Μαύρη οθόνη χωρίς ήχο

Αν εμφανίζεται μαύρη ή κενή οθόνη χωρίς ήχο όταν προσπαθείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο του Netflix, αυτό συνήθως σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη συσκευή σας ή το καλώδιο που συνδέει τις συσκευές σας εμποδίζει την αναπαραγωγή του Netflix.

Σημείωση:
Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί καθόλου, ανατρέξτε σε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στη συσκευή σας.

Smart TV

Τηλεόραση Samsung

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Μεταβείτε στο κάτω μέρος του μενού, έπειτα δεξιά και επιλέξτε Λήψη βοήθειας.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Πατήστε το κουμπί Smart Hub στο τηλεχειριστήριο.

 2. Επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Tools (Εργαλεία) στο τηλεχειριστήριο.

  • Αν δεν υπάρχει κουμπί Tools (Εργαλεία), προχωρήστε στα επόμενα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 4. Επιλέξτε Reinstall (Επανεγκατάσταση).

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

  • Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται μαύρη οθόνη, προσπαθήστε ξανά να ανοίξετε το Netflix μετά από 20 λεπτά. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη Smart TV.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την Smart TV και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Netflix.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Όλες οι άλλες τηλεοράσεις

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Μεταβείτε στο κάτω μέρος του μενού, έπειτα δεξιά και επιλέξτε Λήψη βοήθειας.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη Smart TV.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε την Smart TV και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Netflix.

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σύνδεσης

Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις σύνδεσης στη συσκευή σας, θα πρέπει να τις επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες.

Σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης:

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μόντεμ.

 • Ρυθμίσεις Εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ή υπηρεσίας διακομιστή διαμεσολάβησης.

 • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις DNS.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Αφού επαναφέρετε αυτές τις ρυθμίσεις, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Κινητά τηλέφωνα και tablet

Τηλέφωνο ή tablet Android

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο κι όχι απλώς κλειδωμένο.

 2. Ενεργοποιήστε την ξανά.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Αυτά τα βήματα θα διαγράψουν τυχόν λήψεις τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας και θα σας αποσυνδέσουν από τον λογαριασμό σας στο Netflix.

Αν είστε στο δικό σας τηλέφωνο ή tablet, ανοίξτε τη σελίδα του Netflix στο Play Store, πατήστε Απεγκατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε Εγκατάσταση.

Αυτά τα βήματα θα επανεγκαταστήσουν επίσης την εφαρμογή:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του Play Store και, στη συνέχεια, αναζητήστε το "Netflix".

 2. Στη λίστα, βρείτε και πατήστε την εφαρμογή του Netflix.

 3. Πατήστε Κατάργηση εγκατάστασης.

 4. Πατήστε Εγκατάσταση και περιμένετε να ολοκληρωθεί.

 5. Πατήστε Άνοιγμα και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

iPhone ή iPad

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad σας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Η απεγκατάσταση της εφαρμογής θα διαγράψει τυχόν λήψεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή και θα γίνει αποσύνδεση από το Netflix.
 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής του Netflix.

 2. Πατήστε Κατάργηση εφαρμογής > Διαγραφή εφαρμογής > Διαγραφή.

 3. Ανοίξτε το App Store και αναζητήστε την εφαρμογή του "Netflix."

 4. Πατήστε στο Netflix και έπειτα πατήστε στο εικονίδιο του cloud για να λάβετε την εφαρμογή. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του Apple ID. Αν τον ξεχάσατε, ακολουθήστε τα βήματα της Apple για την επαναφορά του.

 5. Όταν εγκατασταθεί η εφαρμογή, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Σημείωση:
Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Netflix αφού την καταργήσετε, ακολουθήστε τα βήματα της Apple για να κατεβάσετε ξανά την εφαρμογή από το App Store.

