השפה ב-Netflix היא לא השפה הנכונה

אם שפת השמע, הכתוביות או הפרופיל שלך ב-Netflix אינה השפה הנכונה, או ששפה מועדפת אינה זמינה בתוכנית טלוויזיה או בסרט, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות.

שינוי שפת הפרופיל שלך ב-Netflix

במחשב או בדפדפן נייד יש להיכנס לאתר Netflix.com.

 1. יש ללחוץ על נהל פרופילים.

 2. יש לבחור את הפרופיל המועדף.

 3. יש לבחור את השפה המועדפת.

  • אם השפה הרצויה כבר מסומנת, יש ללחוץ על English, לצאת מהחשבון ולחזור על הפעולות שתוארו כאן.

 4. כדי לשמור את הגדרת השפה, יש לחזור למכשיר שבו נתקלת בבעיה. יש לצאת מהחשבון ולהיכנס אליו שוב.

שינוי שפת הכתוביות

בצפייה בסטרימינג, Netflix מציגה את 7-5 השפות הרלוונטיות ביותר עבורך. בהורדות מוצגות שתי השפות הרלוונטיות ביותר עבורך.

אם שפת הכתוביות הרצויה אינה מופיעה ברשימת האפשרויות:

 1. במחשב או בדפדפן נייד יש להיכנס לאתר Netflix.com.

 2. יש ללחוץ על נהל פרופילים.

 3. יש לבחור את הפרופיל המועדף.

 4. יש לבחור את שפת הכתוביות המועדפת.

 5. עכשיו אפשר לנסות להפעיל שוב את תוכנית הטלוויזיה או הסרט עם השמע הרצוי.

אם עדיין לא מופיעות בכותר כתוביות בשפה הנכונה, מומלץ לעיין בדף למה אין כתוביות בשפה שלי? אם יש צורך באיפוס הכתוביות בכל ניסיון צפייה, יש להפעיל כותר שסיווג הצפייה שלו הוא 'נוער' ומעלה המוגדר לשפת הכתוביות הרצויה. פעולה זו תשמור את ההגדרות שקבעת כך שלא יהיה צורך לשנות אותן שוב בהמשך.

שינוי שפת השמע

בצפייה בסטרימינג, Netflix מציגה את 7-5 השפות הרלוונטיות ביותר עבורך. בהורדות מוצגות שתי השפות הרלוונטיות ביותר עבורך. לשינוי שפת השמע, יש לבחור באחת מהאפשרויות שמופיעות בהמשך.

Apple TV 2 או Apple TV 3

אם שפת השמע אינה השפה הרצויה:

 1. במסך הראשי של Apple TV, יש ללחוץ על Settings.

 2. יש ללחוץ על Audio & Language.

 3. יש לבחור את השפה המועדפת.

 4. בשלב זה יש לחזור ל-Netflix ולהפעיל שוב את תוכנית הטלוויזיה או הסרט.

אם עדיין לא מתאפשרת הפעלה של הכותר עם השמע הרצוי, ייתכן ששמע חלופי בשפתך אינו זמין בכותר זה.

כל יתר המכשירים

במחשב או בדפדפן נייד יש להיכנס לאתר Netflix.com.

 1. יש ללחוץ על נהל פרופילים.

 2. יש לבחור את הפרופיל המועדף.

 3. יש לבחור את שפת השמע המועדפת.

 4. עכשיו אפשר לנסות להפעיל שוב את תוכנית הטלוויזיה או הסרט עם השמע המועדף.

אם עדיין לא מתאפשרת הפעלה של הכותר עם השמע הרצוי, ייתכן ששמע חלופי בשפתך אינו זמין בכותר זה.

אם יש צורך באיפוס הכתוביות בכל ניסיון צפייה, יש להפעיל כותר שסיווג הצפייה שלו הוא 'נוער' ומעלה המוגדר לשפת הכתוביות הרצויה. פעולה זו תשמור את ההגדרות שקבעת כך שלא יהיה צורך לשנות אותן שוב בהמשך.