Προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζονται από το Netflix

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να δείτε Netflix από τα παρακάτω υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης.

Οι ενημερώσεις έκδοσης προγράμματος περιήγησης γίνονται συνήθως αυτόματα, ωστόσο μπορεί να σας ζητηθεί να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας εάν δεν έχει ενημερωθεί.

Σημείωση:
Εάν η ενημέρωση του προγράμματος περιήγησης δεν σας επιτρέπει να εγγραφείτε, να συνδεθείτε ή να δείτε Netflix μπορεί να χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή ή λειτουργικό σύστημα.