Netflix מופיעה בשפה הלא נכונה.

אם הכתוביות, השמע או הפרופיל שלך אינם בשפה הנכונה, בדרך כלל מדובר בבעיה בהגדרות הפרופיל או המכשיר. פעל בהתאם להנחיות הבאות לשינוי הגדרות השפה.

שינוי שפת השמע

אם שפת השמע הרצויה אינה מופיעה ברשימת האפשרויות:

 1. עבור למקטע חשבון באתר האינטרנט של Netflix.

 2. במקטע הפרופיל שלי, בחר באפשרות שפה.

 3. בחר את שפת השמע הרצויה.

 4. נסה פעם נוספת להפעיל את תוכנית הטלוויזיה או הסרט עם השמע הרצוי.

אם עדיין לא מתאפשרת הפעלה של הכותר עם השמע הרצוי, ייתכן ששמע חלופי בשפתך אינו זמין בכותר זה.

אם תצטרך לאפס את השמע בכל ניסיון לצפות בכותר, הפעל כותר שסיווג הצפייה שלו הוא בני נוער ומעלה המוגדר לשפת השמע הרצויה. פעולה זו תשמור את ההגדרות שקבעת כך שלא תצטרך לשנות אותן שוב בהמשך.

שינוי שפת הכתוביות

אם שפת הכתוביות הרצויה אינה מופיעה ברשימת האפשרויות:

 1. עבור למקטע חשבון באתר האינטרנט של Netflix.

 2. במקטע הפרופיל שלי, בחר באפשרות שפה.

 3. בחר את שפת הכתוביות הרצויה.

 4. נסה פעם נוספת להפעיל תוכנית טלוויזיה או סרט עם כתוביות בשפה הרצויה.

אם עדיין לא מתאפשרת הפעלה של הכותר עם כתוביות בשפה הרצויה, ייתכן שכתוביות בשפה שלך אינן זמינות בכותר זה. רשימה של תוכניות טלוויזיה וסרטים הכוללים כתוביות בשפה המבוקשת זמינה באתר שלנו, בכתובת netflix.com/subtitles. אם הכותר הרלוונטי כולל כתוביות בשפה הרצויה, אך הכתוביות אינן מוצגות במכשיר שלך, נסה להשתמש במכשיר אחר. ייתכן שאפליקציית Netflix אינה תומכת בכתוביות באותיות שאינן לטיניות במכשירים שיוצרו לפני שנת 2014, אבל מכשירים חדשים יותר כן תומכים בשפות אלה.

אם תצטרך לאפס את הכתוביות בכל ניסיון לצפות בכותר, הפעל כותר שסיווג הצפייה שלו הוא בני נוער ומעלה המוגדר לשפת הכתוביות הרצויה. פעולה זו תשמור את ההגדרות שקבעת כך שלא תצטרך לשנות אותן שוב בהמשך.

שינוי שפת הפרופיל שלך ב-Netflix

כדי לשנות את שפת הפרופיל שלך ב-Netflix:

 1. היכנס ל-Netflix.com.

 2. לחץ על נהל פרופילים.

 3. בחר את הפרופיל המועדף.

 4. בחר את השפה הרצויה מהתפריט הנפתח.

  • אם השפה הרצויה כבר מסומנת, לחץ על English וצא מהחשבון, ולאחר מכן חזור על השלבים שתוארו.

 5. צא מהחשבון והיכנס אליו שוב כדי לשמור את ההגדרה.

שינוי שפת הפרופיל ישנה גם את אפשרויות הכתוביות והדיבוב שאתה רואה, והשפה הרצויה תופיע תחילה בכותרים הזמינים.

במדינות מסוימות, שינוי העדפות השפה ישפיע על התוכן שתראה באתר האינטרנט ובמכשירים שברשותך. המטרה היא להבטיח שתוכל לראות רק כותרים שיש להם שמע, כתוביות או דיבוב בשפה שבחרת. תכונה זו זמינה במדינות הבאות: תאילנד, בלגיה, שווייץ, לוקסמבורג והאיים ההולנדיים בים הקאריבי.

globe