Σφάλμα Netflix 0013

Αν εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος 0013 στο τηλέφωνο ή το tablet Android, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας πρέπει να ανανεωθούν. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Δοκιμάστε μια άλλη σύνδεση Internet

Αν μπορείτε, συνδέστε το κινητό ή το tablet σας σε άλλο δίκτυο. Για παράδειγμα:

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi στην εμβέλεια της συσκευής σας.

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε ενώ βρίσκεστε στο σπίτι κάποιου άλλου.

Αν μπορείτε να δείτε Netflix μέσω μιας άλλης σύνδεσης Internet, επικοινωνήστε με αυτόν που ρύθμισε το οικιακό δίκτυό σας για να ελέγξει αν λειτουργεί σωστά.

Προβάλετε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Δοκιμάστε να προβάλετε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία. Αν καταφέρετε να προβάλετε έναν άλλο τίτλο χωρίς πρόβλημα, μεταβείτε στη σελίδα Ιστορικό προβολών και επιλέξτε τη σύνδεση Αναφορά προβλήματος δίπλα στον τίτλο που δεν λειτουργεί.

 • Αν δεν υπάρχει η σύνδεση Αναφορά προβλήματος, το πρόβλημα έχει αναφερθεί αυτόματα.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet Android πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.

 2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή Android.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή Android, πατήστε πάλι το κουμπί λειτουργίας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Διαγράψτε τα δεδομένα της εφαρμογής του Netflix

Σημείωση:
Με την εκκαθάριση των δεδομένων εφαρμογών θα διαγραφούν και οι τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που έχετε κατεβάσει στη συσκευή.
 1. Από την Αρχική οθόνη της συσκευής σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Γενικά.

  • Αν δεν βλέπετε την επιλογή Γενικά, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 3. Επιλέξτε Εφαρμογές.

 4. Επιλέξτε Διαχείριση εφαρμογών, Διαχειριστής εφαρμογών ή Διαχείριση όλων των εφαρμογών.

  • Αν δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Netflix.

  • Αν δεν βλέπετε την εφαρμογή του Netflix, ελέγξτε την καρτέλα Έγινε λήψη.

 6. Επιλέξτε Storage (Χώρος αποθήκευσης).

  • Αν δεν βλέπετε την επιλογή Αποθηκευτικός χώρος, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 7. Επιλέξτε Εκκαθάριση δεδομένων ή Εκκαθάριση αποθήκευσης και κατόπιν OK.

 8. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Play Store και αναζητήστε το Netflix.

 2. Όταν ανοίξει η σελίδα του App Store για το Netflix, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

  Σημείωση:
  Με την κατάργηση εγκατάστασης της εφαρμογής Netflix θα διαγραφούν και οι τυχόν τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που έχετε κατεβάσει στη συσκευή.
 3. Για επιβεβαίωση, πατήστε OK.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η απεγκατάσταση, επιλέξτε Εγκατάσταση.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε Άνοιγμα.

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

Η συσκευή σας αντιμετωπίζει πρόβλημα υλικού ή λογισμικού το οποίο μπορεί να επιλύσει μόνο ο κατασκευαστής της.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και ζητήστε βοήθεια για τα παρακάτω:

 • Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή.

 • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να σας βοηθήσει, μπορείτε να δείτε Netflix σε κάποια άλλη συσκευή.