Τι είναι το HDCP;

Το ακρώνυμο HDCP σημαίνει High-bandwidth Digital Content Protection, δηλαδή προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης. Σκοπός του HDCP είναι η προστασία του ψηφιακού περιεχομένου με πνευματικά δικαιώματα καθώς αυτό μεταφέρεται από μια συσκευή στην τηλεόρασή σας, συνήθως μέσω συνδέσεων HDMI ή DVI. Το HDCP είναι απαραίτητο για τη μετάδοση περιεχομένου του Netflix μέσω streaming από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας.

Σχετικά άρθρα