עדכון הפרטים בחשבון Netflix

כדי לעדכן את פרטי החשבון ב‑Netflix יש לפעול לפי ההנחיות שמופיעות בהמשך.

סיסמה

אם הסיסמה ידועה לך ויש לך גישה ל-Netflix, אבל היית רוצה לשנות את הסיסמה, אפשר לעשות את זה כאן: netflix.com/password. אפשר גם לעבור לדף חשבון וללחוץ על שנה סיסמה בכל פרופיל שאינו פרופיל ילדים.

אם אין לך אפשרות להיכנס לחשבון או ששכחת את הסיסמה, כדאי לעיין במאמר שינוי או איפוס של הסיסמה.

כתובת אימייל

אפשר לעדכן את כתובת האימייל בדף חשבון באתר האינטרנט של Netflix, בכל פרופיל שאינו פרופיל ילדים.

  • ייתכן שתופיע בקשה לאשר את פרטי התשלום הנוכחיים או להזין קוד אימות שיישלח לכתובת האימייל הנוכחית שלך.

  • אם אין לך אפשרות להיכנס לחשבון עם הסיסמה הנוכחית, באפשרותך לשלוח לעצמך הודעת אימייל לאיפוס הסיסמה.

  • אם שכחת את כתובת האימייל המשויכת לחשבון, ריכזנו עבורך הנחיות בדף לעזרה בכניסה.

מספר טלפון

אפשר לשנות את מספר הטלפון בדף חשבון באתר האינטרנט של Netflix, בכל פרופיל שאינו פרופיל ילדים.

  • ייתכן שתופיע בקשה לאשר את פרטי התשלום הנוכחיים או להזין קוד אימות שיישלח לכתובת האימייל הנוכחית שלך.

  • אם אין לך אפשרות להיכנס לחשבון עם הסיסמה הנוכחית, באפשרותך לשלוח לעצמך הודעת אימייל לאיפוס הסיסמה.

  • אם שכחת את כתובת האימייל המשויכת לחשבון, ריכזנו עבורך הנחיות בדף לעזרה בכניסה.

פרטי חיוב

אפשר לעדכן את אמצעי התשלום או את פרטי החיוב ב‑Netflix באתר האינטרנט של Netflix. אם החיוב מתבצע באמצעות צד שלישי ולא ישירות על ידי Netflix, מומלץ לבקר באתר של אותו צד שלישי כדי לעדכן את הפרטים.

לאחר עדכון פרטי החשבון, נשלח לך הודעת אימייל המאשרת את השינויים שביצעת. במקרה של בעיה בשמירת הפרטים המעודכנים, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות אלה.

מאמרים קשורים