איך לשנות את השפה ב-Netflix

אפשר לשנות את שפת הטקסט שרואים ב-Netflix ואת השפה של השמע והכתוביות.

שינוי שפת התצוגה ב-Netflix

iPhone,‏ iPad,‏ טלפון או טאבלט עם Android

 1. במסך הראשי של אפליקציית Netflix, לוחצים על סמל הפרופיל  או על התפריט .

 2. לוחצים על ניהול פרופילים.

 3. לוחצים על הפרופיל הרלוונטי.

 4. לוחצים על שפת התצוגה.

 5. בוחרים שפה. השפה החדשה תישמר באופן אוטומטי.

מכשירים אחרים

 1. נכנסים לאתר Netflix.com במחשב או בדפדפן נייד.

 2. לוחצים על חשבון.

 3. בוחרים פרופיל.

 4. לוחצים על שפה.

 5. בוחרים שפת תצוגה.

 6. לוחצים על שמור.

  • אם שינוי השפה לא בא לידי ביטוי במכשיר, כדאי לנסות לצאת מהחשבון ולהיכנס אליו שוב.

שינוי שפת השמע והכתוביות

iPhone,‏ iPad,‏ טלפון או טאבלט עם Android

 1. במסך הראשי של אפליקציית Netflix, לוחצים על סמל הפרופיל או על התפריט .

 2. לוחצים על ניהול פרופילים.

 3. לוחצים על הפרופיל הרלוונטי.

 4. לוחצים על שפות שמע וכתוביות.

 5. בוחרים את השפות המועדפות בתפריט שפות של תוכניות וסרטים. השפות החדשות יישמרו באופן אוטומטי.

מכשירים אחרים

 1. נכנסים לאתר Netflix.com במחשב או בדפדפן נייד.

 2. לוחצים על חשבון.

 3. בוחרים פרופיל.

 4. לוחצים על שפה.

 5. בוחרים את השפות המועדפות בתפריט שפות של תוכניות וסרטים.

 6. לוחצים על שמור.

חשוב:
ברוב המכשירים מוצגות ב‑Netflix בין חמש לשבע השפות הרלוונטיות ביותר, בהתאמה להגדרות המיקום והשפה שלך. במכשירי iPhone,‏ iPad‏, iPod touch ובדפדפני אינטרנט יוצגו כל השפות הזמינות לכותר מסוים. לא כל השפות זמינות בכל הכותרים.

מאמרים קשורים