איך מבררים אם תוכנית טלוויזיה או סרט צפויים לצאת מהקטלוג של Netflix?

אתר האינטרנט של Netflix יציג תאריכי תפוגה לגבי תוכניות טלוויזיה וסרטים כדי לוודא שלא תפספס תוכן מעולה.

תאריך תפוגה יופיע לצד כותרים שעתידים לצאת מהקטלוג ב-30 הימים הבאים. תאריך התפוגה מופיע במקומות הבאים ב-netflix.com:

  • דף הפרטים של תוכנית הטלוויזיה או של הסרט.

  • במקטע הרשימה שלי, אם הגדרת מיון ידני. (ארה"ב בלבד)

בנוסף, הודעה על תוכן שתוקפו עומד לפוג תופיע במהלך השניות הראשונות של ההפעלה ב-netflix.com.

  • הודעה זו רלוונטית רק לגבי עונות בתוכניות טלוויזיה (או סדרות שלמות) שתוקפן יפוג במהלך ה-30 הימים הקרובים.

  • הודעה זו תופיע פעם אחת בלבד ביום.

לפרטים נוספים לגבי תוכניות טלוויזיה או סרטים חדשים שהתווספו ל-Netflix, עקוב אחרינו ב-Faebook או ב-Twitter או בקר במרכז המדיה.

יש לך הצעה לתוכנית טלוויזיה או לסרט? ראה הצע תוכניות טלוויזיה או סרטים.