Μαύρη οθόνη με ήχο

Αν έχετε ήχο αλλά δεν βλέπετε εικόνα ή αν μαυρίσει η εικόνα κατά την παρακολούθηση, συνήθως σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας ή ένα καλώδιο εικόνας δεν επιτρέπει στο Netflix να εμφανίζει εικόνα.

Σημείωση:
Αν δεν έχετε ούτε ήχο ούτε εικόνα, τότε ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Για να διορθώσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στη συσκευή σας.

Τηλεόραση ή συσκευή συνδεδεμένη με τηλεόραση

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αν χρησιμοποιείτε τηλεόραση ή συσκευή που συνδέεται με την τηλεόρασή σας, όπωςstreaming stick, media player, Apple TV, αποκωδικοποιητές ή συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επιλύστε το πρόβλημα με τη σύνδεση υλικού

Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.

 2. Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 3. Παρακάμψτε τυχόν δέκτες ή ηχητικά συστήματα, συνδέοντας τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

 4. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο HDMI.

 6. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια θύρα HDMI σε μια άλλη τηλεόραση.

  • Αν μπορείτε να κάνετε streaming σε μια άλλη τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα HDMI της αρχικής τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για βοήθεια.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας

Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Βίντεο ή Εικόνας στην τηλεόραση ή τη συσκευή σας ή να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα εικόνας.

Σημείωση:
Καθώς τα βήματα για την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων βίντεο είναι μοναδικά για κάθε συσκευή, η Εξυπηρέτηση πελατών του Netflix δεν μπορεί να σας βοηθήσει με τα παρακάτω βήματα για τη συσκευή σας.

Για να λάβετε βήματα για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ή να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα βίντεο:

 • Ελέγξτε το εγχειρίδιο ή τις οδηγίες που συνοδεύουν την τηλεόραση ή τη συσκευή σας.

 • Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης ή της συσκευής ή αναζητήστε βοήθεια στην τοποθεσία web του.

Τηλέφωνο ή tablet Android

Οι εφαρμογές ή οι λειτουργίες κατοπτρισμού της οθόνης της συσκευής σας Android σε τηλεόραση μπορεί να μην υποστηρίζονται από το Netflix. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Android για να δείτε Netflix σε τηλεόραση, χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη σύνδεση.

Δείτε αν λειτουργούν άλλες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες

Αν εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα με άλλες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες, παραλείψτε αυτά τα βήματα.

Αν άλλες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες παίζονται κανονικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πρόβλημα.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στην Δραστηριότητα προβολής στον λογαριασμό σας.

 2. Στη λίστα, βρείτε την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία που παρουσιάζει το θέμα και κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά προβλήματος.

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες και κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά προβλήματος.

Οι ομάδες περιεχομένου μας θα εργαστούν για να επιλύσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Στο ενδιάμεσο, μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Τρόπος αναφοράς προβλημάτων με κάποιον τίτλο.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο κι όχι απλώς κλειδωμένο.

 2. Ενεργοποιήστε την ξανά.

 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Ενημερώστε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος Android

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος.

 3. Ελέγξτε και εγκαταστήστε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις.

 4. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής

Αυτά τα βήματα ενδέχεται να διαγράψουν εφαρμογές, δεδομένα και ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi και τις πληροφορίες σύνδεσης στο Netflix.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που κατασκεύασε τη συσκευή σας.

Όταν μιλήσετε μαζί τους, ζητήστε τη βοήθειά τους με αυτά τα βήματα. Μετά το κάθε βήμα, δοκιμάστε ξανά το Netflix για νια δείτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα.

 1. Ενημερώστε το υλικολογισμικό ή το λογισμικό της συσκευής σας στην τελευταία του έκδοση.

 2. Επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές της ρυθμίσεις, όπως όταν την πήρατε για πρώτη φορά.

Αν δεν μπορούν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα ή αν αυτά τα βήματα δεν λειτουργήσουν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια άλλη συσκευή για να δείτε Netflix.

iPhone ή iPad

Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή

 1. Ανοίξτε το App Switcher πατώντας δύο φορές το κουμπί Home. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει κουμπί αρχικής οθόνης, σύρετε παρατεταμένα προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα επάνω στην εφαρμογή για να την κλείσετε.

 3. Ανοίξτε την εφαρμογή και δοκιμάστε ξανά.

Σημείωση:
Αυτά τα βήματα μπορεί να διαφέρουν στη συσκευή σας. Μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Apple για τα βήματα για το κλείσιμο και το εκ νέου άνοιγμα μιας εφαρμογής στο iPhone ή στο iPad.

