שינוי השפה ב‑Netflix

אפשר לשנות את שפת הטקסט שרואים ב-Netflix ואת השפה של השמע והכתוביות.

שינוי שפת התצוגה ב-Netflix

טלוויזיה או סטרימר המחובר לטלוויזיה

 1. פותחים את אפליקציית Netflix ועוברים אל מסך בחירת הפרופיל.

 2. עוברים לפרופיל הרלוונטי ולוחצים על סמל העריכה .

 3. לוחצים על שפה .

 4. בוחרים שפה. השפה החדשה תישמר באופן אוטומטי.

 5. לוחצים על בוצע.

בטלפון/טאבלט Android או במכשיר iPhone או iPad

 1. פותחים את אפליקציית Netflix.

 2. לוחצים על Netflix שלי בפינה השמאלית התחתונה.

 3. לוחצים על תפריט  בפינה השמאלית העליונה.

 4. לוחצים על ניהול פרופילים .

 5. בוחרים את הפרופיל הרלוונטי.

 6. לוחצים על שפת התצוגה .

 7. בוחרים שפה. השפה החדשה תישמר באופן אוטומטי.

דפדפן האינטרנט

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. בוחרים פרופיל במקטע פרופיל ובקרת הורים.

  • בחשבונות מסוימים יש ללחוץ על פרופילים ואז לבחור פרופיל.

 3. לוחצים על שפות.

 4. בוחרים שפת תצוגה.

 5. לוחצים על שמור.

  • אם שינוי השפה לא בא לידי ביטוי במכשיר, כדאי לנסות לצאת מהחשבון ולהיכנס אליו שוב.

שינוי שפת השמע והכתוביות

טלוויזיה או סטרימר המחובר לטלוויזיה

 1. פותחים את אפליקציית Netflix ומפעילים תוכנית טלוויזיה או סרט.

 2. משהים את Netflix, בוחרים בפקדי ההפעלה בחלק התחתון של המסך.

 3. לוחצים על אחר.

 4. בוחרים את השפות הרצויות לשמע ולכתוביות. ההגדרות שייבחרו יישמרו באופן אוטומטי.

בטלפון/טאבלט Android או במכשיר iPhone או iPad

 1. פותחים את אפליקציית Netflix.

 2. לוחצים על My Netflix בפינה השמאלית התחתונה.

 3. לוחצים על תפריט  בפינה השמאלית העליונה.

 4. לוחצים על ניהול פרופילים .

 5. בוחרים את הפרופיל הרלוונטי.

 6. לוחצים על שמע וכתוביות .

 7. בוחרים שפות מועדפות מהתפריט שמע וכתוביות. השפות החדשות יישמרו באופן אוטומטי.

דפדפן האינטרנט

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. בוחרים פרופיל במקטע פרופיל ובקרת הורים.

  • בחשבונות מסוימים יש ללחוץ על פרופילים ואז לבחור פרופיל.

 3. לוחצים על שפות.

 4. בוחרים שפות מועדפות בתפריט שפות של תוכניות וסרטים או שפות שמע וכתוביות.

 5. לוחצים על שמור.

חשוב:
במכשירי טלוויזיה ובסטרימרים שמחוברים לטלוויזיה מוצגות ב‑Netflix בין חמש לשבע השפות הרלוונטיות ביותר, בהתאמה להגדרות המיקום והשפה. בטלפונים ובטאבלטים עם Android, במכשירי iPhone ו‑iPad ובדפדפני אינטרנט יוצגו כל השפות הזמינות לכותר מסוים. לא כל השפות זמינות בכל הכותרים.

מאמרים קשורים