Το Netflix παγώνει, δεν αποκρίνεται ή κολλάει κατά τη φόρτωση ενώ η συσκευή δεν έχει πάψει να αποκρίνεται

Αν το Netflix παγώνει ή κολλάει κατά τη φόρτωση, αλλά η συσκευή σας λειτουργεί κατά τα άλλα, σημαίνει ότι υπάρχουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας και πρέπει να ανανεωθούν. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας.

Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί καθόλου, ανατρέξτε στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Εμφανίστε την οθόνη απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας, για να εισαγάγετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη ή Απενεργοποίηση.

 3. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε στο Netflix.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Ενώ η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η συσκευή δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

Η συσκευή σας αντιμετωπίζει πρόβλημα υλικού ή λογισμικού το οποίο μπορεί να επιλύσει μόνο ο κατασκευαστής της.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και ζητήστε βοήθεια για τα παρακάτω:

 • Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή.

 • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να σας βοηθήσει, μπορείτε να δείτε Netflix σε κάποια άλλη συσκευή.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Εμφανίστε την οθόνη απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας, για να εισαγάγετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη ή Απενεργοποίηση.

 3. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε στο Netflix.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Ενώ η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η συσκευή δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Υπολογιστές

Mac

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Απενεργοποίηση του υπολογιστή
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή από το μενού:

  • Σε Mac: Επάνω αριστερά κάντε κλικ στο Μενού Apple > Τερματισμός.

  • Σε Windows: Από το Μενού έναρξης, κάντε κλικ στο κουμπί Τροφοδοσίας > Τερματισμός.

  • Σε Chromebook: Από κάτω δεξιά στην οθόνη κάντε κλικ στο > Sign out (Αποσύνδεση)> Shut down (Τερματισμός).

 2. Αφήστε τον υπολογιστή σας απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 3. Ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Windows

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Συνδεθείτε στο Netflix

 1. Επιλέξτε Σύνδεση από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 2. Μετά τη σύνδεσή σας δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή

 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή από το μενού:

  • Σε Mac: Επάνω αριστερά κάντε κλικ στο Μενού Apple > Τερματισμός.

  • Σε Windows: Από το Μενού έναρξης, κάντε κλικ στο κουμπί Τροφοδοσίας > Τερματισμός.

  • Σε Chromebook: Από κάτω δεξιά στην οθόνη κάντε κλικ στο > Sign out (Αποσύνδεση)> Shut down (Τερματισμός).

 2. Αφήστε τον υπολογιστή σας απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 3. Ενεργοποιήστε τον και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Διαγράψτε το cookie του Netflix από το πρόγραμμα περιήγησης web

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ και το δρομολογητή από το ρεύμα και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Συνδέστε το δρομολογητή και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Παιχνιδομηχανές

PlayStation 3

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας έχει ρυθμιστεί για το Netflix

Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, όπως σε κάποια καφετέρια, ξενοδοχείο ή σχολείο:

 • Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι το Netflix δεν είναι αποκλεισμένο.

Αν χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, hotspot κινητού τηλεφώνου ή δορυφορικό δίκτυο:

 • Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο ανταποκρίνεται στις Προτεινόμενες ταχύτητες του Netflix. Εάν η ταχύτητα σύνδεσής σας είναι χαμηλότερη από όσο αναμένατε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε για βοήθεια.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Αν η ημερομηνία και η ώρα στη συσκευή σας διαφέρουν σημαντικά από την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την αναπαραγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής ή της ταινίας.

Για τα PlayStation στην Ιαπωνία, χρησιμοποιήστε το κουμπί X αντί του O για ακύρωση της επιλογής, όποτε αναφέρεται το κουμπί O στα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω.
 1. Από το κεντρικό μενού, μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις).

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στο κεντρικό μενού, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και έπειτα επιλέξτε Yes (Ναι) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε Date and Time Settings (Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας).

 3. Επιλέξτε Date and Time (Ημερομηνία και ώρα).

 4. Επιλέξτε Set via Internet (Ρύθμιση μέσω Internet).

 5. Πατήστε το κουμπί O για να επιστρέψετε στην οθόνη Date and Time (Ημερομηνία και ώρα).

 6. Επιλέξτε Set Automatically (Αυτόματη ρύθμιση).

 7. Επιλέξτε On (Ενεργοποίηση).

 8. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το PlayStation

 1. Αποσυνδέστε το PlayStation 3 από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με το PlayStation 3 αποσυνδεδεμένο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην κονσόλα για να αποφορτιστεί.

