Πώς μπορώ να ελέγξω πόσα δεδομένα χρησιμοποιεί το Netflix;

Η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών στο Netflix χρησιμοποιεί περίπου 1 GB δεδομένων την ώρα για κάθε μετάδοση μέσω streaming βίντεο τυπικής ανάλυσης και έως και 3 GB την ώρα για κάθε μετάδοση μέσω streaming βίντεο HD. Η λήψη και το streaming καταναλώνουν παρόμοιο όγκο δεδομένων. Αν ανησυχείτε για τα όρια δεδομένων ή εύρους ζώνης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Netflix.com.

 2. Επιλέξτε το προφίλ για το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

  Σημείωση:
  Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων από ένα προφίλ παιδιού.
 3. Επιλέξτε Λογαριασμός.

 4. Στην περιοχή Το προφίλ μου, επιλέξτε Ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρήσης δεδομένων (λάβετε υπόψη ότι κάθε εκτίμηση από τις παρακάτω παρέχεται ανά streaming και ότι ο περιορισμός της χρήσης δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα βίντεο):

  • Χαμηλή (0,3 GB ανά ώρα)

  • Μεσαία (SD: 0,7 GB ανά ώρα)

  • Υψηλή (Βέλτιστη ποιότητα βίντεο, έως 3 GB ανά ώρα για HD και 7 GB ανά ώρα για Ultra HD)

  • Αυτόματα (Προσαρμόζεται αυτόματα για να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, ανάλογα με την τρέχουσα ταχύτητα σύνδεσης Internet)

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση:
Μπορεί να χρειαστούν έως και 8 ώρες μέχρι να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές.

Οι ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων ισχύουν μόνο για το προφίλ του Netflix από το οποίο θα τις ορίσετε, πράγμα που σημαίνει ότι θα ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων για κάθε προφίλ στο λογαριασμό σας. Αν ανησυχείτε για τον συνολικό όγκο δεδομένων που χρησιμοποιεί το Netflix, φροντίστε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση σε όλα τα προφίλ.

Αν θέλετε να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής σε μεμονωμένες φορητές συσκευές, επισκεφτείτε το άρθρο Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη χρήση δεδομένων κινητής στο Netflix;