הורדת תוכניות טלוויזיה וסרטים ב-Netflix

ניתן להוריד תוכניות טלוויזיה וסרטים נבחרים באפליקציית Netflix ולצפות בהם מאוחר יותר ללא חיבור לאינטרנט. צפייה בהורדות במכשיר אינה נלקחת בחשבון בחישוב הכולל של הפעלות הסטרימינג המקבילות המותרות במסגרת החבילה. תכונת ההורדות זמינה במכשירים שעומדים בדרישות המפורטות בהמשך. בשלב זה אפשרות ההורדות אינה נתמכת במכשירים שאינם נזכרים בהמשך, או בדפדפנים במחשבים. אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך ניסיון להוריד כותר או לצפות בכותר, מומלץ לחפש את ההודעה במרכז העזרה.

מה דרוש לי כדי להוריד תוכניות טלוויזיה וסרטים ב-Netflix?

 • חיבור לאינטרנט

 • חשבון סטרימינג פעיל של Netflix

 • מכשיר iPhone,‏ iPad או iPod touch עם מערכת ההפעלה iOS 9.0 ומעלה, או

 • טלפון או טאבלט עם מערכת ההפעלה Android 4.4.2 ומעלה, או

 • טלפון או טאבלט עם מערכת Fire OS 4.0 ומעלה, או

 • טאבלט או מחשב עם מערכת Windows 10 בגרסה 1607 (Anniversary Update) ומעלה, וכן

 • הגרסה העדכנית של אפליקציית Netflix ל-Apple iOS,‏ Netflix ל-Android,‏ Amazon Fire או Netflix ל-Windows 10.

חשוב:
בדגמים מסוימים של Chromebook ו-Chromebox ייתכן שתתאפשר הורדה של האפליקציה העדכנית של Netflix ל-Android מחנות Google Play וכן שימוש בתכונת ההורדות.

איך מורידים כותר?

אם יש לך עניין בכותר מסוים, באפשרותך לאתר אותו ולחפש את סמל ההורדות . כשתמצא כותר שמעניין אותך, בצע את הפעולות הבאות.

 1. סמן את הכותר שברצונך להוריד.

 2. בדף התיאור, הקש על סמל ההורדות .

  • אם מדובר בתוכנית טלוויזיה, הסמל יופיע לצד כל אחד מהפרקים הזמינים.

 3. בסיום ההורדה של הכותר, תוכל לגשת אליו דרך המקטע ההורדות שלי באפליקציה.

אין אפשרות הורדה.

לא כל הכותרים זמינים להורדה. אם אפשרויות אלה לא מופיעות במכשיר שלך, ייתכן שהמכשיר שניסית לבצע בו הורדה אינו עומד בקריטריונים להורדות שפורטו לעיל.

חשוב:
במכשירים מסוימים, האפליקציה כוללת את התכונה הורדות חכמות. תכונה זו מוחקת פרק שירד וכבר נצפה ולאחר מכן מורידה באופן אוטומטי את הפרק הבא בסדרה.

איך צופים בכותר שהורדתי?

ניתן לצפות בהורדות רק במכשיר שבו בוצעה ההורדה של הכותר.

חשוב:
ניתן לצפות בכותרים שהורדת גם ללא חיבור לאינטרנט, אבל לצורך גישה אליהם נדרשת כניסה לחשבון ב-Netflix. כדי לוודא שתמיד תהיה לך גישה להורדות, מומלץ פשוט לא לצאת מהחשבון באפליקציית Netflix במכשיר הנייד.

iPhone,‏ iPad, או iPod touch

 1. לחץ על סמל ההורדות באפליקציית Netflix.

 2. הקש על הסמל הפעל של הכותר הרצוי.

  • בתוכניות טלוויזיה יש לבחור תחילה בתוכנית הרצויה ולאחר מכן להקיש על הסמל הפעל בפרק הרצוי.

טלפון או טאבלט מבוסס Android

 1. לחץ על סמל ההורדות באפליקציית Netflix.

 2. הקש על הסמל הפעל של הכותר הרצוי.

  • בתוכניות טלוויזיה יש לבחור תחילה בתוכנית הרצויה ולאחר מכן להקיש על הסמל הפעל בפרק הרצוי.

טאבלט Amazon Fire

 1. לחץ על סמל ההורדות באפליקציית Netflix.

 2. הקש על הסמל הפעל של הכותר הרצוי.

