Το Netflix παγώνει, δεν αποκρίνεται ή κολλάει κατά τη φόρτωση ενώ η συσκευή δεν έχει πάψει να αποκρίνεται

Αν το Netflix παγώνει ή κολλάει κατά τη φόρτωση, αλλά η συσκευή σας κατά τα άλλα αποκρίνεται κανονικά, συχνά μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τα εξής βασικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αυτό το σφάλμα συνήθως συμβαίνει όταν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας πρέπει να ανανεωθούν ή όταν ένα πρόβλημα δικτύου εμποδίζει τη φόρτωση του Netflix.

Σημείωση:
Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί ή δεν αποκρίνεται καθόλου, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στη συσκευή σας.

Smart TV

Τηλεόραση Samsung

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Λήψη βοήθειας > Αποσύνδεση > Ναι.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει πρόβλημα με τον διακομιστή domain name system (DNS) στον οποίο συνδέεται η συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος DNS, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ζητήστε του τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί σε αυτές τις διευθύνσεις Netflix:

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • Ελέγξτε για προβλήματα DNS στο μόντεμ ή στον δρομολογητή σας, στη συσκευή σας ή στους διακομιστές DNS.

 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό διακομιστή DNS για να ελέγξετε αν επιλύεται το πρόβλημα.

Προτού ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, συνιστούμε να δοκιμάσετε ξανά το Netflix για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Επικοινωνία με τη Samsung

Η συσκευή σας αντιμετωπίζει πρόβλημα υλικού ή λογισμικού το οποίο μπορεί να επιλύσει μόνο η Samsung.

Επικοινωνήστε με τη Samsung και ζητήστε τα παρακάτω:

 • Βοήθεια για την επαναφορά του Smart Hub.

 • Βοήθεια για την αναβάθμιση στο τελευταίο υλικολογισμικό για τη συσκευή.

 • Βοήθεια για την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν αυτά τα βήματα δεν βοηθήσουν, η Samsung μπορεί να έχει άλλες λύσεις να σας προτείνει. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να δείτε Netflix σε άλλη συσκευή.

Τηλεόραση Sony

 1. Από το Αρχικό μενού, επιλέξτε Εφαρμογές.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store.

 3. Μεταβείτε κάτω στην επιλογή Οι εφαρμογές μου.

 4. Επιλέξτε Netflix από την επάνω σειρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση.

Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή Play Store στην τηλεόραση Sony σας, ενδέχεται να μην έχετε Android TV. Αντιθέτως, ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται στην ενότητα Όλες οι άλλες Smart TV.

Όλες οι άλλες Smart TV

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Λήψη βοήθειας > Αποσύνδεση > Ναι.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής

Αυτά τα βήματα ενδέχεται να διαγράψουν εφαρμογές, δεδομένα και ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και τις πληροφορίες σύνδεσης στο Netflix.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που κατασκεύασε τη συσκευή σας.

Όταν μιλήσετε μαζί τους, ζητήστε τη βοήθειά τους με αυτά τα βήματα. Μετά το κάθε βήμα, δοκιμάστε ξανά το Netflix για νια δείτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

 1. Ενημερώστε το υλικολογισμικό ή το λογισμικό της συσκευής σας στην τελευταία του έκδοση.

 2. Επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές της ρυθμίσεις, όπως όταν την πήρατε για πρώτη φορά.

Αν δεν μπορούν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα ή αν αυτά τα βήματα δεν λειτουργήσουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή για να δείτε Netflix.

Κινητά τηλέφωνα και tablet

Τηλέφωνο ή tablet Android

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο κι όχι απλώς κλειδωμένο.

 2. Ενεργοποιήστε την ξανά.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi

Για να βελτιώσετε το σήμα Wi-Fi:

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή και τη συσκευή σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε τα στο ίδιο δωμάτιο.

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή μακριά από άλλες ασύρματες συσκευές και οικιακές συσκευές.

 • Τοποθετήστε τον δρομολογητή σε ένα ελεύθερο χώρο μακριά από το πάτωμα. Οι δρομολογητές έχουν καλύτερο σήμα όταν βρίσκονται σε ένα γραφείο ή ράφι.

iPhone ή iPad

Κλείστε όλες τις πρόσφατες εφαρμογές

 1. Ανοίξτε το App Switcher πατώντας δύο φορές το κουμπί Home. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει κουμπί αρχικής οθόνης, σύρετε παρατεταμένα προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Για κάθε εφαρμογή στη λίστα, σαρώστε προς τα επάνω στην εφαρμογή για να την κλείσετε.

