Πώς να βρείτε την ημερομηνία χρέωσής σας

Εύρεση της ημερομηνίας χρέωσής σας

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και επιλέξτε Στοιχεία χρέωσης για να δείτε το πρόγραμμα συνδρομής και το ιστορικό πληρωμών σας. Η ημερομηνία χρέωσής σας αντιστοιχεί στην ημέρα που εγγραφήκατε για να αποκτήσετε λογαριασμό Netflix. 

  • Η ημερομηνία χρέωσής σας ενδέχεται να είναι μία ημέρα νωρίτερα λόγω διαφορών στις ζώνες ώρας.

  • Αν η ημερομηνία χρέωσής δεν υφίσταται σε κάθε μήνα (για παράδειγμα 31), θα χρεώνεστε κατά την τελευταία ημέρα του εν λόγω μήνα. 

  • Αν πληρώνετε για το Netflix μέσω τρίτου συνεργάτη, η ημερομηνία χρέωσης του Netflix ενδέχεται να διαφέρει από την ημερομηνία χρέωσης του παρόχου σας.

Αλλαγή της ημερομηνίας χρέωσης

Για να αλλάξετε την ημερομηνία χρέωσης, θα χρειαστεί να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, να τον ξεκινήσετε εκ νέου την ημερομηνία που επιθυμείτε να γίνεται η χρέωση.

  • Αν ακυρώσετε εντός της τρέχουσας περιόδου χρέωσης, μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε Netflix μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος χρέωσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας την ημερομηνία που επιθυμείτε να γίνεται η χρέωση. 

  • Αν ο λογαριασμός σας έχει τεθεί σε αναστολή, ακυρώνεται αμέσως και μπορεί να τον ξεκινήσετε εκ νέου ανά πάσα στιγμή.

Σχετικά άρθρα