 3. Συνδέστε ξανά το PlayStation 3 στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε το PlayStation 3 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ανανεώστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Netflix

Για τα PlayStation στην Ιαπωνία, χρησιμοποιήστε το κουμπί O αντί του X για επιβεβαίωση των επιλογών.
 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS3.

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS3 στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Quit (Έξοδος) και κατόπιν επιλέξτε Yes (Ναι).

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV/Video Services (Τηλεοπτικές υπηρεσίες/Υπηρεσίες βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί X.

 4. Αμέσως μόλις πατήσετε το κουμπί X, πατήστε παρατεταμένα την Έναρξη και την Επιλογή ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα Θέλετε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων του Netflix και να εγγραφείτε εκ νέου;

 5. Επιλέξτε Yes (Ναι).

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε την παιχνιδομηχανή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την παιχνιδομηχανή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε το PlayStation
 1. Αποσυνδέστε το PlayStation 3 από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με το PlayStation 3 αποσυνδεδεμένο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην κονσόλα για να αποφορτιστεί.

 3. Συνδέστε ξανά το PlayStation 3 στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε το PlayStation 3 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

PlayStation 4

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας έχει ρυθμιστεί για το Netflix

Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, όπως σε κάποια καφετέρια, ξενοδοχείο ή σχολείο:

 • Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι το Netflix δεν είναι αποκλεισμένο.

Αν χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, hotspot κινητού τηλεφώνου ή δορυφορικό δίκτυο:

 • Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο ανταποκρίνεται στις Προτεινόμενες ταχύτητες του Netflix. Εάν η ταχύτητα σύνδεσής σας είναι χαμηλότερη από όσο αναμένατε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε για βοήθεια.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Αν η ημερομηνία και η ώρα στη συσκευή σας διαφέρουν σημαντικά από την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, θα υπάρχουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του βίντεο. Για να ρυθμίσετε την ώρα:

 1. Από το κεντρικό μενού, μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις).

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου. Επιλέξτε Quit (Έξοδος), και έπειτα επιλέξτε Yes (Ναι) για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

 2. Επιλέξτε Date and Time (Ημερομηνία και ώρα).

 3. Επιλέξτε Date and Time Settings (Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας).

 4. Επιλέξτε Set Using Internet (Ρύθμιση με χρήση του Internet).

 5. Επιλέξτε Set Automatically (Αυτόματη ρύθμιση), αν το πλαίσιο δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

 6. Επιλέξτε Set Now (Ρύθμιση τώρα).

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το PlayStation

 1. Αποσυνδέστε το PlayStation 4 από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Συνδέστε ξανά το PlayStation 4 στο ρεύμα.

 3. Ενεργοποιήστε το PlayStation 4 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του PS4.

  • Αν δεν βρίσκεστε ήδη στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS στο κέντρο του χειριστηρίου, επιλέξτε Close Application (Κλείσιμο εφαρμογής) και έπειτα επιλέξτε OK.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV & Video (Τηλεόραση και βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Options (Επιλογές) στο χειριστήριο.

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Επιλέξτε OK.

  Σημείωση:
  Αν διαγράψετε την εφαρμογή Netflix, το εικονίδιο του Netflix δεν θα εξαφανιστεί από την αρχική οθόνη του PS4.
 6. Επιλέξτε το εικονίδιο Netflix. Θα ανοίξει το PlayStation Store.

 7. Επιλέξτε το εικονίδιο Download (Λήψη).

 8. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη του Netflix, επιλέξτε Start (Έναρξη).

 9. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Netflix και προσπαθήστε ξανά να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω streaming.

  • Μπορεί να σας ζητηθεί να συνδεθείτε πρώτα στον λογαριασμό PlayStation Network (PSN).

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε την παιχνιδομηχανή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την παιχνιδομηχανή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Αν ολοκληρώσατε τα παραπάνω βήματα, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Netflix, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Θα μπορέσει να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε αν ο δρομολογητής σας είναι σωστά ρυθμισμένος.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε το PlayStation

 1. Αποσυνδέστε το PlayStation 4 από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Συνδέστε ξανά το PlayStation 4 στο ρεύμα.

 3. Ενεργοποιήστε το PlayStation 4 πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε την παιχνιδομηχανή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την παιχνιδομηχανή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

PlayStation 5

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας έχει ρυθμιστεί για το Netflix

Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο δίκτυο Wi-Fi, όπως σε κάποια καφετέρια, ξενοδοχείο ή σχολείο:

 • Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι το Netflix δεν είναι αποκλεισμένο.