  • בתוכניות טלוויזיה יש לבחור תחילה בתוכנית הרצויה ולאחר מכן להקיש על הסמל הפעל בפרק הרצוי.

טאבלט או מחשב מבוסס Windows 10

 1. פתח את אפליקציית Netflix והקש על סמל התפריט תפריט.

 2. לחץ על ההורדות שלי.

 3. הקש על הסמל הפעל של הכותר הרצוי.

  • בתוכניות טלוויזיה יש לבחור תחילה בתוכנית הרצויה ולאחר מכן להקיש על הסמל הפעל בפרק הרצוי.

איך אפשר למחוק כותר שהורדתי?

בסיום הצפייה בכותר שהורדת, תוכל למחוק אותו מהמכשיר אם אתה לא מעוניין עוד לשמור אותו.

iPhone,‏ iPad, או iPod touch

למחיקת כותר אחד שהורדת למכשיר מבוסס iOS:

 1. הקש על הורדות.

 2. בפינה השמאלית העליונה של המסך, הקש על ערוך.

 3. הקש על סמל ה-X האדום כדי להסיר את הכותר מהמכשיר.

למחיקת כל הכותרים שהורדת למכשיר מבוסס iOS:

 1. הקש על סמל התפריט .

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. בחר באפשרות מחיקת כל ההורדות.

 4. במסך האישור, לחץ על מחק.

 5. כל הכותרים שהורדת יימחקו.

טלפון או טאבלט מבוסס Android

למחיקת כותר אחד שהורדת למכשיר מבוסס Android:

 1. הקש על הורדות.

 2. בפינה השמאלית העליונה של המסך, הקש על סמל העריכה עריכה.

 3. בחר את הכותרים שברצונך למחוק. לשם כך, יש לסמן את התיבה שלצד הכותרים.

 4. הקש על סמל המחיקה מחיקה כדי להסיר את הכותר מהמכשיר.

למחיקת כל הכותרים שהורדת למכשיר Android:

 1. הקש על סמל התפריט .

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. בחר באפשרות מחיקת כל ההורדות.

 4. במסך האישור, לחץ על מחק.

 5. כל הכותרים שהורדת יימחקו.

טאבלט Amazon Fire

למחיקת כותר אחד שהורדת למכשיר:

 1. הקש על הורדות.

 2. בפינה השמאלית העליונה של המסך, הקש על סמל העריכה עריכה.

 3. בחר את הכותרים שברצונך למחוק. לשם כך, יש לסמן את התיבה שלצד הכותרים.

 4. הקש על סמל המחיקה מחיקה כדי להסיר את הכותר מהמכשיר.

למחיקת כל הכותרים שהורדת למכשיר:

 1. הקש על סמל התפריט .

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. בחר באפשרות מחיקת כל ההורדות.

 4. במסך האישור, לחץ על מחק.

 5. כל הכותרים שהורדת יימחקו.

טאבלט או מחשב מבוסס Windows 10

למחיקת כותר אחד שהורדת למכשיר מבוסס Windows 10:

 1. לחץ או הקש על סמל התפריט תפריט.

 2. לחץ על ההורדות שלי.

 3. בפינה השמאלית העליונה של המסך, לחץ או הקש על סמל העריכה עריכה.

 4. בחר את הכותרים שברצונך למחוק. לשם כך, יש לסמן את התיבה שלצד הכותרים.

 5. לחץ או הקש על סמל המחיקה מחיקה כדי להסיר את הכותר מהמכשיר.

למחיקת כל הכותרים שהורדת למכשיר מבוסס Windows 10:

 1. לחץ או הקש על ....

 2. לחץ על הגדרות.

 3. בחר באפשרות מחיקת כל ההורדות.

 4. במסך האישור, לחץ על מחק.

 5. כל הכותרים שהורדת יימחקו.

חשוב:
במכשירים מסוימים, האפליקציה כוללת את התכונה הורדות חכמות. תכונה זו מוחקת פרק שירד וכבר נצפה ולאחר מכן מורידה באופן אוטומטי את הפרק הבא בסדרה.
חשוב:
אם כבר סגרת את חשבונך וברצונך למחוק כותרים שהורדת בעבר, ניתן למחוק את אפליקציית Netflix כדי להסיר תוכן שהורדת במכשיר.

איך מוחקים את כל ההורדות ממכשיר כלשהו?