 3. Ανοίξτε το Netflix και δοκιμάστε ξανά.

Σημείωση:
Αυτά τα βήματα μπορεί να διαφέρουν στη συσκευή σας. Μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για τα βήματα για το κλείσιμο και το εκ νέου άνοιγμα εφαρμογών στο iPhone ή το iPad.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad σας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Επαναφέρετε την εφαρμογή του Netflix

Η επαναφορά της εφαρμογής θα διαγράψει τυχόν λήψεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή και θα γίνει αποσύνδεση από το Netflix.
 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και έπειτα πατήστε Ρυθμίσεις.

 2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε Netflix.

 3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Επαναφορά για να επαναφέρετε την εφαρμογή.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Η απεγκατάσταση της εφαρμογής θα διαγράψει τυχόν λήψεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή και θα γίνει αποσύνδεση από το Netflix.
 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής του Netflix.

 2. Πατήστε Κατάργηση εφαρμογής > Διαγραφή εφαρμογής > Διαγραφή.

 3. Ανοίξτε το App Store και αναζητήστε την εφαρμογή του "Netflix."

 4. Πατήστε στο Netflix και έπειτα πατήστε στο εικονίδιο του cloud για να λάβετε την εφαρμογή. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Apple ID. Αν τον ξεχάσατε, ακολουθήστε τα βήματα της Apple για την επαναφορά του.

 5. Όταν εγκατασταθεί η εφαρμογή, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Σημείωση:
Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Netflix αφού την καταργήσετε, ακολουθήστε τα βήματα της Apple για να κατεβάσετε ξανά την εφαρμογή από το App Store.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

Για αυτό το βήμα, αφήστε τη συσκευή σας και όλες τις συσκευές του οικιακού δικτύου απενεργοποιημένες και αποσυνδεδεμένες ομαδικά για 30 δευτερόλεπτα προτού επανασυνδέσετε κάθε συσκευή μία-μία.

 1. Απενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή σας.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Υπολογιστές

Windows

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή

 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή από το μενού:

  • Mac: Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο Μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός.

  • Windows: Κάντε κλικ στο Μενού έναρξης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τροφοδοσίας > Τερματισμός.

  • Chromebook: Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αποσύνδεση > Τερματισμός.

 2. Αφήστε τον υπολογιστή σας απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 3. Ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Διαγράψτε το cookie του Netflix από το πρόγραμμα περιήγησης web

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Mac

Απενεργοποίηση του υπολογιστή
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή από το μενού:

  • Mac: Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο Μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός.

  • Windows: Κάντε κλικ στο Μενού έναρξης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τροφοδοσίας > Τερματισμός.

  • Chromebook: Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αποσύνδεση > Τερματισμός.

 2. Αφήστε τον υπολογιστή σας απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 3. Ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Chromebook

Απενεργοποίηση του υπολογιστή
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή από το μενού:

  • Mac: Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο Μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός.

  • Windows: Κάντε κλικ στο Μενού έναρξης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τροφοδοσίας > Τερματισμός.

  • Chromebook: Κάτω δεξιά, κάντε κλικ στην ώρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αποσύνδεση > Τερματισμός.

 2. Αφήστε τον υπολογιστή σας απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 3. Ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Media player μετάδοσης μέσω streaming

Fire TV/Stick

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Apple TV

Κάντε αναγκαστικό κλείσιμο της εφαρμογής του Netflix

 1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Home (Αρχική) στο τηλεχειριστήριο.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά ώστε να επιλεγεί η εφαρμογή του Netflix.

 3. Σαρώστε προς τα επάνω για να γίνει αναγκαστικό κλείσιμο της εφαρμογής του Netflix.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Διαγράψτε το Netflix

 1. Στην οθόνη αφετηρίας του Apple TV, επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το κέντρο της επιφάνειας αφής ή του clickpad του τηλεχειριστηρίου σας μέχρι να αρχίσει να "τρέμει" η εφαρμογή Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση, για να διαγράψετε την εφαρμογή.

 4. Επιλέξτε Διαγραφή για επιβεβαίωση.

Επανεγκαταστήστε το Netflix

 1. Από την οθόνη αφετηρίας του Apple TV, ανοίξτε το App Store.

 2. Αναζητήστε το Netflix για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση .

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Chromecast

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του Chromecast
 1. Πατήστε παρατεταμένα του κουμπί στο Chromecast για 25 δευτερόλεπτα ή μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία.

  Σημείωση:
  Με την επαναφορά του Chromecast, θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις που είχατε αποθηκεύσει στη συσκευή παλαιότερα. Ακολουθήστε τα βήματα της Google, για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του Chromecast.
 2. Αφού επαναφέρετε τη συσκευή, συνδέστε την ξανά με τον λογαριασμό Netflix.

Roku Stick/Box

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Καταργήστε και προσθέστε ξανά το Netflix

Για να καταργήσετε το Netflix:

 1. Πατήστε το κουμπί Home (Αρχική) κουμπί home στο τηλεχειριστήριο Roku.

 2. Στη λίστα των εφαρμογών στα δεξιά, κάντε κύλιση στην εφαρμογή Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Star (Αστέρι) κουμπί star (αστέρι) στο τηλεχειριστήριο Roku.

 4. Επιλέξτε Remove app (Κατάργηση εφαρμογής) > Remove (Κατάργηση).

Για να προσθέσετε το Netflix:

 1. Πατήστε το κουμπί Netflix στο τηλεχειριστήριο Roku.

 2. Επιλέξτε Add channel (Προσθήκη καναλιού) > OK > Go to channel (Μετάβαση στο κανάλι).

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το media player μετάδοσης μέσω streaming.
  Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετάδοσης μέσω streaming, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε το media player μετάδοσης μέσω streaming και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi

Για να βελτιώσετε το σήμα Wi-Fi:

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή και τη συσκευή σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε τα στο ίδιο δωμάτιο.

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή μακριά από άλλες ασύρματες συσκευές και οικιακές συσκευές.

 • Τοποθετήστε τον δρομολογητή σε ένα ελεύθερο χώρο μακριά από το πάτωμα. Οι δρομολογητές έχουν καλύτερο σήμα όταν βρίσκονται σε ένα γραφείο ή ράφι.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Αποκωδικοποιητής

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής

Αυτά τα βήματα ενδέχεται να διαγράψουν εφαρμογές, δεδομένα και ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και τις πληροφορίες σύνδεσης στο Netflix.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που κατασκεύασε τη συσκευή σας.

Όταν μιλήσετε μαζί τους, ζητήστε τη βοήθειά τους με αυτά τα βήματα. Μετά το κάθε βήμα, δοκιμάστε ξανά το Netflix για νια δείτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

 1. Ενημερώστε το υλικολογισμικό ή το λογισμικό της συσκευής σας στην τελευταία του έκδοση.

 2. Επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές της ρυθμίσεις, όπως όταν την πήρατε για πρώτη φορά.

Αν δεν μπορούν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα ή αν αυτά τα βήματα δεν λειτουργήσουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή για να δείτε Netflix.

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Λήψη βοήθειας > Αποσύνδεση > Ναι.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής

Αυτά τα βήματα ενδέχεται να διαγράψουν εφαρμογές, δεδομένα και ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και τις πληροφορίες σύνδεσης στο Netflix.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που κατασκεύασε τη συσκευή σας.

Όταν μιλήσετε μαζί τους, ζητήστε τη βοήθειά τους με αυτά τα βήματα. Μετά το κάθε βήμα, δοκιμάστε ξανά το Netflix για νια δείτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

 1. Ενημερώστε το υλικολογισμικό ή το λογισμικό της συσκευής σας στην τελευταία του έκδοση.

 2. Επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές της ρυθμίσεις, όπως όταν την πήρατε για πρώτη φορά.

Αν δεν μπορούν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα ή αν αυτά τα βήματα δεν λειτουργήσουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή για να δείτε Netflix.

Όλα τα άλλα media player μετάδοσης μέσω streaming

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το μόντεμ και τον δρομολογητή σας από το ρεύμα.

 2. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνδέστε ξανά στην τροφοδοσία το μόντεμ και τον δρομολογητή σας.

 3. Περιμένετε 1 λεπτό και μετά ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σημείωση:
Ορισμένες συσκευές, μόντεμ και δρομολογητές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επανασυνδεθούν στο Internet.

Παιχνιδομηχανές

PlayStation 5

Ελέγξτε αν το δίκτυό σας μπορεί να προβάλει το Netflix

Δημόσια δίκτυα:

Για τη χρήση Wi-Fi σε σημεία όπως καφετέριες, ξενοδοχεία ή σχολεία, ρωτήστε αν οι υπηρεσίες video όπως το Netflix είναι αποκλεισμένες.