Αν συνδέεστε σε τηλεόραση χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα καλωδίου εικόνας

Υποδοχή Lightning με προσαρμογέα βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας βίντεο υποστηρίζεται

 1. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον προσαρμογέα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στο iPhone ή το iPad σας.

 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Σχετικά > Προσαρμογέας HDMI Apple.

 3. Ελέγξτε τον Αριθμό μοντέλου.

Καλώδιο βίντεο ή προσαρμογέας Thunderbolt ή USB-C

Για ζητήματα με συσκευές iPhone και iPad με θύρα USB-C, αυτές οι επιλογές μπορεί να βοηθήσουν:

 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη σας έχει ρυθμιστεί στη σωστή πηγή εισόδου βίντεο.

 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο ή ο προσαρμογέας σας υποστηρίζει HDCP 2.2.

 • Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τα άκρα του καλωδίου βίντεο ή του προσαρμογέα.

 • Εάν είναι δυνατόν, δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική θύρα βίντεο στην τηλεόραση ή την οθόνη σας.

Tablet Fire

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Ενημερώστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Appstore.

 2. Στα επάνω αριστερά πατήστε το μενού εικονίδιο μενού και μετά πατήστε την επιλογή Ενημερώσεις εφαρμογών.

 3. Στη λίστα, βρείτε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε Ενημέρωση. Αν η εφαρμογή του Netflix δεν βρίσκεται στη λίστα, είναι ήδη ενημερωμένη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πατήστε Άνοιγμα και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Media player μετάδοσης μέσω streaming

Roku

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού

Επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού και δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε την εφαρμογή του Netflix.

Αν το Netflix δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, συμβουλευτείτε αυτό το άρθρο.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την εφαρμογή Netflix

Roku 1

 1. Πατήστε το κουμπί Home (Αρχική) στο τηλεχειριστήριο Roku για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Roku.

 2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 3. Επιλέξτε Netflix Settings (Ρυθμίσεις Netflix).

 4. Επιλέξτε Deactivate this player from my Netflix account (Απενεργοποίηση αυτής της συσκευής αναπαραγωγής από το λογαριασμό Netflix).

 5. Επιλέξτε Yes (Ναι). Η συσκευή έχει τώρα απενεργοποιηθεί.

 6. Επιλέξτε το Netflix από την αρχική οθόνη και ακολουθήστε τα μηνύματα, για να επανενεργοποιήσετε την εφαρμογή.

 7. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και δοκιμάστε ξανά να δείτε Netflix.

Όλα τα άλλα μοντέλα Roku

 1. Πατήστε το κουμπί Home (Αρχική) στο τηλεχειριστήριο Roku για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Roku.

 2. Επισημάνετε την εφαρμογή του Netflix και πατήστε το πλήκτρο με το αστέρι στο τηλεχειριστήριο.

 3. Επιλέξτε Remove channel (Κατάργηση καναλιού).

 4. Επιλέξτε Remove channel (Κατάργηση καναλιού) ξανά για επιβεβαίωση.

 5. Από την αρχική οθόνη επιλέξτε Streaming Channels (Κανάλια streaming).

 6. Επιλέξτε Movies & TV (Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές).

 7. Επιλέξτε Netflix.

 8. Επιλέξτε Add Channel (Προσθήκη καναλιού).

 9. Επιλέξτε Go to channel (Μετάβαση σε κανάλι).

 10. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και δοκιμάστε ξανά να δείτε Netflix.

Apple TV

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Επανεκκινήστε το Apple TV

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Menu στο τηλεχειριστήριο του Apple TV μέχρι να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.

 • Για Apple TV 2 και 3: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Γενικές > Επανεκκίνηση

 • Για Apple TV 4 και 4K: Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επανεκκίνηση

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του Apple TV και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βιντεοπροβολέας

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επιλύστε το πρόβλημα με τη σύνδεση υλικού

Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.

 2. Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 3. Παρακάμψτε τυχόν δέκτες ή ηχητικά συστήματα, συνδέοντας τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

 4. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο HDMI.

