Πώς μπορώ να ενημερώσω την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή Android;

Για να ενημερώσετε την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή Android, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οι εφαρμογές μου.

  3. Οι εφαρμογές με διαθέσιμες ενημερώσεις έχουν την ένδειξη Ενημέρωση.

  4. Επιλέξτε Netflix και πατήστε στην επιλογή Ενημέρωση.

Σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, για να ολοκληρωθούν οι ενημερώσεις των εφαρμογών.