Ιδιωτικά δίκτυα:

Ελέγξτε αν η ταχύτητά σας είναι πιο αργή από τις συνιστώμενες ταχύτητες για την υπηρεσία μας και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Οι συνδέσεις όπως hotspot κινητού, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικά δίκτυα μπορεί να είναι πολύ αργές για χρήση του Netflix.


PlayStation 4

Ελέγξτε αν το δίκτυό σας μπορεί να προβάλει το Netflix

Δημόσια δίκτυα:

Για τη χρήση Wi-Fi σε σημεία όπως καφετέριες, ξενοδοχεία ή σχολεία, ρωτήστε αν οι υπηρεσίες video όπως το Netflix είναι αποκλεισμένες.

Ιδιωτικά δίκτυα:

Ελέγξτε αν η ταχύτητά σας είναι πιο αργή από τις συνιστώμενες ταχύτητες για την υπηρεσία μας και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Οι συνδέσεις όπως hotspot κινητού, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικά δίκτυα μπορεί να είναι πολύ αργές για χρήση του Netflix.


Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Αν η ημερομηνία και η ώρα στη συσκευή σας διαφέρουν σημαντικά από την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, θα υπάρχουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του βίντεο. Για να ρυθμίσετε την ώρα:

 1. Από το κεντρικό μενού, μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις).

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου. Επιλέξτε Quit (Έξοδος), και έπειτα επιλέξτε Yes (Ναι) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε Date and Time (Ημερομηνία και ώρα).

 3. Επιλέξτε Date and Time Settings (Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας).

 4. Επιλέξτε Set Using Internet (Ρύθμιση με χρήση του Internet).

 5. Επιλέξτε Set Automatically (Αυτόματη ρύθμιση), αν το πλαίσιο δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

 6. Επιλέξτε Set Now (Ρύθμιση τώρα).

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS4.

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Close Application (Κλείσιμο εφαρμογής) και έπειτα επιλέξτε OK.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV & Video (Τηλεόραση και βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Options (Επιλογές) στο χειριστήριο.

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Επιλέξτε OK.

  Σημείωση:
  Αν διαγράψετε την εφαρμογή Netflix, το εικονίδιο του Netflix δεν θα εξαφανιστεί από την αρχική οθόνη του PS4.
 6. Επιλέξτε το εικονίδιο Netflix. Θα ανοίξει το PlayStation Store.

 7. Επιλέξτε το εικονίδιο Download (Λήψη).

 8. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του Netflix, επιλέξτε Start (Έναρξη).

 9. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Netflix και προσπαθήστε ξανά να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω streaming.

  • Μπορεί να σας ζητηθεί να συνδεθείτε πρώτα στον λογαριασμό PlayStation Network (PSN).

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε την παιχνιδομηχανή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την παιχνιδομηχανή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

PlayStation 3

Ελέγξτε αν το δίκτυό σας μπορεί να προβάλει το Netflix

Δημόσια δίκτυα:

Για τη χρήση Wi-Fi σε σημεία όπως καφετέριες, ξενοδοχεία ή σχολεία, ρωτήστε αν οι υπηρεσίες video όπως το Netflix είναι αποκλεισμένες.

Ιδιωτικά δίκτυα:

Ελέγξτε αν η ταχύτητά σας είναι πιο αργή από τις συνιστώμενες ταχύτητες για την υπηρεσία μας και επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet εάν χρειάζεστε βοήθεια.

Οι συνδέσεις όπως hotspot κινητού, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή δορυφορικά δίκτυα μπορεί να είναι πολύ αργές για χρήση του Netflix.


Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

Για τα PlayStation στην Ιαπωνία, χρησιμοποιήστε το κουμπί O αντί του X για επιβεβαίωση των επιλογών.
 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS3.

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS3 στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και κατόπιν επιλέξτε Yes (Ναι).

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV/Video Services (Τηλεοπτικές υπηρεσίες/Υπηρεσίες βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί X.

 4. Αμέσως μόλις πατήσετε το κουμπί X, πατήστε παρατεταμένα την Έναρξη και την Επιλογή ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Θέλετε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων του Netflix και να εγγραφείτε εκ νέου;

 5. Επιλέξτε Yes (Ναι).