Αν χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, hotspot κινητού τηλεφώνου ή δορυφορικό δίκτυο:

 • Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο ανταποκρίνεται στις Προτεινόμενες ταχύτητες του Netflix. Εάν η ταχύτητα σύνδεσής σας είναι χαμηλότερη από όσο αναμένατε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε για βοήθεια.

Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Xbox 360

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Απεγκαταστήστε το Netflix

 1. Από τον Πίνακα οργάνων Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα Apps (Εφαρμογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε My Apps (Οι εφαρμογές μου).

 2. Επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί X για λεπτομέρειες της εφαρμογής.

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Πατήστε Yes (Ναι) για επιβεβαίωση.

Επανεγκαταστήστε το Netflix

 1. Από τον Πίνακα οργάνων του Xbox 360, μεταβείτε στην ενότητα Apps (Εφαρμογές).

 2. Επιλέξτε Netflix, για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής.

 3. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Ελέγξτε τη σύνδεση Internet

 1. Από το κεντρικό μενού της κονσόλας Xbox 360, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε Wired Network (Ενσύρματο δίκτυο) ή Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο), ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.

 5. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection (Έλεγχος σύνδεσης Xbox LIVE).

 6. Επιλέξτε Continue (Συνέχεια).

  • Αν ο έλεγχος της σύνδεσης είναι επιτυχής, συνεχίστε στα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

  • Αν ο έλεγχος της σύνδεσης αποτύχει, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης του Xbox της Microsoft για περισσότερη βοήθεια.

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις DNS του Xbox

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε το δίκτυο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Configure Network (Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου).

 5. Επιλέξτε DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS) και, στη συνέχεια, Automatic (Αυτόματα).

 6. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Xbox.

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν χρειαστείτε βοήθεια για να προσαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft για το Xbox 360.

Διαγράψτε τη μνήμη cache του συστήματος

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 4. Επιλέξτε Storage (Χώρος αποθήκευσης).

 5. Επισημάνετε το στοιχείο Memory Unit (Μονάδα μνήμης), Hard Drive (Σκληρός δίσκος) ή USB Storage (Αποθήκευση USB) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Y στο χειριστήριο.

 6. Επιλέξτε Clear System Cache (Διαγραφή μνήμης cache συστήματος).

  • Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Clear System Cache (Διαγραφή μνήμης cache συστήματος), ελέγξτε μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

 7. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρησης της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes (Ναι).

 8. Αφού διαγράψετε με επιτυχία τη μνήμη cache συστήματος, δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Εμφανίστε την οθόνη απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας, για να εισαγάγετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη ή Απενεργοποίηση.

 3. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε στο Netflix.

Ελέγξτε τη σύνδεση Internet

 1. Από το κεντρικό μενού της κονσόλας Xbox 360, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε Wired Network (Ενσύρματο δίκτυο) ή Wireless Network (Ασύρματο δίκτυο), ανάλογα με τη μέθοδο σύνδεσης που χρησιμοποιείτε.

 5. Επιλέξτε Test Xbox LIVE Connection (Έλεγχος σύνδεσης Xbox LIVE).

 6. Επιλέξτε Continue (Συνέχεια).

  • Αν ο έλεγχος της σύνδεσης είναι επιτυχής, συνεχίστε στα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

  • Αν ο έλεγχος της σύνδεσης αποτύχει, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης του Xbox της Microsoft για περισσότερη βοήθεια.

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις DNS του Xbox

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 3. Επιλέξτε Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου).

 4. Επιλέξτε το δίκτυο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Configure Network (Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου).

 5. Επιλέξτε DNS Settings (Ρυθμίσεις DNS) και, στη συνέχεια, Automatic (Αυτόματα).

 6. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Xbox.

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν χρειαστείτε βοήθεια για να προσαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft για το Xbox 360.

Διαγράψτε τη μνήμη cache του συστήματος

 1. Πατήστε το κουμπί Guide στο χειριστήριό σας.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος).

 4. Επιλέξτε Storage (Χώρος αποθήκευσης).

 5. Επισημάνετε το στοιχείο Memory Unit (Μονάδα μνήμης), Hard Drive (Σκληρός δίσκος) ή USB Storage (Αποθήκευση USB) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Y στο χειριστήριο.

 6. Επιλέξτε Clear System Cache (Διαγραφή μνήμης cache συστήματος).

  • Αν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Clear System Cache (Διαγραφή μνήμης cache συστήματος), ελέγξτε μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

 7. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη συντήρησης της συσκευής αποθήκευσης, επιλέξτε Yes (Ναι).

 8. Αφού διαγράψετε με επιτυχία τη μνήμη cache συστήματος, δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Xbox One

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix:

 1. Ξεκινήστε από το Xbox Dashboard (Πίνακας οργάνων Xbox).

 2. Επιλέξτε My Games & Apps (Τα παιχνίδια και οι εφαρμογές μου).

  Σημείωση:
  Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα κάτω, για να δείτε αυτήν την επιλογή.
 3. Επιλέξτε Apps (Εφαρμογές) από τις επιλογές στο αριστερό μέρος.

 4. Επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε το κουμπί Menu στο χειριστήριο.

 5. Επιλέξτε Manage App (Διαχείριση εφαρμογής).

 6. Επιλέξτε Uninstall All (Απεγκατάσταση όλων).

 7. Επιλέξτε ξανά Uninstall All (Απεγκατάσταση όλων) για επιβεβαίωση.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix:

 1. Ξεκινήστε από την αρχική οθόνη του Xbox One.

 2. Κάντε κύλιση στο δεξιό μέρος, για να μεταβείτε στο Store.

 3. Στην ενότητα Apps (Εφαρμογές), επιλέξτε Netflix.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε το Netflix, επιλέξτε Search all apps (Αναζήτηση όλων των εφαρμογών), για να αναζητήσετε το Netflix.
 4. Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση).

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής, επιλέξτε Launch (Άνοιγμα), για να συνδεθείτε και να δοκιμάσετε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Όλες οι υπόλοιπες παιχνιδομηχανές

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Κινητά τηλέφωνα και tablet

Android

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet Android πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.

 2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή Android.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή Android, πατήστε πάλι το κουμπί λειτουργίας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Δοκιμάστε μια άλλη σύνδεση Internet

Αν μπορείτε, συνδέστε το κινητό ή το tablet σας σε άλλο δίκτυο. Για παράδειγμα:

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi στην εμβέλεια της συσκευής σας.

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε ενώ βρίσκεστε στο σπίτι κάποιου άλλου.

Αν μπορείτε να δείτε Netflix μέσω μιας άλλης σύνδεσης Internet, επικοινωνήστε με αυτόν που ρύθμισε το οικιακό δίκτυό σας για να ελέγξει αν λειτουργεί σωστά.

Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet Android πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.

 2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή Android.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή Android, πατήστε πάλι το κουμπί λειτουργίας.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ και το δρομολογητή από το ρεύμα και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Συνδέστε το δρομολογητή και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi

Αν συνδέεστε μέσω Wi-Fi και τα παραπάνω βήματα δεν σας βοήθησαν, ακολουθήστε αυτές τις προτάσεις:

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή σας για να βελτιώσετε την ισχύ του σήματος. Η λήψη είναι καλύτερη αν ο δρομολογητής βρίσκεται σε κεντρική θέση.

 • Απομακρύνετε τις ασύρματες συσκευές, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα ή τους φούρνους μικροκυμάτων, από τον δρομολογητή.

 • Σηκώστε τον δρομολογητή από το πάτωμα. Ένας δρομολογητής σε μια βιβλιοθήκη ή σε ένα γραφείο έχει καλύτερη λήψη από έναν που βρίσκεται πίσω ή κάτω από ένα έπιπλο.

Δοκιμάστε μια άλλη σύνδεση Internet

Αν μπορείτε, συνδέστε το κινητό ή το tablet σας σε άλλο δίκτυο. Για παράδειγμα:

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε άλλο δίκτυο Wi-Fi στην εμβέλεια της συσκευής σας.

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε ενώ βρίσκεστε στο σπίτι κάποιου άλλου.

Αν μπορείτε να δείτε Netflix μέσω μιας άλλης σύνδεσης Internet, επικοινωνήστε με αυτόν που ρύθμισε το οικιακό δίκτυό σας για να ελέγξει αν λειτουργεί σωστά.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

iPhone, iPad ή iPod touch

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Επανεκκινήστε τη συσκευή iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Επαναφέρετε την εφαρμογή του Netflix

Ανανεώστε τις μη ενημερωμένες πληροφορίες του Netflix που είναι αποθηκευμένες στο iPhone, iPad ή iPod πραγματοποιώντας επαναφορά της εφαρμογής.

Σημείωση:
Με την επαναφορά της εφαρμογής θα διαγραφούν και οι τίτλοι που έχετε κατεβάσει στη συσκευή.
 1. Στην οθόνη Αφετηρίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Σαρώστε προς τα κάτω μέχρι να βρείτε την εφαρμογή του Netflix.

 3. Επιλέξτε Netflix.

 4. Σύρετε τον διακόπτη Επαναφορά στη θέση Ναι.

  • Αν δεν εμφανίζεται ο διακόπτης Επαναφορά, συνεχίστε την αντιμετώπιση προβλημάτων παρακάτω.

 5. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας, για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.

 6. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας δύο φορές και σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε την εφαρμογή του Netflix.

 7. Σαρώστε προς τα πάνω στην εφαρμογή του Netflix, για να κλείσετε την περίοδο λειτουργίας.

 8. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας δύο φορές για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.

 9. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Σημείωση:
Με τη διαγραφή της εφαρμογής του Netflix, θα διαγραφούν και οι τηλεοπτικές εκπομπές ή οι ταινίες των οποίων έχετε κάνει λήψη.
 1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής του Netflix.

 2. Πατήστε Κατάργηση εφαρμογής > Διαγραφή εφαρμογής > Διαγραφή.

 3. Ανοίξτε το App Store και αναζητήστε την εφαρμογή του "Netflix."

 4. Πατήστε τη δωρεάν εφαρμογή του Netflix από τη Netflix, Inc.

 5. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο με το σύννεφο.

  Σημείωση:
  Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Apple ID. Αν έχετε ξεχάσει το Apple ID ή τον κωδικό πρόσβασής σας, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για βοήθεια.
 6. Μόλις εγκατασταθεί, δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή του Netflix στο App Store, μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για βοήθεια.

Αλλαγή ή απενεργοποίηση περιορισμών σε συσκευή iOS

iOS 11.0 η νεότερη έκδοση

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Γενικά.

 3. Επιλέξτε Περιορισμοί.

  Σημείωση:
  Θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης που δημιουργήθηκε όταν ενεργοποιήθηκαν οι περιορισμοί.
  • Για να αλλάξετε τους περιορισμούς:

   1. Στην περιοχή Επιτρεπόμενο περιεχόμενο, επιλέξτε Ιστότοποι.

    • Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Συγκεκριμένοι ιστότοποι μόνο ή η επιλογή Περιορισμός περιεχομένου ενηλίκων.

   2. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε Προσθήκη ιστότοπου.

   3. Πληκτρολογήστε https://secure.netflix.com μαζί με οποιονδήποτε τίτλο (π.χ. "Netflix App").

   4. Επιλέξτε Τέλος στο πληκτρολόγιο.

  • Για να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς:

   1. Επιλέξτε Απενεργοποίηση περιορισμών.

   2. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση

Σημείωση:
Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις για τον Χρόνο επί οθόνης στη συσκευή ενός παιδιού, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό του Χρόνου επί οθόνης ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.
 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Χρόνος επί οθόνης.

 3. Επιλέξτε Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου.

 4. Επιλέξτε Αγορές σε iTunes και App Store.

 5. Επιλέξτε Εγκατάσταση εφαρμογών.

 6. Επιλέξτε Να επιτρέπεται.

 7. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ή αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους περιορισμούς στη συσκευή iOS, επισκεφτείτε το άρθρο υποστήριξης της Apple για την Κατανόηση των περιορισμών.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

Για αυτό το βήμα, αφήστε τη συσκευή σας και όλες τις συσκευές του οικιακού δικτύου απενεργοποιημένες και αποσυνδεδεμένες ομαδικά για 30 δευτερόλεπτα προτού επανασυνδέσετε κάθε συσκευή μία-μία.

 1. Απενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή σας.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο Netflix.

Δοκιμάστε ένα άλλο δίκτυο

Αν μπορείτε, συνδέστε το iPhone, iPad ή το iPod touch σε άλλο δίκτυο.

Για να δοκιμάσετε ένα άλλο ασύρματο δίκτυο:

 1. Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας στη συσκευή σας.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε Wi-Fi.

 4. Επιλέξτε ένα άλλο δίκτυο και συνδεθείτε σε αυτό.

  • Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη σύνδεση Internet, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε για περαιτέρω βοήθεια.

