איך מבררים אם תוכנית טלוויזיה או סרט צפויים לצאת מהקטלוג של Netflix?

Netflix תציג תאריכי תפוגה לגבי תוכניות טלוויזיה וסרטים כדי לוודא שלא תפספס תוכן מעולה.

תאריך התפוגה יופיע אם אנחנו צפויים להוציא את הכותר מהקטלוג ב-30 הימים הקרובים. תאריך התפוגה מופיע במקומות הבאים:

  • דף הפרטים של תוכנית הטלוויזיה או של הסרט.

  • במקטע הרשימה שלי, אם הגדרת מיון ידני. (ארה"ב בלבד)

בנוסף, תקבל הודעה על תוכן שתוקפו יפוג במהלך השניות הראשונות בהפעלה ברוב המכשירים.

  • הודעה זו רלוונטית רק לגבי עונות בתוכניות טלוויזיה (או סדרות שלמות) שתוקפן יפוג במהלך ה-30 הימים הקרובים.

  • הודעה זו תופיע פעם אחת בלבד ביום.

לפרטים נוספים לגבי תוכניות טלוויזיה או סרטים חדשים שהתווספו ל-Netflix, עקוב אחרינו ב-Facebook או Twitter או בקר במרכז המדיה.

יש לך הצעה לתוכנית טלוויזיה או לסרט? ראה הצע תוכניות טלוויזיה או סרטים.

globe