งาน"

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับทุกโปรแกรมเสริม

 6. รีสตาร์ท Internet Explorer

 7. ลองเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่า Netflix ที่ต้องการอีกครั้ง

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาได้ คุณอาจต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมเสริมทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่ขัดขวางการโหลดหน้าต่างๆ อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ Netflix

Internet Explorer 8

 1. คลิกปุ่ม "เริ่มต้น"

 2. เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

 3. เลือก เครื่องมือเสริม (Accessories)

 4. เลือก "เครื่องมือของระบบ"

 5. เลือก Internet Explorer (ไม่มีโปรแกรมเสริม)

 6. ลองเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่า Netflix ที่ต้องการอีกครั้ง

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาได้ คุณอาจต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมเสริมทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่ขัดขวางการโหลดหน้าต่างๆ อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ Netflix

Internet Explorer 7

 1. เปิด Internet Explorer

 2. คลิกที่ปุ่ม "เครื่องมือ"

 3. เลือก "จัดการโปรแกรมเสริม"

 4. เลือกโปรแกรมเสริม จากนั้นคลิก "ปิดใช้งาน"

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับทุกโปรแกรมเสริม

 6. เลือก Close (ปิด)

 7. ลองเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่า Netflix ที่ต้องการอีกครั้ง

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาได้ คุณอาจต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมเสริมทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่ขัดขวางการโหลดหน้าต่างๆ อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ Netflix

การปิดใช้งานโปรแกรมเสริมใน Safari

หากใช้งาน Safari คุณอาจต้องปิดใช้งานโปรแกรมเสริมที่ไม่จำเป็นก่อนลองอีกครั้ง การปิดใช้งานโปรแกรมเสริมใน Safari:

 1. เปิด Safari

 2. เลือก Safari

 3. เลือก Preferences (การตั้งค่า)

 4. เลือกแถบ "ส่วนขยาย" (Extensions) ในแถบเมนูด้านบน

 5. สลับ "ส่วนขยาย" (Extensions) เป็น "ปิด"

 6. ปิดหน้าต่าง "ส่วนขยาย" (Extensions)

 7. ลองเปลี่ยนและบันทึกการตั้งค่าที่ต้องการอีกครั้ง

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาได้ คุณอาจต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมเสริมทีละโปรแกรม เพื่อดูว่าโปรแกรมใดที่ขัดขวางการโหลดหน้าต่างๆ อย่างถูกต้องในเว็บไซต์ Netflix