Γιατί αποσύρονται τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες από το Netflix;

H Netflix παρέχει άδειες χρήσης για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες από κινηματογραφικά στούντιο και παρόχους περιεχομένου σε όλον τον κόσμο και αυτές οι άδειες χρήσης ενδέχεται να λήξουν αν δεν ανανεωθούν. Αν και κάθε προσπάθεια για να διατηρούμε το περιεχόμενο που θέλετε να παρακολουθήσετε, αποκτούμε τα δικαιώματα άδειας χρήσης για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα –όχι απεριόριστα– επομένως, ορισμένοι τίτλοι δεν προβάλλονται πλέον στο Netflix. Αν μια αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία δεν προβάλλεται πλέον, αυτό υποδεικνύει ότι πρόκειται να λήξει η σύμβαση άδειας χρήσης που είχαμε με τον πάροχο περιεχομένου.

Όποτε μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία πρόκειται να λήξει, κρίνουμε αν θα ανανεώσουμε την άδεια με τα ίδια κριτήρια με τα οποία αξιολογούμε πιθανό νέο περιεχόμενο. Εξετάζουμε παράγοντες όπως οι ακόλουθοι:

  • Εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα τα δικαιώματα για την ανανέωση της άδειας streaming;

  • Πόσο δημοφιλής είναι ο συγκεκριμένος τίτλος και ποιο είναι το κόστος του;

  • Υπάρχουν άλλοι εποχικοί οι τοπικοί παράγοντες;

Αν μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία ανανεωθεί, θα παραμείνει στην υπηρεσία μας για να μπορείτε να την απολαύσετε. Αν μια τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία δεν ανανεωθεί, θα σας ενημερώσουμε μέσω της τοποθεσίας web ότι πρόκειται να λήξει. Για να μάθετε πώς θα ενημερώνεστε σχετικά με το πότε θα σταματούν να προβάλλονται συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες, μεταβείτε στο θέμα Πώς μπορώ να μάθω αν μια τηλεοπτική εκπομπή ή μια ταινία θα σταματήσει να προβάλλεται στο Netflix;

Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή ή ταινία που θα θέλατε να προσθέσουμε στην υπηρεσία, μπορείτε να τη ζητήσετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες που είναι διαθέσιμες στο Netflix, καθώς και σχετικά με τις διαφορές στη διαθεσιμότητα περιεχομένου μεταξύ χωρών, επισκεφθείτε το θέμα Πώς εξασφαλίζει η Netflix άδειες για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες;