איך מעדכנים את הפרטים בחשבון Netflix?

כדי לעדכן את פרטי החשבון ב‑Netflix יש לבצע את הפעולות הבאות.

סיסמה

ניתן לשנות את הסיסמה בדף חשבון באתר האינטרנט של Netflix, בכל פרופיל שאינו של ילדים.

כתובת אימייל

ניתן לעדכן את כתובת האימייל בדף חשבון באתר האינטרנט של Netflix, בכל פרופיל שאינו של ילדים.

  • ייתכן שתופיע בקשה לאשר את פרטי התשלום הנוכחיים או להזין קוד אימות שנשלח לכתובת האימייל הנוכחית שלך.

  • אם אין לך אפשרות להיכנס לחשבון עם הסיסמה הנוכחית, באפשרותך לשלוח לעצמך הודעת אימייל לאיפוס הסיסמה.

  • אם שכחת את כתובת האימייל המשויכת לחשבון, ריכזנו עבורך הנחיות בדף לעזרה בכניסה.

מספר טלפון

ניתן לשנות את מספר הטלפון בדף חשבון באתר האינטרנט של Netflix, בכל פרופיל שאינו של ילדים.

  • ייתכן שתופיע בקשה לאשר את פרטי התשלום הנוכחיים או להזין קוד אימות שנשלח לכתובת האימייל הנוכחית שלך.

  • אם אין לך אפשרות להיכנס לחשבון עם הסיסמה הנוכחית, באפשרותך לשלוח לעצמך הודעת אימייל לאיפוס הסיסמה.

  • אם שכחת את כתובת האימייל המשויכת לחשבון, ריכזנו עבורך הנחיות בדף לעזרה בכניסה.

פרטי חיוב

ניתן לעדכן את אמצעי התשלום או את פרטי החיוב ב‑Netflix באתר האינטרנט של Netflix. אם החיוב מתבצע באמצעות צד שלישי ולא ישירות על ידי Netflix, מומלץ לבקר באתר של אותו צד שלישי כדי לעדכן את הפרטים.

כתובת למשלוח

אם יש לך מינוי בארה"ב שכולל משלוח של כותרי DVD וברצונך שנשלח לך את הכותרים לכתובת אחרת, יש לעדכן את הכתובת למשלוח.

לאחר עדכון פרטי החשבון, נשלח לך הודעת אימייל המאשרת את השינויים שביצעת. במקרה של בעיה בשמירת הפרטים המעודכנים, מומלץ לפעול בהתאם להנחיות אלה.

מאמרים קשורים