Έγινε αλλαγή της διεύθυνσης email του λογαριασμού μου στο Netflix χωρίς την έγκρισή μου.

Στη Netflix λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια λογαριασμού. Αν λάβατε ένα email από τη Netflix που αναφέρει ότι η διεύθυνση email σας άλλαξε, ενώ εσείς δεν είχατε ζητήσει αυτήν την αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανατρέξτε στις προτάσεις μας για τα πρόσθετα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να διατηρείτε την ασφάλεια του λογαριασμού σας στο Netflix.

Σχετικά άρθρα