 6. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια θύρα HDMI σε μια άλλη τηλεόραση.

  • Αν μπορείτε να κάνετε streaming σε μια άλλη τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα HDMI της αρχικής τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για βοήθεια.

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του Netflix και έπειτα μεταβείτε αριστερά για να ανοίξετε το μενού.

 2. Μεταβείτε στο κάτω μέρος του μενού, έπειτα δεξιά και επιλέξτε Λήψη βοήθειας.

 3. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 4. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στη συσκευή σας:

 1. Επιλέξτε Περισσότερα στοιχεία.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση ή Επαναφορά.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Λήψη βοήθειας ή Αποσύνδεση:

 1. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, πατήστε αυτά τα κουμπιά σε αυτή τη σειρά: Επάνω, Επάνω, Κάτω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Αριστερά, Δεξιά, Επάνω, Επάνω, Επάνω, Επάνω.

 2. Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Αποσύνδεση, Επαναφορά ή Απενεργοποίηση.

Επανεκκινήστε το οικιακό σας δίκτυο

 1. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε από το ρεύμα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ (και τον ασύρματο δρομολογητή, αν πρόκειται για ξεχωριστή συσκευή) από το ρεύμα για 30 δευτερόλεπτα.

 3. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Αν ο δρομολογητής είναι ξεχωριστή συσκευή από το μόντεμ, συνδέστε τον και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.

 4. Επανενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet

Αν τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για βοήθεια σχετικά με την επίλυση ενός προβλήματος σύνδεσης δικτύου.

O πάροχος υπηρεσιών Internet μπορεί να:

 • Ελέγξει για τυχόν διακοπή λειτουργίας Internet στην περιοχή σας.

 • Διορθώσει κοινά προβλήματα δρομολογητή ή μόντεμ και λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου.

 • Επανεκκινήσει ή να επαναφέρει τη σύνδεση του δικτύου σας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον πάροχο υπηρεσιών Internet, ενημερώστε τους για τα εξής:

 • Αν το πρόβλημα συμβαίνει μόνο σε μία συσκευή ή σε άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο.

 • Αν η συσκευή σας συνδέεται μέσω Wi-Fi ή απευθείας μέσω καλωδίου.

Πριν ολοκληρώσετε τη συνομιλία με τον πάροχο υπηρεσιών Internet:

 • Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία fast.com για να ελέγξετε την ταχύτητα στο Internet και τη σύνδεσή σας απευθείας στο Netflix.

 • Δοκιμάστε ξανά την αναπαραγωγή του Netflix για να βεβαιωθείτε ότι διορθώθηκε το πρόβλημα.

Όλα τα άλλα media player μετάδοσης μέσω streaming

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επιλύστε το πρόβλημα με τη σύνδεση υλικού

Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.

 2. Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 3. Παρακάμψτε τυχόν δέκτες ή ηχητικά συστήματα, συνδέοντας τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

 4. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο HDMI.

 6. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια θύρα HDMI σε μια άλλη τηλεόραση.

  • Αν μπορείτε να κάνετε streaming σε μια άλλη τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα HDMI της αρχικής τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για βοήθεια.

Υπολογιστές

Chrome

Διαγραφή της μνήμης cache του προγράμματος περιήγησης

Ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο web.

Chrome:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Εικονίδιο μενού Chrome.

 2. Επιλέξτε Περισσότερα εργαλεία > Διαγραφή δεδομένων περιήγησης...

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εύρος χρόνου, επιλέξτε Όλο το διάστημα.

 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Firefox:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy & Security (Απόρρητο και ασφάλεια).

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στη Διαγραφή ιστορικού.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης, επιλέξτε Όλα.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Cache (Προσωρινά αρχεία Internet).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογήOK και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Microsoft Edge:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy, Search, and Services (Απόρρητο, Αναζήτηση και Υπηρεσίες).