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad σας

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και ένα από τα κουμπιά ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης. Σύρετε την επάνω ράβδο κύλισης για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

  • Αν δεν εμφανιστούν οι ράβδοι κύλισης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αναστολής/αφύπνισης έως ότου εμφανιστεί η κόκκινη ράβδος κύλισης και στη συνέχεια σύρετε τη ράβδο.

 2. Μετά από 10 δευτερόλεπτα πατήστε το κουμπί αναστολής/αφύπνισης.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Αν συνδέεστε σε τηλεόραση χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα καλωδίου εικόνας

Υποδοχή Lightning με προσαρμογέα βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας βίντεο υποστηρίζεται

 1. Αφαιρέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον προσαρμογέα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στο iPhone ή το iPad σας.

 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Σχετικά > Προσαρμογέας HDMI Apple.

 3. Ελέγξτε τον Αριθμό μοντέλου.

Καλώδιο βίντεο ή προσαρμογέας Thunderbolt ή USB-C

Για ζητήματα με συσκευές iPhone και iPad με θύρα USB-C, αυτές οι επιλογές μπορεί να βοηθήσουν:

 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη σας έχει ρυθμιστεί στη σωστή πηγή εισόδου βίντεο.

 • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο ή ο προσαρμογέας σας υποστηρίζει HDCP 2.2.

 • Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τα άκρα του καλωδίου βίντεο ή του προσαρμογέα.

 • Εάν είναι δυνατόν, δοκιμάστε να συνδεθείτε σε διαφορετική θύρα βίντεο στην τηλεόραση ή την οθόνη σας.

Αν χρησιμοποιείτε Airplay ή τη λειτουργία Κατοπτρισμός οθόνης

Το Airplay και ο Κατοπτρισμός οθόνης δεν υποστηρίζονται πλέον από το Netflix.

Για να χρησιμοποιήσετε το iPhone ή το iPad για να δείτε Netflix σε μια τηλεόραση, χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη σύνδεση.

Εάν συνδέετε το iPad σε υπολογιστή Mac

Οι λειτουργίες Κατοπτρισμός οθόνης και Sidecar δεν υποστηρίζονται πλέον από το Netflix και πρέπει να έχουν απενεργοποιηθεί όταν προβάλλεται το Netflix. Για βοήθεια σχετικά με την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Υπολογιστής

Windows

Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας

Μεταβείτε στο θέμα Προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζονται από το Netflix για να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή να βρείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης βίντεο είναι ενημερωμένα

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο του υπολογιστή σας ή να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης που να υποστηρίζεται από τα Windows 10.

Η εξυπηρέτηση πελατών του Netflix δεν μπορεί να παρέχει βοήθεια για αυτά τα βήματα. Αν δεν είστε σε θέση να τα κάνετε μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για βοήθεια.

 • Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί κάρτα γραφικών ή επεξεργαστή GPU, χρησιμοποιήστε το λογισμικό που εγκαταστάθηκε μαζί με την κάρτα για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης βίντεο.

  Σημείωση:
  Οι εταιρείες AMD και NVIDIA είναι οι πιο γνωστοί κατασκευαστές επεξεργαστών GPU και λογισμικού επεξεργαστών GPU.
 • Αν η ενημέρωση δεν λειτούργησε ή δεν υπήρχαν διαθέσιμες ενημερώσεις, απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης και επανεγκαταστήστε το.

 • Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα οδήγησης βίντεο για τον υπολογιστή σας που να υποστηρίζεται από τα Windows 10, δοκιμάστε να κάνετε προβολή του Netflix από άλλη συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox ή το Opera.

Mac

Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας

Μεταβείτε στο θέμα Προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζονται από το Netflix για να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ή να βρείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Αν συνδέεστε σε μια τηλεόραση ή οθόνη

Το Airplay και ο Κατοπτρισμός οθόνης δεν υποστηρίζονται πλέον από το Netflix.

Για να χρησιμοποιήσετε το Mac σας γα να δείτε Netflix σε μια τηλεόραση, χρησιμοποιήστε μια υποστηριζόμενη σύνδεση.

Αν συνδέετε το Mac σας σε ένα iPad

Οι λειτουργίες Κατοπτρισμός οθόνης και Sidecar δεν υποστηρίζονται πλέον από το Netflix και πρέπει να έχουν απενεργοποιηθεί όταν προβάλλεται το Netflix.