 5. Μόλις συνδεθείτε, δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν η χρήση άλλου δικτύου δεν έλυσε το πρόβλημά σας, προχωρήστε στα επόμενα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αν η χρήση άλλου δικτύου έλυσε το πρόβλημά σας, αλλά η νέα σύνδεση δεν είναι το προτιμώμενο δίκτυό σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περαιτέρω βοήθεια.

Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Αν ολοκληρώσατε τα παραπάνω βήματα, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Netflix, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Θα μπορέσει να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε αν ο δρομολογητής σας είναι σωστά ρυθμισμένος.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε τη συσκευή iPhone, iPad ή iPod touch
 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Όλα τα υπόλοιπα κινητά τηλέφωνα και tablet

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Αποκωδικοποιητές και media player μετάδοσης μέσω streaming

Amazon Fire TV/Stick

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 3. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο του Fire TV.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ και το δρομολογητή από το ρεύμα και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Συνδέστε το δρομολογητή και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

 • Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη συσκευή streaming, επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του παρόχου Internet και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

 • Αν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή διακομιστή διαμεσολάβησης, απενεργοποιήστε τα και συνδεθείτε απευθείας μέσω του οικιακού δικτύου Internet.

 • Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη ρύθμιση DNS στη συσκευή σας, επαναφέρετε τη συσκευή σας προκειμένου να λάβει αυτόματα DNS.

Αν χρειαστείτε βοήθεια για την αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Αν ολοκληρώσατε τα παραπάνω βήματα, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Netflix, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Θα μπορέσει να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε αν ο δρομολογητής σας είναι σωστά ρυθμισμένος.

Κατά την περιήγηση στην εφαρμογή

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 3. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή με το τηλεχειριστήριο του Fire TV.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Στο τηλεχειριστήριο Amazon Fire TV, πατήστε το κουμπί Home.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε My Fire TV (Το Fire TV μου).

  • Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή My Fire TV (Το Fire TV μου), επιλέξτε System (Σύστημα) ή Device (Συσκευή).

 4. Επιλέξτε Restart (Επανεκκίνηση).

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Apple TV 4 ή Apple TV 4K

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Επανεκκινήστε το Apple TV

 1. Αποσυνδέστε από το ρεύμα το Apple TV και την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη σε αυτό για τουλάχιστον 2 λεπτά.

 2. Συνδέστε ξανά στο ρεύμα και τις δύο συσκευές.

 3. Ενεργοποιήστε ξανά και τις δύο συσκευές.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Διαγράψτε το Netflix

 1. Στην αρχική οθόνη του Apple TV, επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το κέντρο της επιφάνειας αφής ή του clickpad του τηλεχειριστηρίου σας μέχρι να αρχίσει να "τρέμει" το εικονίδιο Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση, για να διαγράψετε την εφαρμογή.

 4. Επιλέξτε Διαγραφή ξανά για επιβεβαίωση.

Επανεγκαταστήστε το Netflix

 1. Από την οθόνη αφετηρίας του Apple TV, ανοίξτε το App Store.

 2. Αναζητήστε το Netflix για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα προφίλ

Κάντε αναγκαστικό κλείσιμο της εφαρμογής του Netflix
 1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί Home (Αρχική) στο τηλεχειριστήριο.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά ώστε να επιλεγεί η εφαρμογή του Netflix.

 3. Σαρώστε προς τα επάνω για να γίνει αναγκαστικό κλείσιμο της εφαρμογής του Netflix.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε το Apple TV

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο του Apple TV μέχρι να μεταφερθείτε στην οθόνη Αφετηρίας.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε System (Σύστημα).

 4. Επιλέξτε Restart (Επανεκκίνηση).

 5. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του Apple TV και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Διαγράψτε το Netflix

 1. Στην αρχική οθόνη του Apple TV, επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το κέντρο της επιφάνειας αφής ή του clickpad του τηλεχειριστηρίου σας μέχρι να αρχίσει να "τρέμει" το εικονίδιο Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση, για να διαγράψετε την εφαρμογή.

 4. Επιλέξτε Διαγραφή ξανά για επιβεβαίωση.

Επανεγκαταστήστε το Netflix

 1. Από την οθόνη αφετηρίας του Apple TV, ανοίξτε το App Store.

 2. Αναζητήστε το Netflix για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Chromecast

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του Chromecast
 1. Πατήστε παρατεταμένα του κουμπί στο Chromecast για 25 δευτερόλεπτα ή μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία.

