Προτεινόμενες ταχύτητες σύνδεσης στο Internet

Για να παρακολουθήσετε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες στο Netflix, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια σταθερή σύνδεση Internet με ταχύτητα λήψης που υποδεικνύεται παρακάτω σε megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps).

Ποιότητα βίντεο

Ανάλυση

Προτεινόμενη ταχύτητα

Υψηλή ανάλυση (HD)

720p

3 Mbps ή υψηλότερη

Full high definition (FHD)

1080p

5 Mbps ή υψηλότερη

Ultra high definition (UHD)

4K

15 Mbps ή υψηλότερη

Ποιότητα βίντεο στο Netflix

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του βίντεο. Ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να αποκτήσετε την καλύτερη ποιότητα βίντεο για λεπτομέρειες.

Διαχείριση της χρήσης δεδομένων και εύρους ζώνης

Αν το πρόγραμμά σας στο Ιnternet έχει όριο στην ποσότητα των δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να αλλάξετε ή να χαμηλώσετε την ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιεί το Netflix.

Αν ο πάροχος υπηρεσιών Internet περιορίζει την ταχύτητα λήψης της σύνδεσής σας στο Internet, η αλλαγή της ρύθμισης της ποιότητας βίντεο μπορεί να κάνει τη σύνδεσή σας πιο σταθερή.

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet

Αν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή ή υπολογιστή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβείτε στο Fast.com.

Σε άλλες συσκευές, όπως τηλεόραση ή streaming stick, μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητά σας στο Ιnternet στην εφαρμογή Netflix:

Αν έχετε συνδεθεί στο Netflix

  1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα, μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

  2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Λήψη βοήθειας > Έλεγχος του δικτύου σας.

Αν ο έλεγχος αποτυγχάνει ή εμφανίζεται σφάλμα, αυτό συνήθως σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο Internet.

Αν η ταχύτητα σύνδεσής σας στο Ιnternet είναι χαμηλότερη από όσο αναμένατε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε για βοήθεια.

Αν δεν έχετε συνδεθεί

  1. Ανοίξτε το Netflix.

  2. Επιλέξτε Λήψη βοήθειας > Έλεγχος του δικτύου σας.

  3. Επιλέξτε Ελέγξτε το δίκτυό σας.

Αν ο έλεγχος αποτυγχάνει ή εμφανίζεται σφάλμα, αυτό συνήθως σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν μπόρεσε να συνδεθεί στο Internet.

Αν η ταχύτητα σύνδεσής σας στο Ιnternet είναι χαμηλότερη από όσο αναμένατε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε για βοήθεια.

Σχετικά άρθρα