การเรียกเก็บและการชำระค่าบริการ

ค่าบริการของ Netflix

สามารถดูการชำระเงินและประวัติการเรียกเก็บได้ในหน้ารายละเอียดการเรียกเก็บของบัญชี

ดูแพ็คเกจและค่าบริการรายเดือน

สามารถดูแพ็คเกจ Netflix ปัจจุบันที่ใช้งานและประวัติการเรียกเก็บได้ในหน้ารายละเอียดการเรียกเก็บของบัญชี

เปรียบเทียบแพ็คเกจและราคา รวมทั้งเปลี่ยนแพ็คเกจได้ทุกเมื่อ

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวันที่เรียกเก็บค่าบริการ

เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเดือนละครั้งในวันที่ตรงกับวันลงทะเบียน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิก Netflix ในช่วงเริ่มต้นของรอบการเรียกเก็บ และอาจใช้เวลาหลายวันก่อนที่ข้อมูลนี้จะปรากฏในบัญชีของคุณ

 • วันที่เรียกเก็บอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า 1 วัน เนื่องจากความแตกต่างของเขตเวลา

 • หากวันที่เรียกเก็บไม่ใช่วันที่ที่มีอยู่ในทุกเดือน (เช่น วันที่ 31) จะมีการเรียกเก็บค่าบริการในวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวแทน 

 • หากคุณชำระค่าบริการ Netflix ผ่านบริษัทอื่น วันที่เรียกเก็บของ Netflix อาจต่างจากวันที่เรียกเก็บของผู้ให้บริการที่คุณใช้งาน

อัปเดตข้อมูลการชำระเงิน

ไปที่หน้าจัดการข้อมูลการชำระเงิน คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบหากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ตัวเลือกการชำระเงินบางรายการจะนำคุณไปที่เว็บไซต์ของตัวเลือกดังกล่าว เพื่อทำขั้นตอนการอัปเดต

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าบริการ Netflix เรามีตัวเลือกการชำระเงินหลายแบบ

พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าบริการของ Netflix

 1. ไปที่หน้ารายละเอียดการเรียกเก็บในบัญชี

 2. คลิกวันที่ของค่าบริการที่ต้องการดูข้อมูล ลิงก์จะเปิดหน้าใบแจ้งยอดค่าบริการที่พิมพ์ได้ของค่าบริการที่ต้องการดูดังกล่าว หากต้องการพิมพ์ค่าบริการทั้งหมดภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา สามารถพิมพ์หน้ารายละเอียดการเรียกเก็บได้

 3. ค้นหาคำตอบของคำถามเกี่ยวกับภาษีที่แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดค่าบริการของ Netflix

สามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บของ Netflix ได้สูงสุดเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการข้อมูลการเรียกเก็บที่มีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณ

แก้ไขปัญหาการชำระเงิน

หากมีปัญหากับวิธีการชำระเงิน สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหามีดังต่อไปนี้

วิธีการชำระเงินถูกปฏิเสธ

หากธนาคารหรือสถาบันการเงินปฏิเสธการหักค่าบริการ ให้ทำดังนี้

 • ตรวจสอบว่าข้อมูลการชำระเงิน เช่น รหัสไปรษณีย์ รหัสความปลอดภัย วันหมดอายุ ถูกต้อง

 • หากยังมีปัญหาอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินของคุณรองรับธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ

ระบบไม่ยอมรับวิธีการชำระเงิน

มีวิธีการชำระเงินหลายตัวเลือกในการใช้ชำระค่าบริการ Netflix ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และการชำระผ่านบริษัทอื่น หากวิธีการชำระเงินที่เรายอมรับไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

บัญชีถูกยกเลิกโดยไม่คาดคิด

หากมีการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบุคคลที่สาม หรือแพ็คเกจที่ใช้มีบริการ Netflix รวมอยู่ด้วย บัญชีของคุณอาจถูกยกเลิกได้ด้วยเหตุผลหลายประการ

 • มีปัญหากับการชำระเงินของคุณ 

  • บริษัทอื่น: เข้าสู่ระบบบัญชีดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงิน จากนั้นสมัครเป็นสมาชิก Netflix อีกครั้ง

  • แพ็คเกจ: เข้าสู่ระบบบัญชีของแพ็คเกจ เพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงิน จากนั้นเชื่อมโยงบัญชี Netflix อีกครั้ง

 • คุณได้หยุดใช้งานชั่วคราวหรือยกเลิกแพ็คเกจที่มี Netflix รวมอยู่ด้วย และไม่มีวิธีการชำระเงินวิธีอื่นในระบบ 

  • หากแพ็คเกจของคุณยังคงมีการใช้งานอยู่ ให้เชื่อมโยงบัญชี Netflix อีกครั้ง

  • หากยกเลิกแพ็คเกจแล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ของคุณแล้วเพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

การค้นหาสาเหตุการเรียกเก็บที่ไม่ควรเกิดขึ้น

ค่าบริการสูงกว่าที่คาดไว้

อาจมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้คุณเห็นการเรียกเก็บค่าบริการมากกว่าที่คาดไว้

 • ภาษี - อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มจากราคาค่าบริการสมาชิก โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัย 

 • ค่าธรรมเนียม - ในบางประเทศ บริษัทบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมข้ามพรมแดน บางประเทศอาจเปลี่ยนสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ แม้ในกรณีที่เราเรียกเก็บค่าบริการเป็นสกุลเงินท้องถิ่น

 • การเปลี่ยนแพ็คเกจ - หากคุณหรือคนในครัวเรือนอัปเกรดแพ็คเกจ Netflix ใบเรียกเก็บค่าบริการจะแสดงราคาแพ็คเกจที่สูงขึ้น

การถูกเรียกเก็บค่าบริการเร็วกว่าที่คาดไว้

หากไม่มีวันที่เรียกเก็บที่ต้องการในเดือนนั้นๆ (เช่น วันที่ 31) คุณจะถูกเรียกเก็บในวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวแทน

หากค่าบริการเปลี่ยนแปลงหรือคุณเปลี่ยนไปใช้แพ็คเกจที่มีค่าบริการสูงกว่า คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเร็วกว่าที่คาดไว้

มีการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการเรียกเก็บหลายครั้ง

สมาชิก Netflix จะถูกเรียกเก็บค่าบริการเดือนละครั้ง ในวันที่ใช้สมัครลงทะเบียน

หากคุณสมัครลงทะเบียน Netflix เมื่อไม่นานมานี้ หรือเป็นสมาชิกที่เปลี่ยนวิธีการชำระเงินหรือลองการชำระเงินที่ถูกปฏิเสธอีกครั้ง คุณอาจเห็นคำขอกันวงเงินซึ่งแสดงเป็นธุรกรรมที่รอดำเนินการในเอกสารแจ้งค่าใช้จ่ายของคุณ การกันวงเงินไม่ใช่การเรียกเก็บ แต่อาจส่งผลต่อยอดคงเหลือจนกว่าธนาคารของคุณจะคืนวงเงินกลับในเวลาสองสามวัน

 • หากคำขอกันวงเงินใช้เงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีของคุณ เราจะไม่สามารถดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการ Netflix ได้ ในกรณีนี้ คุณต้องเพิ่มวงเงินไปยังบัญชีของคุณ หรือใช้การชำระเงินวิธีอื่น

หากพบเห็นการเรียกเก็บค่าบริการ Netflix หลายครั้งหรือมีการเรียกเก็บค่าบริการที่คุณเชื่อว่าไม่ได้ให้อนุญาต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง