לא ניתן לשמור עדכונים של פרטי החשבון באתר האינטרנט של Netflix.

בעיות בשמירה של שינויים בפרטי החשבון נגרמות בדרך כלל עקב הרחבת דפדפן או הגדרת דפדפן שמונעות מאתר האינטרנט של Netflix להיטען כראוי. בצע את השלבים לפתרון בעיות המפורטים בהמשך כדי לפתור את הבעיה.

ניקוי קובץ ה-Cookie של Netflix

 1. יש להיכנס לדף האינטרנט netflix.com/clearcookies. פעולה זו תוציא אותך מהחשבון.

 2. יש ללחוץ על היכנס ולהזין את כתובת האימייל ואת הסיסמה ל‑Netflix.

 3. בשלב זה אפשר לנסות שוב את Netflix.

הפעלה מחדש של הדפדפן

 1. יש לסגור את הדפדפן.

 2. יש לפתוח את הדפדפן מחדש.

 3. עכשיו אפשר לנסות שוב את Netflix.

אם הבעיה נמשכת גם לאחר שביצעת את השלבים לפתרון בעיות בדפדפן שפורטו כאן, נסה להפעיל מחדש את הדפדפן הרצוי לאחר השבתת כל ההרחבות:

הפעל מחדש את Firefox בלי הרחבות

כדי להפעיל מחדש את Firefox כשההרחבות מושבתות:

 1. לחץ על לחצן התפריט של Firefox.

 2. בחר באפשרות עזרה.

 3. בחר באפשרות Restart with Add-ons Disabled.

לאחר ש-Firefox נפתח מחדש, נסה שוב לשנות ולשמור את ההגדרות הרצויות.

השבת תוספים של Chrome

אם אתה משתמש ב-Chrome, מומלץ להשבית הרחבות שאינן הכרחיות לפני שתנסה שוב. כדי להשבית תוספים ב-Chrome:

 1. בשורת הכתובת ב-Chrome, הקלד chrome://extensions.

 2. ברשימת ההרחבות, בטל את הסימון בתיבות שבהן רשום מופעל.

 3. חזור ל-Netflix ונסה לצפות שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחד מהתוספים בנפרד כדי לראות מי מהם מונע טעינה של הדפים באתר Netflix.

השבת הרחבות ב-Internet Explorer

כדי להשבית הרחבות ב-Internet Explorer, בצע את הפעולות הבאות בגרסת ה-Internet Explorer שבה אתה משתמש כרגע:

Internet Explorer 9

 1. פתח את Internet Explorer.

 2. לחץ על הלחצן כלים ולאחר מכן לחץ על נהל הרחבות.

 3. במקטע הצג, בחר באפשרות כל ההרחבות.

 4. בחר הרחבה ולחץ על השבת.

 5. חזור על שלב 4 לגבי כל ההרחבות.

 6. הפעל מחדש את Internet Explorer.

 7. נסה לשנות להגדרות ה-Netflix הרצויות ולשמור אותן שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחת מההרחבות בנפרד כדי לראות מי מהן מונעת טעינה של הדפים באתר Netflix.

Internet Explorer 8

 1. לחץ על הלחצן התחל.

 2. בחר באפשרות כל התכניות.

 3. בחר באפשרות עזרים.

 4. בחר באפשרות כלי מערכת.

 5. בחר באפשרות Internet Explorer (ללא הרחבות)‎.

 6. נסה לשנות להגדרות ה-Netflix הרצויות ולשמור אותן שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחת מההרחבות בנפרד כדי לראות מי מהן מונעת טעינה של הדפים באתר Netflix.

Internet Explorer 7

 1. פתח את Internet Explorer.

 2. לחץ על הלחצן כלים.

 3. בחר באפשרות נהל הרחבות.

 4. בחר הרחבה ולחץ על השבת.

 5. חזור על שלב 4 לגבי כל ההרחבות.

 6. לחץ על סגור.

 7. נסה לשנות להגדרות ה-Netflix הרצויות ולשמור אותן שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחת מההרחבות בנפרד כדי לראות מי מהן מונעת טעינה של הדפים באתר Netflix.

השבתת הרחבות ב-Safari

אם אתה משתמש ב-Safari, מומלץ להשבית הרחבות שאינן הכרחיות לפני שתנסה שוב. כדי להשבית הרחבות ב-Safari:

 1. פתח את Safari.

 2. בחר באפשרות Safari.

 3. בחר באפשרות Preferences.

 4. בחר את הלשונית Extensions שנמצאת בשורת התפריטים העליונה.

 5. שנה את המצב שלהם ל-Off.

 6. סגור את חלון ה-Extensions.

 7. נסה לשנות להגדרות הרצויות ולשמור אותן שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחת מההרחבות בנפרד כדי לראות מי מהן מונעת טעינה של הדפים באתר Netflix.

מאמרים קשורים