  Σημείωση:
  Με την επαναφορά του Chromecast, θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις που είχατε αποθηκεύσει στη συσκευή παλαιότερα. Ακολουθήστε τα βήματα της Google, για να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του Chromecast.
 2. Αφού επαναφέρετε τη συσκευή, συνδέστε την ξανά με τον λογαριασμό Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Roku

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Επανεκκινήστε το Roku

 1. Αποσυνδέστε το Roku από το ρεύμα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 2. Συνδέστε ξανά το Roku στην πρίζα.

 3. Ενεργοποιήστε το Roku πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο του Roku.

 4. Περιμένετε 1 λεπτό.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την εφαρμογή Netflix

Roku 1

 1. Πατήστε το κουμπί Home (Αρχική) στο τηλεχειριστήριο Roku για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Roku.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε Netflix Settings (Ρυθμίσεις Netflix).

 4. Επιλέξτε Deactivate this player from my Netflix account (Απενεργοποίηση αυτής της συσκευής αναπαραγωγής από το λογαριασμό Netflix).

 5. Επιλέξτε Yes (Ναι). Η συσκευή έχει τώρα απενεργοποιηθεί.

 6. Επιλέξτε το Netflix από την αρχική οθόνη και ακολουθήστε τα μηνύματα, για να επανενεργοποιήσετε την εφαρμογή.

 7. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και δοκιμάστε ξανά να δείτε Netflix.

Όλα τα άλλα μοντέλα Roku

 1. Πατήστε το κουμπί Home (Αρχική) στο τηλεχειριστήριο Roku για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Roku.

 2. Επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε το πλήκτρο με το αστέρι στο τηλεχειριστήριο.

 3. Επιλέξτε Remove channel (Κατάργηση καναλιού).

 4. Επιλέξτε Remove channel (Κατάργηση καναλιού) ξανά για επιβεβαίωση.

 5. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε Streaming Channels (Κανάλια streaming).

 6. Επιλέξτε Movies & TV (Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές).

 7. Επιλέξτε Netflix.

 8. Επιλέξτε Add Channel (Προσθήκη καναλιού).

 9. Επιλέξτε Go to channel (Μετάβαση σε κανάλι).

 10. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και δοκιμάστε ξανά να δείτε Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε το media player μετάδοσης μέσω streaming.
  Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετάδοσης μέσω streaming, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε το media player μετάδοσης μέσω streaming και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βελτιώστε το σήμα Wi-Fi

Αν συνδέεστε μέσω Wi-Fi και τα παραπάνω βήματα δεν σας βοήθησαν, ακολουθήστε αυτές τις προτάσεις:

 • Μετακινήστε τον δρομολογητή σας για να βελτιώσετε την ισχύ του σήματος. Η λήψη είναι καλύτερη αν ο δρομολογητής βρίσκεται σε κεντρική θέση.

 • Απομακρύνετε τις ασύρματες συσκευές, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα ή τους φούρνους μικροκυμάτων, από τον δρομολογητή.

 • Σηκώστε τον δρομολογητή από το πάτωμα. Ένας δρομολογητής σε μια βιβλιοθήκη ή σε ένα γραφείο έχει καλύτερη λήψη από έναν που βρίσκεται πίσω ή κάτω από ένα έπιπλο.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

 • Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη συσκευή streaming, επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του παρόχου Internet και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

 • Αν πραγματοποιείτε σύνδεση μέσω Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή διακομιστή διαμεσολάβησης, απενεργοποιήστε τα και συνδεθείτε απευθείας μέσω του οικιακού δικτύου Internet.

 • Αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένη ρύθμιση DNS στη συσκευή σας, επαναφέρετε τη συσκευή σας προκειμένου να λάβει αυτόματα DNS.

Αν χρειαστείτε βοήθεια για την αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια

Αν ολοκληρώσατε τα παραπάνω βήματα, αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Netflix, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Θα μπορέσει να σας βοηθήσει να εξακριβώσετε αν ο δρομολογητής σας είναι σωστά ρυθμισμένος.

Όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα προφίλ

Επανεκκινήστε το Roku
 1. Αποσυνδέστε το Roku από το ρεύμα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

 2. Συνδέστε ξανά το Roku στην πρίζα.

 3. Ενεργοποιήστε το Roku πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο του Roku.

 4. Περιμένετε 1 λεπτό.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Όλοι οι άλλοι αποκωδικοποιητές και οι συσκευές μετάδοσης μέσω streaming

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Ενώ η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η συσκευή δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ και το δρομολογητή από το ρεύμα και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Συνδέστε το δρομολογητή και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Ενώ η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η συσκευή δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα προφίλ

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας
 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Ενώ η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η συσκευή δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Smart TV

Smart TV της Samsung

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Αποσυνδέστε την τηλεόραση

 1. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας από το ρεύμα για τουλάχιστον δύο λεπτά.

