מדוע Netflix מסירה תוכניות טלוויזיה וסרטים מהקטלוג בשלב מסוים?

Netflixרוכשת רישיונות לתוכניות טלוויזיה ולסרטים מאולפנים וספקי תוכן בכל רחבי העולם, והתוקף של רישיונות אלה פג אם לא מחדשים אותם. השאיפה שלנו היא להשאיר בקטלוג את התוכן שהצופים אוהבים, אבל זכויות הרישיון שאנחנו רוכשים עבור תוכניות טלוויזיה וסרטים מוגבלות בזמן, ולכן כותרים מסוימים יוצאים מהקלטוג בשלב מסוים. אם תוכניות טלוויזיה או סרט יוצאים מהקטלוג, המשמעות היא שהסכם הרישיון שלנו עם ספק התוכן עומד להסתיים.

בכל פעם שתוקפם של תוכנית טלוויזיה או סרט פג, אנו בוחנים את אפשרות החידוש של תכנים אלה על פי אותם קריטריונים שמנחים אותנו בהחלטה על רכישת תכנים חדשים פוטנציאליים. הגורמים שנלקחים בחשבון:

  • האם הזכויות לחידוש הרישיון לתוכן מוזרם עדיין זמינות?

  • מה מידת הפופולריות או העלות של כותר מסוים?

  • האם ישנם גורמים עונתיים או מקומיים אחרים?

אם הרישיון של תוכנית טלוויזיה או סרט מחודש, אותו כותר יישאר בקטלוג שלנו להנאת הצופים. אם הרישיון של תוכנית טלוויזיה או סרט אינו מחודש, נודיע מראש באתר האינטרנט שהכותר עומד לצאת מהקטלוג. כדי לגלות מתי תוכניות טלוויזיה או סרטים מסוימים יוסרו מהקטלוג, עיין במאמר איך מבררים אם תוכנית טלוויזיה או סרט אמורים לרדת משידור ב-Netflix?

כדי לבקש הוספה של כותר ל-Netflix, עיין במאמר בקש תוכניות טלוויזיה או סרטים.