איך מעדכנים את אפליקציית Netflix במכשיר Android?

כדי לעדכן את אפליקציית Netflix במכשיר Android, בצע את הפעולות הבאות.

  1. פתח את האפליקציה חנות Google Play.

  2. הקש על הסמל תפריט ולאחר מכן על הפריט האפליקציות שלי.

  3. אפליקציות שיש להן עדכונים זמינים מסומנות בכיתוב עדכן.

  4. בחר באפשרות Netflix והקש על עדכן.

לתשומת לבך, במקרים מסוימים תתבקש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להשלים את תהליך העדכון של היישומים.