  • Λάβετε υπόψη ότι το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί, αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί λειτουργίας της.

 2. Επανασυνδέστε την τηλεόραση στο ρεύμα και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επικοινωνία με τη Samsung

Η συσκευή σας αντιμετωπίζει πρόβλημα υλικού ή λογισμικού το οποίο μπορεί να επιλύσει μόνο η Samsung.

Επικοινωνήστε με τη Samsung και ζητήστε τα παρακάτω:

 • Βοήθεια για την επαναφορά του Smart Hub.

 • Βοήθεια για την αναβάθμιση στο τελευταίο υλικολογισμικό για τη συσκευή.

 • Βοήθεια για την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν αυτά τα βήματα δεν βοηθήσουν, η Samsung μπορεί να έχει άλλες λύσεις να σας προτείνει. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να δείτε Netflix σε άλλη συσκευή.

Όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα προφίλ

Επανεκκινήστε τη Smart TV
 1. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με την τηλεόραση αποσυνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της για 5 δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η τηλεόραση δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Εμφανίστε την οθόνη απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας, για να εισαγάγετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη ή Απενεργοποίηση.

 3. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε στο Netflix.

Επανεκκινήστε τη Smart TV

 1. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με την τηλεόραση αποσυνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της για 5 δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η τηλεόραση δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

Η συσκευή σας αντιμετωπίζει πρόβλημα υλικού ή λογισμικού το οποίο μπορεί να επιλύσει μόνο ο κατασκευαστής της.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και ζητήστε βοήθεια για τα παρακάτω:

 • Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή.

 • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να σας βοηθήσει, μπορείτε να δείτε Netflix σε κάποια άλλη συσκευή.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Sony Android TV

Ενημερώστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Από το Αρχικό μενού, επιλέξτε Εφαρμογές.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store.

 3. Μεταβείτε κάτω στην επιλογή Οι εφαρμογές μου.

 4. Επιλέξτε Netflix από την επάνω σειρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση.

  Σημείωση:
  Αν δεν βλέπετε το Netflix στην επάνω σειρά, δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.

Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή Google Play Store, ενδέχεται να μην έχετε Android TV. Αντιθέτως, ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο στην ενότητα Όλες οι άλλες Smart TV.

Αν δεν υπήρχε διαθέσιμη ενημέρωση ή αν αντιμετωπίζετε ακόμα το πρόβλημα μετά την ενημέρωση, συνεχίστε στα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Τι πρέπει να κάνω μετά;

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Όλες οι άλλες Smart TV

Πότε παγώνει ή σταματά να αποκρίνεται το Netflix;

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Εμφανίστε την οθόνη απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας, για να εισαγάγετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη ή Απενεργοποίηση.

 3. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε στο Netflix.

Επανεκκινήστε τη Smart TV

 1. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με την τηλεόραση αποσυνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της για 5 δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η τηλεόραση δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή

Η συσκευή σας αντιμετωπίζει πρόβλημα υλικού ή λογισμικού το οποίο μπορεί να επιλύσει μόνο ο κατασκευαστής της.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή και ζητήστε βοήθεια για τα παρακάτω:

 • Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή.

 • Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να σας βοηθήσει, μπορείτε να δείτε Netflix σε κάποια άλλη συσκευή.

Όταν προσπαθείτε να επιλέξετε ένα προφίλ

Επανεκκινήστε τη Smart TV
 1. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με την τηλεόραση αποσυνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της για 5 δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η τηλεόραση δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Εμφανίστε την οθόνη απενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σας, για να εισαγάγετε την εξής ακολουθία:

  • Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση, Επανέναρξη ή Απενεργοποίηση.

 3. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να συνδεθείτε στο Netflix.

Επανεκκινήστε τη Smart TV

 1. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας από το ρεύμα για τουλάχιστον 1 λεπτό.

 2. Με την τηλεόραση αποσυνδεδεμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της για 5 δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί.

  • Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο κουμπί λειτουργίας ή εάν η τηλεόραση δεν διαθέτει τέτοιο κουμπί, αποσυνδέστε την από την πρίζα για τουλάχιστον 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Οποιαδήποτε άλλη στιγμή

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.

Όλες οι άλλες συσκευές

Όλες οι άλλες συσκευές

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του Netflix.