Δεν μπορώ να βρω την εφαρμογή του Netflix

Μπορεί να γίνει λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής του Netflix από ένα app store στις περισσότερες συσκευές ενώ η εφαρμογή είναι συχνά προεγκατεστημένη σε νεότερες τηλεοράσεις και συσκευές streaming.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή του Netflix στη συσκευή σας ή η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη στη λίστα εφαρμογών ή στο app store, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας παρακάτω.

Τηλέφωνο ή tablet Android

Η εφαρμογή του Netflix είναι διαθέσιμη στο Google Play Store μόνο για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android έκδοσης 5 ή νεότερης.

Απενεργοποιήστε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Η εφαρμογή του Netflix μπορεί να μην εμφανίζεται εξαιτίας των ρυθμίσεων γονικού ελέγχου σας στο Play Store.

Για να το αλλάξετε αυτό:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε το Εικονίδιο προφίλ.

 3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Οικογένεια > Γονικοί έλεγχοι.

  • Αν οι γονικοί έλεγχοι είναι ενεργοποιημένοι, πατήστε στον επιλογέα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το PIN σας για να τους απενεργοποιήσετε.

   Σημείωση:
   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτές τις ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση του Netflix. Για να μάθετε περισσότερα ή να επαναφέρετε το PIN σας, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης της Google για τα στοιχεία γονικού ελέγχου στο Google Play.
  • Αν οι γονικοί έλεγχοι είναι απενεργοποιημένοι, συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

 4. Δοκιμάστε ξανά να βρείτε την εφαρμογή του Netflix.

Καθαρίστε τη μνήμη cache του Play Store

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις.

 3. Πατήστε Εμφάνιση όλων των εφαρμογών, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Play Store.

 4. Πατήστε Αποθήκευση και μνήμη cache .

 5. Πατήστε Διαγραφή μνήμης cache και στη συνέχεια επιλέξτε Εκκαθάριση αποθήκευσης.

 6. Δοκιμάστε ξανά να βρείτε την εφαρμογή του Netflix.

Ελέγξτε την κατάσταση Play Protect στο Android

Η εφαρμογή του Netflix μπορεί να μην εμφανίζεται αν η συσκευή σας δεν έχει πιστοποίηση Play Protect.

Για να ελέγξετε την κατάσταση Play Protect της συσκευής σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία πατήστε το εικονίδιο Προφίλ.

 3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες.

 4. Στην Πιστοποίηση Play Protect, ελέγξτε την κατάσταση της πιστοποίησης της συσκευής σας.

Αν δείτε ότι η Συσκευή είναι πιστοποιημένη, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερη βοήθεια.

Αν η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια υποστηριζόμενη συσκευή για να δείτε Netflix. Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να ζητήσετε μια πιστοποιημένη συσκευή Play Protect. Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης για την πιστοποίηση Play Protect της Google.

Τηλεόραση ή συσκευή streaming

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή του Netflix στην τηλέορασή σας ή σε μια συσκευή που συνδέεται με την τηλεόρασή σας, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται ενημέρωση λογισμικού. Στις περισσότερες συσκευές, μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις και να τις εγκαταστήσετε από το μενού των ρυθμίσεων ή του συστήματος. Για να δείτε τα βήματα για να ανανεώσετε τη συσκευή σας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συμπεριλαμβανόταν μαζί της ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις ή αν η συσκευή σας εκτελεί ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας για βοήθεια με τα παρακάτω:

 • Έλεγχος αν η εφαρμογή του Netflix είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας.

 • Εύρεση ή εγκατάσταση της εφαρμογής του Netflix.

Αν ο κατασκευαστής αναφέρει ότι η εφαρμογή του Netflix δεν είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλη υποστηριζόμενη συσκευή.

Αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης

Για να μάθετε πώς να βρείτε ή να ανοίξετε το Netflix:

 1. Αναζητήστε το όνομα του παρόχου σας στο Κέντρο βοήθειας.

 2. Βρείτε και ανοίξτε το άρθρο "Τρόπος χρήσης του Netflix" για τον αποκωδικοποιητή της καλωδιακής σας τηλεόρασης.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Ρύθμιση Netflix.

Εάν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα ή δεν υπήρχε άρθρο σχετικά με τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο για να ελέγξετε εάν η εφαρμογή Netflix είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας.

iPhone ή iPad

Δείτε την έκδοση iOS που έχετε

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Netflix, το iPhone ή το iPad θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο iOS/iPadOS 16 ή νεότερη έκδοση.

