Τρόπος αλλαγής του προγράμματός σας

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμά σας στο Netflix ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Netflix.

  2. Επιλέξτε Αλλαγή προγράμματος. (Εάν δεν εμφανίζεται η επιλογή Αλλαγή προγράμματος, επικοινωνήστε μαζί μας.)

    Σημείωση:
    Αν ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές προγράμματος έως ότου επιλυθεί η αναστολή.
  3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συνέχεια ή Ενημέρωση.

  4. Επιλέξτε Επιβεβαίωση αλλαγής ή Επιβεβαίωση.

Η αλλαγή σε πρόγραμμα υψηλότερης τιμής τίθεται σε ισχύ αμέσως, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις πρόσθετες δυνατότητες. Καθώς το Netflix είναι προπληρωμένη υπηρεσία, η ημερομηνία χρέωσής σας θα αλλάξει με βάση το υπόλοιπο του λογαριασμού μετά την τελευταία πληρωμή σας.

Η αλλαγή σε ένα πρόγραμμα χαμηλότερης τιμής τίθεται σε ισχύ κατά την επόμενη ημερομηνία χρέωσής σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του προγράμματος υψηλότερης τιμής μέχρι την επόμενη ημερομηνία χρέωσης.

Μπορείτε να ακυρώσετε το Netflix ανά πάσα στιγμή.

Σχετικά άρθρα