Αδυναμία σύνδεσης στο Netflix

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό Netflix, διαλέξτε την επιλογή που ταιριάζει περισσότερο με το πρόβλημά σας.

Εάν εμφανίζεται σφάλμα όταν συνδέεστε

Εάν εμφανιστεί μήνυμα Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Εάν εμφανιστεί ένα από αυτά τα μηνύματα σφάλματος, μεταβείτε στο αντίστοιχο άρθρο για βοήθεια:

Αν σας εμφανίζεται διαφορετικό μήνυμα σφάλματος ή εάν εμφανίζεται κωδικός σφάλματος, αναζητήστε στο Κέντρο βοήθειας για το ακριβές μήνυμα ή κωδικό για να βρείτε ένα σχετικό άρθρο.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε καμία συσκευή

Δοκιμάστε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Netflix σε διαφορετική συσκευή. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε καμία συσκευή ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας. Αυτά τα άρθρα μπορεί να βοηθήσουν:

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συσκευή αλλά όχι σε μία άλλη, μεταβείτε στην επόμενη επιλογή.

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε μία συσκευή αλλά όχι σε μία άλλη

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε μία συσκευή, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια άλλη συσκευή με την ίδια διεύθυνση email ή αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή ή το δίκτυό σας.

Ακολουθήστε τα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Τηλεόραση ή συσκευή συνδεδεμένη με τηλεόραση

Με αυτά τα βήματα θα επιλυθούν προβλήματα σύνδεσης σε smart TV και συσκευές που συνδέονται με τηλεόραση όπως: στικ και media player μετάδοσης μέσω streaming, αποκωδικοποιητές, Apple TV και παιχνιδομηχανές Xbox ή PlayStation.

Συνδεθείτε από τηλέφωνο

 1. Ανοίξτε το Netflix και έπειτα επιλέξτε Σύνδεση.

 2. Στην κάτω δεξιά γωνία, επιλέξτε Σύνδεση με τηλέφωνο. Αν δεν βλέπετε αυτήν την επιλογή, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το τηλεχειριστήριό σας για να συνδεθείτε.

 3. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας και στρέψτε την στον κωδικό QR που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.

 4. Πατήστε τον σύνδεσμο που εμφανίζεται. Αν δεν εμφανίζεται σύνδεσμος, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στη διεύθυνση netflix.com/tv8.

 5. Εισαγάγετε τον κωδικό που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας και πατήστε Συνέχεια.

 6. Πατήστε Έναρξη παρακολούθησης για να συνδεθείτε στην τηλεόρασή σας.

Συνδεθείτε από υπολογιστή

 1. Ανοίξτε το Netflix και έπειτα επιλέξτε Σύνδεση.

 2. Στην κάτω δεξιά γωνία, επιλέξτε Σύνδεση με τηλέφωνο. Αν δεν βλέπετε αυτήν την επιλογή, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το τηλεχειριστήριό σας για να συνδεθείτε.

 3. Στον υπολογιστή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στη διεύθυνση netflix.com/tv8.

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό εγγραφής που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας και πατήστε Συνέχεια.

 5. Πατήστε Έναρξη παρακολούθησης για να συνδεθείτε στην τηλεόρασή σας.

Ελέγξε το email και τον κωδικό πρόσβασης

Βεβαιωθείτε ότι το email που εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι σωστό. Αν δεν είναι, κάντε κλικ στο Προηγούμενο για να επιστρέψετε και να το διορθώσετε.

Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Κάντε κλικ στο βέλος στην οθόνη για να αλλάξετε μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης για να δείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστός.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Δείτε το θέμα Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix για να το κάνετε αυτό.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Τηλέφωνο ή tablet Android

Ελέξτε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Βεβαιωθείτε ότι το email που εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι σωστό.

Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή για να δείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.

Ενημέρωση ή κατάργηση αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης

Ορισμένες συσκευές αποθηκεύουν τους κωδικούς πρόσβασης εφαρμογών. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασής σας για το Netflix για να συνδεθείτε.

Αν διαχειρίζεστε τους κωδικούς πρόσβασής σας με το Google:

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και αναζητήστε τη Διαχείριση κωδικών πρόσβασης.

 2. Στο Google Play Services, πατήστε Διαχείριση κωδικών πρόσβασης.

 3. Στη λίστα, βρείτε και πατήστε το Netflix, Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος οθόνης.

 4. Πατήστε Διαγραφή για να καταργήσετε ή Επεξεργασία για να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν χρησιμοποιείτε το Samsung Pass:

 1. Μεταβείτε στην περιοχή Settings (Ρυθμίσεις) > Biometrics and security (Βιομετρικά στοιχεία και ασφάλεια)> Samsung Pass. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης Samsung.

 2. Στην επιλογή IDs and passwords (Ταυτότητες και κωδικοί πρόσβασης) πατήστε Apps (Εφαρμογές).

 3. Στη λίστα, βρείτε και πατήστε το Netflix,

 4. Πατήστε Delete (Διαγραφή) και πατήστε ξανά Delete (Διαγραφή) για επιβεβαίωση.