Για να ελέγξετε την έκδοση:

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Γενικά.

 3. Επιλέξτε Πληροφορίες.

 4. Ο αριθμός έκδοσής σας βρίσκεται δίπλα στην ενότητα Έκδοση.

Αν η έκδοσή σας είναι προηγούμενη της έκδοσης 16, αλλά είχατε κατεβάσει την εφαρμογή του Netflix στο παρελθόν, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για οδηγίες σχετικά με τη λήψη παλαιότερης έκδοσης του Netflix.

Αν η έκδοσή σας είναι προηγούμενη της έκδοσης 16 και δεν έχετε κάνει λήψη της εφαρμογής του Netflix στο παρελθόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή για να δείτε Netflix.

Αν η έκδοση iOS είναι 16 ή νεότερη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Αν χρησιμοποιείτε τον Χρόνο επί οθόνης για τον περιορισμό εφαρμογών με συγκεκριμένες βαθμολογίες, αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μη εμφάνιση της εφαρμογής του Netflix, ακόμη και αν είναι εγκατεστημένη. Για να ελέγξετε τη ρύθμιση:

Σημείωση:
Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις για τον Χρόνο επί οθόνης στη συσκευή ενός παιδιού, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό του Χρόνου επί οθόνης στη διάρκεια αυτών των βημάτων.
 1. Πηγαίνετε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις) και πατήστε Screen Time (Χρόνος επί οθόνης).

 2. Πατήστε Content & Privacy Restrictions (Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου) και, στη συνέχεια, πατήστε Content Restrictions (Περιορισμοί περιεχομένου).

 3. Πατήστε Apps (Εφαρμογές). Αν επιλέξετε Don't Allow (Να μην επιτρέπεται) σε ηλικίες 4+ ή 9+, η εφαρμογή του Netflix δεν θα εμφανίζεται.

Για να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στην ενότητα ρυθμίσεις απορρήτου με περιορισμούς περιεχομένου και απορρήτου στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple.

Υπολογιστής Windows

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή του Netflix στο Microsoft store, ακολουθήστε τα βήματα της Microsoft για να επιλύσετε τα προβλήματα εντοπισμού ή εγκατάστασης εφαρμογών από το Microsoft Store.

Ή, για να παρακολουθήσετε Netflix χωρίς την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com.

Υπολογιστής Mac

Η εφαρμογή του Netflix είναι διαθέσιμη μόνο στο App Store για iPhone, iPad και Apple TV.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε Netflix στον υπολογιστή σας Mac, μεταβαίνοντας στην τοποθεσία www.netflix.com μέσω ενός υποστηριζόμενου προγράμματος περιήγησης στο web.

Chromebook

Η εφαρμογή του Netflix είναι διαθέσιμη μόνο σε Chromebook στα οποία είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών Android από το Google Play Store. Για βοήθεια, ακολουθήστε τα βήματα της Google για να μεταβείτε στο Play Store στο Chromebook σας.

Αν το Chromebook σας υποστηρίζει εφαρμογές Android αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή του Netflix στο Play Store, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Ενημερώστε το Chromebook σας

Ακολουθήστε τα βήματα της Google για να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα του Chromebook και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Netflix.

Αλλαγή γονικών ελέγχων στο Play Store

Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, εάν δεν επιτρέπουν να εμφανίζεται η εφαρμογή Netflix.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε το Εικονίδιο προφίλ.

 3. Πατήστε Ρυθμίσεις > Οικογένεια > Γονικοί έλεγχοι.

  • Αν οι γονικοί έλεγχοι είναι ενεργοποιημένοι, κάντε κλικ στον επιλογέα και πληκτρολογήστε το PIN σας για να τους απενεργοποιήσετε.

   Σημείωση:
   Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτές τις ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση του Netflix. Για να μάθετε περισσότερα ή να επαναφέρετε το PIN σας, μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης της Google για τα στοιχεία γονικού ελέγχου στο Google Play.
  • Αν οι γονικοί έλεγχοι είναι απενεργοποιημένοι, συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

 4. Δοκιμάστε ξανά να βρείτε την εφαρμογή του Netflix.

Apple TV

Αν η εφαρμογή του Netflix είναι ήδη εγκατεστημένη, αλλά δεν μπορείτε να τη βρείτε, μπορεί να μην εμφανίζεται ή να βρίσκεται στο φάκελο κάποιας εφαρμογής. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα βήματα της Apple για την αναδιάταξη εφαρμογών στην Αρχική οθόνη του Apple TV.

Σχετικά άρθρα