 3. Κάτω από την κεφαλίδα Clear browsing data (Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης), κάντε κλικ στο στοιχείο Choose What to Clear (Επιλέξτε τι θα διαγράψετε).

 4. Αποεπιλέξτε τα πάντα εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache και Cookie και άλλα δεδομένα ιστότοπου.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση τώρα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Opera

 1. Από την πλαϊνή γραμμή μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό Μενού ιστορικού.

 2. Κάντε κλικ στη Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετες.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Clear Data (Εκκαθάριση δεδομένων) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ενημερώστε το Google Chrome

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα .

 2. Κάντε κλικ στη Βοήθεια > Σχετικά με το Google Chrome.

 3. Περιμένετε ενώ το Chrome ελέγχει αυτόματα για νέες ενημερώσεις.

 4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Επανέναρξη.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Απενεργοποιήστε τις επεκτάσεις του Chrome

Αν χρησιμοποιείτε Chrome, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα μη απαραίτητα πρόσθετα.

 1. Στη γραμμή διευθύνσεων, πληκτρολογήστε chrome://extensions.

 2. Απενεργοποιήστε τυχόν ενεργοποιημένες επεκτάσεις.

  Σημείωση:
  Οι επεκτάσεις που εμφανίζονται στη λίστα Εφαρμογές Chrome δεν χρειάζεται να απενεργοποιηθούν.
 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν με τα παραπάνω βήματα επιλύθηκε το πρόβλημα, δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις μία-μία, για να δείτε ποια αποτρέπει τη σωστή λειτουργία του Netflix.

Εκτελέστε το πρόγραμμα περιήγησης ως Διαχειριστής

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 3. Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα.

 4. Από τα στοιχεία της λίστας, κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα σε συσκευές με οθόνη αφής) στο εικονίδιο του προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης (το Netflix υποστηρίζει Internet Explorer, Firefox, Opera και Google Chrome).

 5. Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Να επιτρέπεται.

 7. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο που μόλις άνοιξε, για να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία.

  • Αν προσπαθήσετε να την προβάλετε ξανά από το αρχικό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, είναι πιθανό να εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα.

  • Αν με αυτά τα βήματα καταφέρετε να κάνετε streaming τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών από την τοποθεσία Netflix.com, ο λογαριασμός σας δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή/διαχειριστή του υπολογιστή σας, για να προσθέσει δικαιώματα διαχειριστή στο λογαριασμό σας.

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας

Αυτά τα βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.
 • Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις για το λογισμικό ασφαλείας σας.

 • Απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

  • Αν το πρόβλημα λύνεται με την απενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας σας, το λογισμικό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ή να επηρεάζει το Netflix. Επανενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.

Καταργήστε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων από τον υπολογιστή σας

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικά βήματα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα κατά το streaming.

Safari

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης

Για οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση, κάντε κλικ στη σύνδεση για το πρόγραμμα περιήγησής σας παρακάτω.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις ή το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας

Αυτά τα βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.
 • Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις για το λογισμικό ασφαλείας σας.

 • Απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

  • Αν το πρόβλημα λύνεται με την απενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας σας, το λογισμικό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ή να επηρεάζει το Netflix. Επανενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.

Εκκαθαρίστε το ιστορικό περιήγησης στο Safari

 1. Στη γραμμή μενού του Safari, επιλέξτε Ιστορικό.

 2. Επιλέξτε Εκκαθάριση ιστορικού...

 3. Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Όλο το ιστορικό.

 4. Επιλέξτε Εκκαθάριση ιστορικού για επιβεβαίωση.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Καταργήστε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων από τον υπολογιστή σας

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικά βήματα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα κατά το streaming.

Edge

Διαγραφή της μνήμης cache του προγράμματος περιήγησης

Ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο web.

Chrome:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Εικονίδιο μενού Chrome.

 2. Επιλέξτε Περισσότερα εργαλεία > Διαγραφή δεδομένων περιήγησης...