Για βοήθεια σχετικά με την απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

ChromeOS

Ενημερώστε το Google Chrome

 1. Στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησής σας κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα .

 2. Κάντε κλικ στη Βοήθεια > Σχετικά με το Google Chrome.

 3. Περιμένετε ενώ το Chrome ελέγχει αυτόματα για νέες ενημερώσεις.

 4. Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Επανέναρξη.

 5. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν συνδέεστε σε μια τηλεόραση ή οθόνη

Ίσως χρειαστεί να επιλύσετε ένα πρόβλημα με το καλώδιο εικόνας. Μετά το κάθε βήμα, δοκιμάστε ξανά το Netflix.

 1. Αντιστρέψτε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 2. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόραση ή την οθόνη σας.

 3. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο HDMI.

Chromecast

Αποσυνδέστε τον κατοπτρισμό οθόνης του Google Home

Μπορεί να χρησιμοποιείτε κατοπτρισμό οθόνης Google Home για να βλέπετε Netflix από το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να απενεργοποιήσετε τον κατοπτρισμό οθόνης και να μεταδώσετε την εικόνα απευθείας στην εφαρμογή του Netflix.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή το tablet είναι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή Chromecast.

 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home.

 3. Πατήστε στη συσκευή Chromecast και, στη συνέχεια, πατήστε Παύση κατοπτρισμού.

 4. Ανοίξτε την εφαρμογή του Netflix.

 5. Πατήστε την τηλεοπτική εκπομπή ή την ταινία που θέλετε να παρακολουθήσετε.

 6. Πατήστε το εικονίδιο Μετάδοση στη σελίδα περιγραφής του τίτλου για να μεταδώσετε την εικόνα στην τηλεόραση.

PlayStation 4

Χρησιμοποιείτε PlayStation VR;

Αν χρησιμοποιείτε ένα Playstation VR πρώτης γενιάς (CUH-ZVR1) σε ένα PlayStation 4 Pro, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε μια ρύθμιση HDR. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Απενεργοποιήστε το HDR

 1. Στην αρχική οθόνη του PS4, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Επιλέξτε Sounds and screen (Ήχος και οθόνη).

 3. Επιλέξτε Video Output Settings (Ρυθμίσεις εξόδου βίντεο).

 4. Επιλέξτε HDR.

 5. Θέστε το HDR σε Off (Απενεργοποιημένο).

 6. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν επιλύθηκε το πρόβλημα, αλλά θέλετε να κάνετε streaming περιεχομένου του Netflix σε HDR, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα PSVR και να παρακολουθήσετε περιεχόμενο του Netflix απευθείας από το PlayStation 4 Pro.

Αν δεν επιλύθηκε το πρόβλημα ή αν δεν χρησιμοποιείτε PlayStation VR πρώτης γενιάς σε PlayStation 4 Pro, συνεχίστε στα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επιλύστε το πρόβλημα με τη σύνδεση υλικού

Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.

 2. Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 3. Παρακάμψτε τυχόν δέκτες ή ηχητικά συστήματα, συνδέοντας τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

 4. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο HDMI.

 6. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια θύρα HDMI σε μια άλλη τηλεόραση.

  • Αν μπορείτε να κάνετε streaming σε μια άλλη τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα HDMI της αρχικής τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για βοήθεια.

Xbox

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

 2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της συσκευής και περιμένετε για 1 λεπτό ή εναλλακτικά αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για 3 λεπτά.

 3. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.

 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και δοκιμάστε ξανά το Netflix.

Επιλύστε το πρόβλημα με τη σύνδεση υλικού

Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της τηλεόρασης.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.

 2. Δοκιμάστε να αντιστρέψετε τους ακροδέκτες του καλωδίου HDMI.

 3. Παρακάμψτε τυχόν δέκτες ή ηχητικά συστήματα, συνδέοντας τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

 4. Δοκιμάστε να συνδεθείτε με μια άλλη θύρα HDMI στην τηλεόρασή σας.

 5. Δοκιμάστε ένα νέο καλώδιο HDMI.

 6. Αν υπάρχει, δοκιμάστε μια θύρα HDMI σε μια άλλη τηλεόραση.

  • Αν μπορείτε να κάνετε streaming σε μια άλλη τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα HDMI της αρχικής τηλεόρασης. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για βοήθεια.

Όλες οι άλλες συσκευές

Αυτό το σφάλμα είναι υπό διερεύνηση. Για να μας βοηθήσετε να το διερευνήσουμε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σχετικά άρθρα