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Αν η ημερομηνία και η ώρα στη συσκευή σας διαφέρουν σημαντικά από την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την αναπαραγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής ή της ταινίας.

Για τα PlayStation στην Ιαπωνία, χρησιμοποιήστε το κουμπί X αντί του O για ακύρωση της επιλογής, όποτε αναφέρεται το κουμπί O στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω.
 1. Από το κεντρικό μενού, μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις).

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στο κεντρικό μενού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και έπειτα επιλέξτε Yes (Ναι) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε Date and Time Settings (Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας).

 3. Επιλέξτε Date and Time (Ημερομηνία και ώρα).

 4. Επιλέξτε Set via Internet (Ρύθμιση μέσω Internet).

 5. Πατήστε το κουμπί O για να επιστρέψετε στην οθόνη Date and Time (Ημερομηνία και ώρα).

 6. Επιλέξτε Set Automatically (Αυτόματη ρύθμιση).

 7. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση).

 8. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε την παιχνιδομηχανή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την παιχνιδομηχανή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Xbox One

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix:

 1. Ξεκινήστε από το Xbox Dashboard (Πίνακας οργάνων Xbox).

 2. Επιλέξτε My Games & Apps (Τα παιχνίδια και οι εφαρμογές μου).

  Σημείωση:
  Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα κάτω, για να δείτε αυτήν την επιλογή.
 3. Επιλέξτε Apps (Εφαρμογές) από τις επιλογές στο αριστερό μέρος.

 4. Επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε το κουμπί Menu στο χειριστήριο.

 5. Επιλέξτε Manage App (Διαχείριση εφαρμογής).

 6. Επιλέξτε Uninstall All (Απεγκατάσταση όλων).

 7. Επιλέξτε ξανά Uninstall All (Απεγκατάσταση όλων) για επιβεβαίωση.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix:

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του Xbox One.

 2. Κάντε κύλιση στο δεξιό μέρος, για να μεταβείτε στο Store.

 3. Στην ενότητα Apps (Εφαρμογές), επιλέξτε Netflix.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε το Netflix, επιλέξτε Search all apps (Αναζήτηση όλων των εφαρμογών), για να αναζητήσετε το Netflix.
 4. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση).

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε Launch (Άνοιγμα), για να συνδεθείτε και να δοκιμάσετε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Xbox 360

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Λήψη βοήθειας > Αποσύνδεση > Ναι.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Απεγκαταστήστε το Netflix

 1. Μεταβείτε στον Πίνακα οργάνων του Xbox 360 και έπειτα στην ενότητα Εφαρμογές.

 2. Επιλέξτε Οι εφαρμογές μου και επισημάνετε την εφαρμογή Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί X και επιλέξτε Διαγραφή > Ναι.

Επανεγκαταστήστε το Netflix

 1. Στον Πίνακα οργάνων του Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές.

 2. Επιλέξτε Netflix για να μεταβείτε στην εφαρμογή.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ελέγξτε τη σύνδεση Internet

 1. Από το κεντρικό μενού της κονσόλας Xbox 360, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε Wired Network (Ενσύρματο δίκτυο) ή Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο), ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.

 5. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection (Έλεγχος σύνδεσης Xbox LIVE).

 6. Επιλέξτε Continue (Συνέχεια).

  • Αν ο έλεγχος της σύνδεσης είναι επιτυχής, συνεχίστε στα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

  • Αν ο έλεγχος της σύνδεσης αποτύχει, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης του Xbox της Microsoft για περισσότερη βοήθεια.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις DNS του Xbox

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε το δίκτυο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Configure Network(Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου).

 5. Επιλέξτε DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS) και, στη συνέχεια, Automatic (Αυτόματο).

 6. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Xbox.

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Διαγράψτε τη μνήμη cache του συστήματος

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 4. Επιλέξτε Storage (Χώρος αποθήκευσης).

 5. Επισημάνετε το στοιχείο Memory Unit (Μονάδα μνήμης), Hard Drive (Σκληρός δίσκος) ή USB Storage (Αποθήκευση USB) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Y στο χειριστήριο.

 6. Επιλέξτε Clear System Cache (Διαγραφή μνήμης cache συστήματος).

  • Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Clear System Cache (Διαγραφή μνήμης cache συστήματος), ελέγξτε μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

 7. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρησης της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes (Ναι).

 8. Αφού διαγράψετε με επιτυχία τη μνήμη cache συστήματος, δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Σχετικά άρθρα