כרזות הסרטים לא מוצגות ב-Netflix.

אם כרזות הסרטים נעלמות לפתע מאפליקציית Netflix או מאתר האינטרנט של Netflix, מצב זה מעיד בדרך כלל על הפרעה בחיבור לשירות שלנו. מומלץ לעיין בשלבים לפתרון בעיות בחיבור ל-Netflix כד לפתור את הבעיה.