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εύρος χρόνου, επιλέξτε Όλο το διάστημα.

 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Firefox:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy & Security (Απόρρητο και ασφάλεια).

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στη Διαγραφή ιστορικού.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης, επιλέξτε Όλα.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Cache (Προσωρινά αρχεία Internet).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογήOK και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Microsoft Edge:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy, Search, and Services (Απόρρητο, Αναζήτηση και Υπηρεσίες).

 3. Κάτω από την κεφαλίδα Clear browsing data (Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης), κάντε κλικ στο στοιχείο Choose What to Clear (Επιλέξτε τι θα διαγράψετε).

 4. Αποεπιλέξτε τα πάντα εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache και Cookie και άλλα δεδομένα ιστότοπου.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση τώρα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Opera

 1. Από την πλαϊνή γραμμή μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό Μενού ιστορικού.

 2. Κάντε κλικ στη Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετες.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Clear Data (Εκκαθάριση δεδομένων) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ενημερώστε το Microsoft Edge

 1. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις και άλλα Ρυθμίσεις και άλλα > Βοήθεια και σχόλια > Πληροφορίες για το Microsoft Edge.

 2. Κάντε κλικ στο Λήψη και εγκατάσταση.

 3. Μετά την ολοκλήρωση, κάντε κλικ στην Επανεκκίνηση.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν εμφανιστεί σφάλμα ή χρειάζεστε βοήθεια κατά την ενημέρωση του προγράμματος περιήγησής σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft.

Ενημερώστε την έκδοση Windows που έχετε

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα βήματα ελέγχου για ενημερώσεις της έκδοσης των Windows που διαθέτετε και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Netflix.

Για τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows XP ή Vista δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης σε έκδοση που υποστηρίζει το Netflix. Συνιστούμε τη χρήση υπολογιστή με εγκατεστημένα τα Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας

Αυτά τα βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.
 • Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις για το λογισμικό ασφαλείας σας.

 • Απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

  • Αν το πρόβλημα λύνεται με την απενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας σας, το λογισμικό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ή να επηρεάζει το Netflix. Επανενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.

Εκτελέστε το πρόγραμμα περιήγησης ως Διαχειριστής

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 3. Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα.

 4. Από τα στοιχεία της λίστας, κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα σε συσκευές με οθόνη αφής) στο εικονίδιο του προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης (το Netflix υποστηρίζει Internet Explorer, Firefox, Opera και Google Chrome).

 5. Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Να επιτρέπεται.

 7. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο που μόλις άνοιξε, για να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία.

  • Αν προσπαθήσετε να την προβάλετε ξανά από το αρχικό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, είναι πιθανό να εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα.

  • Αν με αυτά τα βήματα καταφέρετε να κάνετε streaming τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών από την τοποθεσία Netflix.com, ο λογαριασμός σας δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή/διαχειριστή του υπολογιστή σας, για να προσθέσει δικαιώματα διαχειριστή στο λογαριασμό σας.

Καταργήστε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων από τον υπολογιστή σας

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικά βήματα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα κατά το streaming.

Εφαρμογή Netflix για Windows

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του Netflix, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές περισσότερες επιλογές επάνω δεξιά.

 2. Επιλέξτε Αποσύνδεση.

 3. Συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης βίντεο είναι ενημερωμένα

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο του υπολογιστή σας ή να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης που να υποστηρίζεται από τα Windows 10.

Η εξυπηρέτηση πελατών του Netflix δεν μπορεί να παρέχει βοήθεια για αυτά τα βήματα. Αν δεν είστε σε θέση να τα κάνετε μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για βοήθεια.

 • Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί κάρτα γραφικών ή επεξεργαστή GPU, χρησιμοποιήστε το λογισμικό που εγκαταστάθηκε μαζί με την κάρτα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο.

