Αδυναμία σύνδεσης στο Netflix

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό Netflix, διαλέξτε την επιλογή που ταιριάζει περισσότερο με το πρόβλημά σας.

Εάν εμφανίζεται σφάλμα όταν συνδέεστε

Εάν εμφανιστεί μήνυμα Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης ή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Εάν εμφανιστεί ένα από αυτά τα μηνύματα σφάλματος, μεταβείτε στο αντίστοιχο άρθρο για βοήθεια:

Αν σας εμφανίζεται διαφορετικό μήνυμα σφάλματος ή εάν εμφανίζεται κωδικός σφάλματος, αναζητήστε στο Κέντρο βοήθειας για το ακριβές μήνυμα ή κωδικό για να βρείτε ένα σχετικό άρθρο.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε καμία συσκευή

Δοκιμάστε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Netflix σε διαφορετική συσκευή. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε καμία συσκευή ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας. Αυτά τα άρθρα μπορεί να βοηθήσουν:

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συσκευή αλλά όχι σε μία άλλη, μεταβείτε στην επόμενη επιλογή.

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε μία συσκευή αλλά όχι σε μία άλλη

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε μία συσκευή, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια άλλη συσκευή με την ίδια διεύθυνση email ή αριθμό τηλεφώνου και κωδικό πρόσβασης, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή ή το δίκτυό σας.

Ακολουθήστε τα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Τηλεόραση ή συσκευή συνδεδεμένη με τηλεόραση

Με αυτά τα βήματα θα επιλυθούν προβλήματα σύνδεσης σε smart TV και συσκευές που συνδέονται με τηλεόραση όπως: στικ και media player μετάδοσης μέσω streaming, αποκωδικοποιητές, Apple TV και παιχνιδομηχανές Xbox ή PlayStation.

Συνδεθείτε από τηλέφωνο

 1. Στην τηλεόραση, ανοίξτε το Netflix και επιλέξτε Σύνδεση.

 2. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ή το tablet σας, ανοίξτε την εφαρμογή κάμερας και στρέψτε την προς την οθόνη της τηλεόρασης, για να σαρώσετε τον κωδικό QR.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε τον κωδικό QR, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το τηλεχειριστήριό σας για να συνδεθείτε.
 3. Πατήστε τον σύνδεσμο που εμφανίζεται. Αν δεν εμφανίζεται ένας σύνδεσμος, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στη διεύθυνση netflix.com/tv8.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνο ή το tablet σας για να συνδεθείτε στην τηλεόραση με τον λογαριασμό Netflix.

Συνδεθείτε από υπολογιστή

 1. Από την τηλεόραση, ανοίξτε το Netflix και επιλέξτε Σύνδεση.

 2. Θα εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας ένας 8-ψηφιος κωδικός σύνδεσης.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε τον κωδικό σύνδεσης, χρησιμοποιήστε εναλλακτικά το τηλεχειριστήριό σας για να συνδεθείτε.
 3. Στον υπολογιστή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στη διεύθυνση netflix.com/tv8.

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό σύνδεσης που εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας και πατήστε Συνέχεια.

 5. Αν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Netflix και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη παρακολούθησης.

 6. Η τηλεόρασή σας θα συνδεθεί με τον λογαριασμό Netflix.

Ελέγξε το email και τον κωδικό πρόσβασης

Βεβαιωθείτε ότι το email που εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι σωστό. Αν δεν είναι, κάντε κλικ στο Προηγούμενο για να επιστρέψετε και να το διορθώσετε.

Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Κάντε κλικ στο βέλος στην οθόνη για να αλλάξετε μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης για να δείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστός.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μεταβείτε στην ενότητα Πώς να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για να το κάνετε αυτό.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Τηλέφωνο ή tablet Android

Ελέξτε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Σημείωση:
Στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
 1. Βεβαιωθείτε ότι το email σας είναι σωστό και διορθώστε τυχόν λάθη ή τυπογραφικά λάθη.

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και έπειτα πατήστε Εμφάνιση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.

 3. Πατήστε Σύνδεση.

Αν το Netflix εμφανίζει το μήνυμα "Μη έγκυρο email", δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Αν δεν δείτε αποτέλεσμα, μεταβείτε στα επόμενα βήματα.

Ενημέρωση ή κατάργηση αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης

Ορισμένες συσκευές αποθηκεύουν τους κωδικούς πρόσβασης εφαρμογών. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασής σας για το Netflix για να συνδεθείτε.

Αν διαχειρίζεστε τους κωδικούς πρόσβασής σας με το Google:

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις και αναζητήστε τη Διαχείριση κωδικών πρόσβασης.

 2. Στο Google Play Services, πατήστε Διαχείριση κωδικών πρόσβασης.

 3. Στη λίστα, βρείτε και πατήστε το Netflix, Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος οθόνης.

 4. Πατήστε Διαγραφή για να καταργήσετε ή Επεξεργασία για να ενημερώσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν χρησιμοποιείτε το Samsung Pass:

 1. Μεταβείτε στην περιοχή Settings (Ρυθμίσεις) > Biometrics and security (Βιομετρικά στοιχεία και ασφάλεια)> Samsung Pass. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης Samsung.

 2. Στην επιλογή IDs and passwords (Ταυτότητες και κωδικοί πρόσβασης) πατήστε Apps (Εφαρμογές).

 3. Στη λίστα, βρείτε και πατήστε το Netflix,

 4. Πατήστε Delete (Διαγραφή) και πατήστε ξανά Delete (Διαγραφή) για επιβεβαίωση.

