מוצגת הודעה של Netflix בנוסח 'הסיסמה חייבת להכיל 4 עד 60 תווים'.

אם מופיעה הודעת שגיאה בנוסח

הסיסמה צריכה לכלול בין 4 ל-60 תווים והיא אינה יכולה לכלול טילדה (~).

היא בדרך כלל מעידה שהסיסמה שבחרת אינו עומדת בקריטריונים להגדרת סיסמה של Netflix. אם הסיסמה שלך עומדת בקריטריונים ובכל זאת נתקלת בבעיה זו, בצע את השלבים לפתרון בעיות המופיעים בהמשך.

בדוק את תוכנת האנטי-וירוס שבה אתה משתמש

  • השבת את תוכנת האנטי-וירוס ועדכן את סיסמתך שוב.

  • אם הצלחת לעדכן את סיסמתך לאחר סגירת תוכנת האנטי-וירוס, ייתכן שהתוכנה אינה מעודכנת או שהיא מונעת משירות Netflix להגיש את המידע המעודכן שלך. פנה אל יצרן תוכנת האנטי-וירוס כדי לפתור בעיות מעין אלה.