  Σημείωση:
  Οι εταιρείες AMD και NVIDIA είναι οι πιο γνωστοί κατασκευαστές επεξεργαστών GPU και λογισμικού επεξεργαστών GPU.
 • Αν η ενημέρωση δεν λειτούργησε ή δεν υπήρχαν διαθέσιμες ενημερώσεις, απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και επανεγκαταστήστε το.

 • Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης βίντεο για τον υπολογιστή σας που να υποστηρίζεται από τα Windows 10, δοκιμάστε να κάνετε προβολή του Netflix από άλλη συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox ή το Opera.

Ενημερώστε την έκδοση Windows που έχετε

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα βήματα ελέγχου για ενημερώσεις της έκδοσης των Windows που διαθέτετε και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Netflix.

Για τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows XP ή Vista δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης σε έκδοση που υποστηρίζει το Netflix. Συνιστούμε τη χρήση υπολογιστή με εγκατεστημένα τα Windows 10 ή νεότερη έκδοση.

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας

Αυτά τα βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.
 • Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις για το λογισμικό ασφαλείας σας.

 • Απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

  • Αν το πρόβλημα λύνεται με την απενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας σας, το λογισμικό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ή να επηρεάζει το Netflix. Επανενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.

Εκτελέστε το πρόγραμμα περιήγησης ως Διαχειριστής

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 3. Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα.

 4. Από τα στοιχεία της λίστας, κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα σε συσκευές με οθόνη αφής) στο εικονίδιο του προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης (το Netflix υποστηρίζει Internet Explorer, Firefox, Opera και Google Chrome).

 5. Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Να επιτρέπεται.

 7. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο που μόλις άνοιξε, για να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία.

  • Αν προσπαθήσετε να την προβάλετε ξανά από το αρχικό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, είναι πιθανό να εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα.

  • Αν με αυτά τα βήματα καταφέρετε να κάνετε streaming τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών από την τοποθεσία Netflix.com, ο λογαριασμός σας δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή/διαχειριστή του υπολογιστή σας, για να προσθέσει δικαιώματα διαχειριστή στο λογαριασμό σας.

Καταργήστε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων από τον υπολογιστή σας

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικά βήματα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα κατά το streaming.

Firefox

Διαγραφή της μνήμης cache του προγράμματος περιήγησης

Ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο web.

Chrome:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Εικονίδιο μενού Chrome.

 2. Επιλέξτε Περισσότερα εργαλεία > Διαγραφή δεδομένων περιήγησης...

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εύρος χρόνου, επιλέξτε Όλο το διάστημα.

 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Firefox:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy & Security (Απόρρητο και ασφάλεια).

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στη Διαγραφή ιστορικού.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης, επιλέξτε Όλα.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Cache (Προσωρινά αρχεία Internet).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογήOK και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Microsoft Edge:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy, Search, and Services (Απόρρητο, Αναζήτηση και Υπηρεσίες).

 3. Κάτω από την κεφαλίδα Clear browsing data (Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης), κάντε κλικ στο στοιχείο Choose What to Clear (Επιλέξτε τι θα διαγράψετε).

 4. Αποεπιλέξτε τα πάντα εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache και Cookie και άλλα δεδομένα ιστότοπου.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση τώρα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Opera

 1. Από την πλαϊνή γραμμή μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό Μενού ιστορικού.

 2. Κάντε κλικ στη Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετες.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Clear Data (Εκκαθάριση δεδομένων) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ενημερώστε το Firefox

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα κουμπί "περισσότερα".

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Ενημερώσεις Firefox.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση για την ενημέρωση του Firefox. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Το Firefox είναι ενημερωμένο", το πρόγραμμα περιήγησής σας βρίσκεται ήδη στην πιο πρόσφατη έκδοση.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ενημέρωση του Firefox ή εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος Η ενημέρωση απέτυχε, ακολουθήστε τα βήματα του Mozilla για την επιδιόρθωση ενός προβλήματος με την ενημέρωση λογισμικού.