Διαγράψτε τα δεδομένα της εφαρμογής του Netflix

Η επαναφορά της εφαρμογής θα διαγράψει τυχόν λήψεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή και θα γίνει αποσύνδεση από το Netflix.
 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη ή τη λίστα εφαρμογών της συσκευής σας.

 2. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή του Netflix και μετά πατήστε Πληροφορίες εφαρμογής.

 3. Πατήστε Αποθήκευση και μνήμη cache > Εκκαθάριση αποθήκευσης > OK.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Τα βήματα για την εκκαθάριση των δεδομένων εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν στη συσκευή σας. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας ή επικοινωνήστε με την εταιρεία που την κατασκεύασε.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μεταβείτε στην ενότητα Πώς να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για να το κάνετε αυτό.

iPhone, iPad ή iPod touch

Ελέξτε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Σημείωση:
Στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
 1. Βεβαιωθείτε ότι το email σας είναι σωστό και διορθώστε τυχόν λάθη ή τυπογραφικά λάθη.

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και έπειτα πατήστε Εμφάνιση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.

 3. Πατήστε Σύνδεση.

Αν το Netflix εμφανίζει το μήνυμα "Μη έγκυρο email", δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Αν δεν δείτε αποτέλεσμα, μεταβείτε στα επόμενα βήματα.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad σας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Ενημέρωση ή κατάργηση αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία iCloud Keychain για να αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε ή να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας στο Netflix και να προσπαθήσετε ξανά. Μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για τα βήματα ενημέρωσης ή κατάργησης ενός αποθηκευμένου κωδικού πρόσβασης.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μεταβείτε στην ενότητα Πώς να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για να το κάνετε αυτό.

Υπολογιστής ή πρόγραμμα περιήγησης στο web

Ελέξτε το email και τον κωδικό πρόσβασής σας

Σημείωση:
Στους κωδικούς του Netflix γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
 1. Βεβαιωθείτε ότι το email σας είναι σωστό και διορθώστε τυχόν λάθη ή τυπογραφικά λάθη.

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και έπειτα πατήστε Εμφάνιση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστός.

 3. Πατήστε Σύνδεση.

Αν το Netflix εμφανίζει το μήνυμα "Μη έγκυρο email", δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Αν δεν δείτε αποτέλεσμα, μεταβείτε στα επόμενα βήματα.

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Μεταβείτε στην ενότητα Πώς να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης για να το κάνετε αυτό.

Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας

Μεταβείτε στο θέμα Προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζονται από το Netflix για να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή να βρείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Ενεργοποιήστε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης

Chrome
 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του Chrome, κάντε κλικ στην επιλογή ΜενούΕικονίδιο μενού Chrome και έπειτα στις Ρυθμίσεις.

 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookie τρίτου μέρους.

 4. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Αποδοχή cookie τρίτου μέρους είναι ενεργοποιημένη.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Microsoft Edge
 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις και άλλα ρυθμίσεις και άλλα.

 2. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Cookies και δικαιώματα τοποθεσίας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση και διαγραφή cookies και δεδομένων τοποθεσίας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Να επιτρέπεται η αποθήκευση και η ανάγνωση δεδομένων cookie στις τοποθεσίες (συνιστάται).

Firefox

 1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο Μενού κουμπί Μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις.

 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια.

 3. Μεταβείτε κάτω στην επιλογή Ιστορικό. Δίπλα στην επιλογή Το Firefox θα, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού.

 4. Επιλέξτε Διατηρεί το ιστορικό και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση του Firefox τώρα.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Opera
 1. Επιλέξτε το Μενού στην επάνω αριστερή γωνία του προγράμματος περιήγησης.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω μέχρι να δείτε την επιλογή Cookies.

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Να επιτρέπεται ο ορισμός τοπικών δεδομένων (συνιστάται).

 5. Κλείστε την καρτέλα Ρυθμίσεις, για να αποθηκευτούν οι νέες ρυθμίσεις.

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Safari

 1. Στην επάνω αριστερή γωνία επιλέξτε Safari.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και κατόπιν στην επιλογή Σύνθετες.

 3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Αποκλεισμός όλων των cookie δεν είναι επιλεγμένη.

 4. Κλείστε το παράθυρο και δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Netflix για Windows, ακολουθήστε τα βήματα για τον υπολογιστή σας.

Επαναφέρετε την εφαρμογή του Netflix για Windows 10

Σημείωση:
Αυτά τα βήματα θα διαγράψουν τυχόν λήψεις που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις κουμπί Ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στις Εφαρμογές.

 3. Στην ενότητα Εφαρμογές και δυνατότητες, κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Netflix > Σύνθετες επιλογές.

 4. Στην ενότητα Επαναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επαναφέρετε την εφαρμογή του Netflix για Windows 11

Σημείωση:
Αυτά τα βήματα θα διαγράψουν τυχόν λήψεις που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις κουμπί Ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στις Εφαρμογές.

 3. Στην ενότητα Εφαρμογές και δυνατότητες, κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Netflix > Σύνθετες επιλογές.

 4. Στην ενότητα Επαναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Η επαναφορά της εφαρμογής θα διαγράψει τυχόν λήψεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή και θα γίνει αποσύνδεση από το Netflix.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις κουμπί Ρυθμίσεις.

 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στις επιλογές Εφαρμογές > Εγκατεστημένες εφαρμογές.

 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την εφαρμογή του Netflix.

 4. Δίπλα στην εφαρμογή του Netflix, κάντε κλικ στο Μενού κουμπί Μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές για προχωρημένους.

 5. Στην ενότητα Επαναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά.

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σχετικά άρθρα