Διαγράψτε τα δεδομένα της εφαρμογής του Netflix

Με την εκκαθάριση των δεδομένων εφαρμογής του Netflix, θα διαγραφούν τυχόν τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που έχετε κατεβάσει στη συσκευή σας και θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.
 1. Πατήστε και κατήστε κρατημένο το εικονίδιο της εφαρμογής του Netflix και μετά πατήστε Πληροφορίες εφαρμογής.

 2. Πατήστε Αποθήκευση και μνήμη cache > Εκκαθάριση αποθήκευσης > OK.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Τα βήματα για την εκκαθάριση των δεδομένων εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν στη συσκευή σας. Για να δείτε τα βήματα στη συσκευή σας, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συμπεριλαμβανόταν μαζί της ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Δείτε το θέμα Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix για να το κάνετε αυτό.

iPhone, iPad ή iPod touch

Ελέξτε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Βεβαιωθείτε ότι το email που εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι σωστό.

Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή για να δείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad σας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Ενημέρωση ή κατάργηση αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία iCloud Keychain για να αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix και να προσπαθήσετε ξανά. Μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για τα βήματα ενημέρωσης ή κατάργησης ενός αποθηκευμένου κωδικού πρόσβασης.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Δείτε το θέμα Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix για να το κάνετε αυτό.

Υπολογιστής ή πρόγραμμα περιήγησης στο web

Ελέξτε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Βεβαιωθείτε ότι το email που εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι σωστό.

Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή για να δείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Δείτε το θέμα Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix για να το κάνετε αυτό.

Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας

Μεταβείτε στο θέμα Προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζονται από το Netflix για να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή να βρείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Ενεργοποιήστε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης web

Βήματα για Windows

Chrome
 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε Μενού Εικονίδιο μενού Chrome και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις.

 2. Από το μενού στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια.

 3. Επιλέξτε Εμφάνιση cookie και άλλων δεδομένων ιστότοπου.

 4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Εκκαθάριση cookie και δεδομένων ιστοτόπου μετά την έξοδο από το Chrome είναι απενεργοποιημένη.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Microsoft Edge
 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και άλλα ρυθμίσεις και άλλα.

 2. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookies και δικαιώματα τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση και διαγραφή cookies και δεδομένων τοποθεσίας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Να επιτρέπεται η αποθήκευση και η ανάγνωση δεδομένων cookie στις τοποθεσίες (συνιστάται).

Firefox

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε Μενού μενού .

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Στα αριστερά επιλέξτε Απόρρητο και ασφάλεια.

 4. Μεταβείτε κάτω στην επιλογή Ιστορικό. Δίπλα στην επιλογή Το Firefox θα, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού.

 5. Επιλέξτε Διατηρεί το ιστορικό και μετά επιλέξτε Επανεκκίνηση του Firefox τώρα.

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Opera
 1. Επιλέξτε το Μενού στην επάνω αριστερή γωνία του προγράμματος περιήγησης.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε την επιλογή Cookies.

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Να επιτρέπεται ο ορισμός τοπικών δεδομένων (συνιστάται).

 5. Κλείστε την καρτέλα Ρυθμίσεις, για να αποθηκευτούν οι νέες ρυθμίσεις.

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Βήματα για Mac

Chrome
 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε Μενού Εικονίδιο μενού Chrome και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις.

 2. Από το μενού στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια.

 3. Επιλέξτε Εμφάνιση cookie και άλλων δεδομένων ιστότοπου.

 4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Εκκαθάριση cookie και δεδομένων ιστοτόπου μετά την έξοδο από το Chrome είναι απενεργοποιημένη.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Firefox

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε Μενού μενού .

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Στα αριστερά επιλέξτε Απόρρητο και ασφάλεια.

 4. Μεταβείτε κάτω στην επιλογή Ιστορικό. Δίπλα στην επιλογή Το Firefox θα, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού.

 5. Επιλέξτε Διατηρεί το ιστορικό και μετά επιλέξτε Επανεκκίνηση του Firefox τώρα.

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Opera

 1. Από το μενού του Opera, επιλέξτε Προτιμήσεις.

 2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε την επιλογή Cookies.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Να επιτρέπεται ο ορισμός τοπικών δεδομένων (συνιστάται) είναι επιλεγμένη.

 4. Κλείστε την καρτέλα Προτιμήσεις, για να αποθηκευτούν οι νέες ρυθμίσεις.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Safari

 1. Από το μενού του Safari επιλέξτε Προτιμήσεις.

 2. Επιλέξτε Απόρρητο.

 3. Στην περιοχή Cookie και δεδομένα ιστότοπου, επιλέξτε Μόνο από ιστότοπους που επισκέπτομαι.

 4. Κλείστε τις Προτιμήσεις, για να αποθηκευτούν οι νέες ρυθμίσεις απορρήτου.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σχετικά άρθρα