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας

Αυτά τα βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.
 • Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις για το λογισμικό ασφαλείας σας.

 • Απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

  • Αν το πρόβλημα λύνεται με την απενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας σας, το λογισμικό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ή να επηρεάζει το Netflix. Επανενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.

Εκτελέστε το πρόγραμμα περιήγησης ως Διαχειριστής

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 3. Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα.

 4. Από τα στοιχεία της λίστας, κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα σε συσκευές με οθόνη αφής) στο εικονίδιο του προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης (το Netflix υποστηρίζει Internet Explorer, Firefox, Opera και Google Chrome).

 5. Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Να επιτρέπεται.

 7. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο που μόλις άνοιξε, για να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία.

  • Αν προσπαθήσετε να την προβάλετε ξανά από το αρχικό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, είναι πιθανό να εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα.

  • Αν με αυτά τα βήματα καταφέρετε να κάνετε streaming τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών από την τοποθεσία Netflix.com, ο λογαριασμός σας δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή/διαχειριστή του υπολογιστή σας, για να προσθέσει δικαιώματα διαχειριστή στο λογαριασμό σας.

Καταργήστε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων από τον υπολογιστή σας

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικά βήματα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα κατά το streaming.

Opera

Διαγραφή της μνήμης cache του προγράμματος περιήγησης

Ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα περιήγησής σας στο web.

Chrome:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Εικονίδιο μενού Chrome.

 2. Επιλέξτε Περισσότερα εργαλεία > Διαγραφή δεδομένων περιήγησης...

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.

 4. Στο αναπτυσσόμενο μενού Εύρος χρόνου, επιλέξτε Όλο το διάστημα.

 5. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Firefox:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy & Security (Απόρρητο και ασφάλεια).

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στη Διαγραφή ιστορικού.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης, επιλέξτε Όλα.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Cache (Προσωρινά αρχεία Internet).

 6. Κάντε κλικ στην επιλογήOK και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Microsoft Edge:

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Μενού Περισσότερα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν στην επιλογή Privacy, Search, and Services (Απόρρητο, Αναζήτηση και Υπηρεσίες).

 3. Κάτω από την κεφαλίδα Clear browsing data (Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης), κάντε κλικ στο στοιχείο Choose What to Clear (Επιλέξτε τι θα διαγράψετε).

 4. Αποεπιλέξτε τα πάντα εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache και Cookie και άλλα δεδομένα ιστότοπου.

 5. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση τώρα και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Opera

 1. Από την πλαϊνή γραμμή μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό Μενού ιστορικού.

 2. Κάντε κλικ στη Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετες.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Χρονικό εύρος, επιλέξτε Από την αρχή.

 5. Καταργήστε την επιλογή όλων εκτός από το στοιχείο Εικόνες και αρχεία στο cache.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Clear Data (Εκκαθάριση δεδομένων) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Διαγράψτε το cookie του Netflix

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία netflix.com/clearcookies. Θα αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 2. Επιλέξτε Σύνδεση και πληκτρολογήστε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Netflix.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν χρησιμοποιείτε λογισμικό ασφαλείας

Αυτά τα βήματα απευθύνονται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών.
 • Εγκαταστήστε τυχόν ενημερώσεις για το λογισμικό ασφαλείας σας.

 • Απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

  • Αν το πρόβλημα λύνεται με την απενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας σας, το λογισμικό μπορεί να μην είναι ενημερωμένο ή να επηρεάζει το Netflix. Επανενεργοποιήστε το και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του λογισμικού για βοήθεια.

Εκτελέστε το πρόγραμμα περιήγησης ως Διαχειριστής

 1. Κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα περιήγησης - συμπεριλαμβανομένου αυτού του παραθύρου! Σας προτείνουμε να εκτυπώσετε τα επόμενα βήματα.

 2. Κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.

 3. Επιλέξτε Όλα τα προγράμματα.

