Σφάλμα Netflix NW-2-5

Το Netflix αντιμετώπισε ένα σφάλμα. Επανάληψη σε [X] δεύτερα.
Κωδικός: NW-2-5

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ένα πρόβλημα δικτύου εμποδίζει την επικοινωνία της συσκευής σας με το Netflix.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο Internet

Μπορείτε να ελέγξετε τη σύνδεση της συσκευής σας μέσω μιας άλλης εφαρμογής που συνδέεται στο Ιnternet. Ορισμένες συσκευές έχουν έναν έλεγχο δικτύου διαθέσιμο στις ρυθμίσεις.

Αν δεν λειτουργούν οι άλλες εφαρμογές ή αν εμφανιστεί σφάλμα δικτύου, αυτό συνήθως σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη.

Σημείωση:
Επειδή τα βήματα για τη σύνδεση στο Ιnternet ή την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου είναι συχνά διαφορετικά για κάθε συσκευή, η Εξυπηρέτηση πελατών του Netflix δεν μπορεί να σας βοηθήσει να ακολουθήσετε τα βήματα για τη συσκευή σας.

Για να λάβετε βήματα σύνδεσης για τη συσκευή σας:

 • Ελέγξτε τις οδηγίες ή το εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας.

 • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής σας στο Ιnternet.

Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, μεταβείτε στα επόμενα βήματα.

Ελέγξτε αν το δίκτυό σας μπορεί να προβάλει το Netflix

Δημόσια δίκτυα:

Για τη χρήση Wi-Fi σε σημεία όπως καφετέριες, ξενοδοχεία ή σχολεία, ρωτήστε αν οι υπηρεσίες video όπως το Netflix είναι αποκλεισμένες.

Ιδιωτικά δίκτυα:

Ελέγξτε αν η ταχύτητά σας είναι πιο αργή από τις συνιστώμενες ταχύτητες για την υπηρεσία μας και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Οι συνδέσεις όπως hotspot κινητού, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικά δίκτυα μπορεί να είναι πολύ αργές για χρήση του Netflix.


Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi

Για να βελτιώσετε το σήμα Wi-Fi:

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή και τη συσκευή σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε τα στο ίδιο δωμάτιο.

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή μακριά από άλλες ασύρματες συσκευές και οικιακές συσκευές.

 • Τοποθετήστε τον δρομολογητή σε ένα ελεύθερο χώρο μακριά από το πάτωμα. Οι δρομολογητές έχουν καλύτερο σήμα όταν βρίσκονται σε ένα γραφείο ή ράφι.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Αν τα παραπάνω βήματα δεν λειτούργησαν, ακολουθήστε τα βήματα για τη συσκευή σας.

Παιχνιδομηχανές

PlayStation 3

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του PlayStation

 1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) > Internet Connection Settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet) > OK.

 3. Επιλέξτε Custom (Προσαρμοσμένες).

 4. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε:

  • Για τον τύπο Wireless (Ασύρματη), ορίστε αυτές τις επιλογές:

   • Στην ενότητα WLAN επιλέξτε Enter Manually (Εισαγωγή χειροκίνητα).

   • Επιλέξτε IP Address Setting (Ρύθμιση διεύθυνσης IP).

  • Για τον τύπο Wired Connection (Ενσύρματη σύνδεση), επιλέξτε Auto-Detect (Αυτόματος εντοπισμός) στην επιλογή Operation mode (Τρόπος λειτουργίας).

 5. Καθώς προχωράτε στις επόμενες ρυθμίσεις, ορίστε αυτές τις επιλογές:

  • IP Address Setting (Ρύθμιση διεύθυνσης IP) > Automatic (Αυτόματη)

  • DHCP Host (Κεντρικός υπολογιστής DHCP) > Do Not Set (Να μη ρυθμιστεί)

  • DNS Setting (Ρύθμιση DNS) > Automatic (Αυτόματη)

  • Proxy Server (Διακομιστής μεσολάβησης) > Do Not Use (Να μη χρησιμοποιηθεί)

  • MTU > Automatic (Αυτόματο)

  • UPnP > Enable (Ενεργοποίηση)

 6. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το κουμπί X.

 7. Επιλέξτε Test Connection (Έλεγχος σύνδεσης).

 8. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

PlayStation 4

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του PlayStation

 1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού και έπειτα επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε Network (Δίκτυο) > Set Up Internet Connection (Ρύθμιση σύνδεσης Internet).

 3. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε:

  • Στην περιοχή Use Wi-Fi (Χρήση Wi-Fi), επιλέξτε Custom (Προσαρμογή) και επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας.

  • Στην επιλογή Use a LAN Cable (Χρήση καλωδίου LAN) επιλέξτε Custom (Προσαρμοσμένη) > Operation mode (Τρόπος λειτουργίας).

 4. Καθώς θα προχωράτε στις επόμενες ρυθμίσεις, ορίστε αυτές τις επιλογές:

  • IP Address Settings (Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP) > Automatic (Αυτόματη)

  • DHCP Host (Κεντρικός υπολογιστής DHCP) > Don't Specify (Χωρίς προσδιορισμό)

  • DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS) > Automatic (Αυτόματο)

  • Proxy Server (Διακομιστής μεσολάβησης) > Don't Use (Να μη χρησιμοποιηθεί)

  • MTU Settings (Ρυθμίσεις MTU) > Automatic (Αυτόματες)

 5. Επιλέξτε Test Connection (Έλεγχος σύνδεσης).

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

PlayStation 5

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του PlayStation

 1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού και έπειτα επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε Network (Δίκτυο) > Set Up Internet Connection (Ρύθμιση σύνδεσης Internet).

 3. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε:

  • Στην περιοχή Use Wi-Fi (Χρήση Wi-Fi), επιλέξτε Custom (Προσαρμογή) και επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας.

  • Στην επιλογή Use a LAN Cable (Χρήση καλωδίου LAN) επιλέξτε Custom (Προσαρμοσμένη) > Operation mode (Τρόπος λειτουργίας).

 4. Καθώς θα προχωράτε στις επόμενες ρυθμίσεις, ορίστε αυτές τις επιλογές:

  • IP Address Settings (Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP) > Automatic (Αυτόματη)

  • DHCP Host (Κεντρικός υπολογιστής DHCP) > Don't Specify (Χωρίς προσδιορισμό)

  • DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS) > Automatic (Αυτόματο)

  • Proxy Server (Διακομιστής μεσολάβησης) > Don't Use (Να μη χρησιμοποιηθεί)

  • MTU Settings (Ρυθμίσεις MTU) > Automatic (Αυτόματες)

 5. Επιλέξτε Test Connection (Έλεγχος σύνδεσης).

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Xbox 360

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του Xbox

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε το δίκτυο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Configure Network(Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου).

 5. Επιλέξτε DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS) και, στη συνέχεια, Automatic (Αυτόματο).

 6. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Xbox.

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Xbox One

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του Xbox

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον Οδηγό.

 2. Στο μενού Profile & system (Προφίλ και σύστημα) επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε διαδοχικά General (Γενικές) > Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) > Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) > DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS).

 4. Επιλέξτε Automatic (Αυτόματα).

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Xbox Series X/S

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του Xbox

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox για να ανοίξετε τον Οδηγό.

 2. Στο μενού Profile & system (Προφίλ και σύστημα) επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε διαδοχικά General (Γενικές) > Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) > Advanced Settings (Σύνθετες ρυθμίσεις) > DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS).

 4. Επιλέξτε Automatic (Αυτόματα).

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Όλες οι άλλες συσκευές

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Σχετικά άρθρα