Πώς μπορώ να ελέγξω πόσα δεδομένα χρησιμοποιεί το Netflix;

Η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών στο Netflix χρησιμοποιεί περίπου 1 GB δεδομένων την ώρα για κάθε μετάδοση μέσω streaming βίντεο τυπικής ανάλυσης και έως και 3 GB την ώρα για κάθε μετάδοση μέσω streaming βίντεο HD. Η λήψη και το streaming καταναλώνουν παρόμοιο όγκο δεδομένων. Αν ανησυχείτε για τα όρια δεδομένων ή εύρους ζώνης, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Έλεγχος χρήσης δεδομένων από το Netflix
Έλεγχος της χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Επιλογές χρήσης δεδομένων από το Netflix

Το Netflix παρέχει τέσσερις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων που μπορείτε να επιλέξετε:

 • Χαμηλή - 0,3 GB ανά ώρα, ανά συσκευή

 • Μεσαία - Τυπική ανάλυση: 0,7 GB ανά ώρα, ανά συσκευή

 • Υψηλή - Βέλτιστη ποιότητα βίντεο, έως 3 GB ανά ώρα, ανά συσκευή για HD και 7 GB ανά ώρα, ανά συσκευή για Ultra HD

 • Αυτόματα - Προσαρμόζεται αυτόματα για να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα, ανάλογα με την τρέχουσα ταχύτητα σύνδεσης Internet

Προσαρμογή των επιλογών χρήσης δεδομένων για το Netflix

Οι ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων ισχύουν μόνο για το προφίλ του Netflix από το οποίο θα τις ορίσετε, πράγμα που σημαίνει ότι θα ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων για κάθε προφίλ στον λογαριασμό σας. Αν ανησυχείτε για τον συνολικό όγκο δεδομένων που χρησιμοποιεί το Netflix, φροντίστε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για όλα τα προφίλ.

 1. Συνδεθείτε στο Netflix.com.

 2. Επιλέξτε το προφίλ για το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

  Σημείωση:
  Δεν είναι δυνατή η προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων από ένα προφίλ παιδιού.
 3. Επιλέξτε Λογαριασμός.

 4. Στην περιοχή Το προφίλ μου, επιλέξτε Ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

 5. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση χρήσης δεδομένων.

  Σημείωση:
  Ο περιορισμός της χρήσης δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του βίντεο.
 6. Επιλέξτε Αποθήκευση. Οι αλλαγές σας θα ισχύσουν εντός 8 ωρών.

Επιλογές χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Το Netflix παρέχει τέσσερις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που μπορείτε να επιλέξετε:

 • Αυτόματα - Το Netflix θα επιλέξει μια ρύθμιση χρήσης δεδομένων που εξισορροπεί τη χρήση δεδομένων με την καλή ποιότητα βίντεο. Επί του παρόντος, με αυτήν τη ρύθμιση θα μπορείτε να παρακολουθείτε περίπου 4 ώρες ανά GB δεδομένων.

 • Μόνο Wi-Fi - Η μετάδοση μέσω streaming στη συσκευή θα είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει σύνδεση Wi-Fi.

 • Εξοικονόμηση δεδομένων - Παρακολουθήστε περίπου 6 ώρες ανά GB δεδομένων.

 • Μέγιστα δεδομένα - Συνιστάται μόνο αν έχετε πρόγραμμα απεριόριστων δεδομένων. Σε αυτήν τη ρύθμιση, το streaming γίνεται στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα για τη συσκευή σας και το περιεχόμενο που παρακολουθείτε. Μπορεί να χρησιμοποιεί 1 GB ανά 20 λεπτά ή και περισσότερο, ανάλογα με την ταχύτητα της συσκευής και του δικτύου.

Σημείωση:
Αν έχετε ορίσει επίσης τις προτιμήσεις σας για τη χρήση δεδομένων από το Netflix, κατά το streaming σε φορητές συσκευές δεν θα υπερβαίνεται το όριο αυτής της ρύθμισης.

Προσαρμογή των επιλογών χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Οι αλλαγές που κάνετε στις ρυθμίσεις δεδομένων από τη φορητή συσκευή ισχύουν όταν γίνεται streaming από αυτή τη συσκευή με σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. Για να επιλέξετε την καταλληλότερη ρύθμιση για το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε:

 1. Μέσα από την εφαρμογή του Netflix, επιλέξτε το εικονίδιο Μενού. Αυτό θα εμφανίζεται ως στην επάνω αριστερή γωνία ή ως στην επάνω δεξιά γωνία.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις εφαρμογής.

 3. Επιλέξτε Χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

 4. Επιλέξτε τη ρύθμιση της προτίμησής σας.

Σημείωση:
Δεν θα μπορέσετε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, αν υπάρχουν λήψεις σε εκκρεμότητα. Αν η προτιμώμενη ρύθμιση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, ακυρώστε όλες τις λήψεις που εκκρεμούν ή περιμένετε να ολοκληρωθούν και κατόπιν προσπαθήστε ξανά.