 4. Από τα στοιχεία της λίστας, κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα σε συσκευές με οθόνη αφής) στο εικονίδιο του προτιμώμενου προγράμματος περιήγησης (το Netflix υποστηρίζει Internet Explorer, Firefox, Opera και Google Chrome).

 5. Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

 6. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε Να επιτρέπεται.

 7. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο που μόλις άνοιξε, για να προβάλετε ξανά την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία.

  • Αν προσπαθήσετε να την προβάλετε ξανά από το αρχικό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, είναι πιθανό να εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα.

  • Αν με αυτά τα βήματα καταφέρετε να κάνετε streaming τηλεοπτικών εκπομπών ή ταινιών από την τοποθεσία Netflix.com, ο λογαριασμός σας δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή/διαχειριστή του υπολογιστή σας, για να προσθέσει δικαιώματα διαχειριστή στο λογαριασμό σας.

Καταργήστε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων από τον υπολογιστή σας

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικά βήματα επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Διαφημίσεις και αναδυόμενα παράθυρα κατά το streaming.

Παιχνιδομηχανές

PlayStation 4

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν η συσκευή σας διαθέτει καλώδιο ρεύματος αποσυνδέστε το.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει απενεργοποιηθεί πλήρως και δεν είναι απλά σε λειτουργία αναστολής ή αναμονής.

 3. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Xbox One

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Επιλύστε το πρόβλημα με τη σύνδεση υλικού

Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.

 2. Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 3. Παρακάμψτε τυχόν δέκτες ή ηχητικά συστήματα, συνδέοντας τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

 4. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο HDMI.

 6. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια θύρα HDMI σε μια άλλη τηλεόραση.

  • Αν μπορείτε να κάνετε streaming σε μια άλλη τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα HDMI της αρχικής τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για βοήθεια.

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

PlayStation 3

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του PS3 πατώντας το κουμπί PS > Quit (Κλείσιμο) > Yes (Ναι).

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV/Video Services (Τηλεοπτικές υπηρεσίες/Υπηρεσίες βίντεο) και επισημάνετε το Netflix.

 3. Πατήστε το κουμπί Τρίγωνο.

 4. Επιλέξτε Delete (Διαγραφή).

 5. Επιλέξτε Yes (Ναι).

Επανεγκαταστήστε την εφαρμογή του Netflix

 1. Μεταβείτε στην αρχική οθόνη του PS3 πατώντας το κουμπί PS > Quit (Κλείσιμο) > Yes (Ναι).

 2. Μεταβείτε στην ενότητα TV/Video Services (Τηλεοπτικές υπηρεσίες/Υπηρεσίες βίντεο) και επιλέξτε Netflix.

 3. Επιλέξτε Yes (Ναι) για να γίνει λήψη.

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Xbox 360

Ελέγξτε την πηγή εισόδου τηλεόρασης

Εάν χρησιμοποιείτε το Netflix σε μια συσκευή που συνδέεται στην τηλεόρασή σας:

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που συνδέουν τη συσκευή ροής με την τηλεόρασή σας είναι ασφαλή και ότι και οι δύο συσκευές είναι ενεργοποιημένες.

 • Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έχει ρυθμιστεί στη συσκευή ροής. Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου, πατήστε το κουμπί πηγής εισόδου κουμπί πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

  Σημείωση:
  Το κουμπί ή τα βήματα για την αλλαγή της πηγής εισόδου μπορεί να είναι διαφορετικά για την τηλεόρασή σας. Για να λάβετε βοήθεια με αυτό το βήμα, επικοινωνήστε με την εταιρεία που κατασκεύασε την τηλεόρασή σας.

Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου video

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στη σύνδεση του καλωδίου ανάμεσα στην κονσόλα Xbox και την οθόνη.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft για να διορθώσετε το πρόβλημα με τη μαύρη ή την κενή οθόνη τηλεόρασης ή υπολογιστή.

Σχετικά άρθρα