בהתאם לחבילת הצפייה שלך, ייתכן שיש לך הורדות של כותרים במכשיר אחד, בשני מכשירים או בארבעה מכשירים בכל זמן נתון. אם מופיעה הודעה על כך שיש לך הורדות ביותר מדי מכשירים, ניתן להסיר את כל ההורדות ממכשיר אחד או מכמה מכשירים לפי ההנחיות המפורטות בהמשך, גם אם המכשיר כבר אינו ברשותך. בעקבות הסרה של מכשיר, כל ההורדות באותו מכשיר נמחקות גם הן.

iPhone,‏ iPad, או iPod touch

 1. באתר Netflix.com, לחץ או הקש על סמל התפריט .

 2. לחץ על חשבון.

 3. גלול למטה ולחץ על ניהול מכשירים עם הורדות.

 4. לחץ על הסר מכשיר בכל מכשיר שברצונך להסיר.

טלפון או טאבלט מבוסס Android

 1. באתר Netflix.com, לחץ או הקש על סמל התפריט .

 2. לחץ על חשבון.

 3. גלול למטה ולחץ על ניהול מכשירים עם הורדות.

 4. לחץ על הסר מכשיר בכל מכשיר שברצונך להסיר.

טאבלט Amazon Fire

 1. באתר Netflix.com, לחץ או הקש על סמל התפריט .

 2. לחץ על חשבון.

 3. גלול למטה ולחץ על ניהול מכשירים עם הורדות.

 4. לחץ על הסר מכשיר בכל מכשיר שברצונך להסיר.

טאבלט או מחשב מבוסס Windows 10

 1. לחץ או הקש על ....

 2. לחץ על הגדרות.

 3. לחץ על פרטי חשבון.

 4. גלול למטה ולחץ על ניהול מכשירים עם הורדות.

 5. לחץ על הסר מכשיר בכל מכשיר שברצונך להסיר.

איך משנים את איכות הווידאו של ההורדה?

תוכל לבחור את איכות הווידאו המתאימה לך ביותר בפריטים שאתה מוריד. איכות סטנדרטית נמוכה מעט יותר, צורכת פחות שטח אחסון והורדת הפריט מהירה יותר. איכות גבוהה יותר, עד 1080p בהתאם לכותר שהורדת, צורכת יותר שטח אחסון והורדת הפריט נמשכת זמן רב יותר.

iPhone,‏ iPad, או iPod touch

 1. באפליקציית Netflix, הקש על סמל התפריט תפריט.

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. תחת הכותרת הורדות, בחר באפשרות איכות וידאו.

 4. בהגדרת איכות הווידאו, בחר בערך סטנדרטית או בערך גבוהה.

טלפון או טאבלט מבוסס Android

 1. באפליקציית Netflix, הקש על סמל התפריט .

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. תחת הכותרת הורדות, בחר באפשרות איכות וידאו.

 4. בהגדרת איכות הווידאו, בחר בערך סטנדרטית או בערך גבוהה.

חשוב:
כדי שיהיה אפשר לבחור את איכות הווידאו במכשירי Android, עליהם לתמוך בסטרימינג של Netflix באיכות HD. לרשותך מידע נוסף על דגמים של מכשירי Android התומכים באיכות HD.

טאבלט Amazon Fire

 1. באפליקציית Netflix, הקש על סמל התפריט .

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. תחת הכותרת הורדות, בחר באפשרות איכות וידאו.

 4. בהגדרת איכות הווידאו, בחר בערך סטנדרטית או בערך גבוהה.

חשוב:
כדי שתתאפשר בחירה של איכות הווידאו במכשירי Amazon Fire, עליהם לתמוך בסטרימינג של Netflix באיכות HD. לרשותך מידע נוסף על דגמים של מכשירי Amazon Fire התומכים באיכות HD.

טאבלט או מחשב מבוסס Windows 10

 1. באפליקציית Netflix, הקש על ....

 2. לחץ על הגדרות.

 3. תחת הכותרת הורדות, בחר באפשרות איכות וידאו.

 4. בהגדרת איכות הווידאו, בחר בערך סטנדרטית או בערך גבוהה.

איך משנים את הגדרות האודיו או הכתוביות של ההורדה?

תוכנית טלוויזיה או סרט יורדו עם אפשרויות האודיו והכתוביות שנקבעו בעת ההורדה. ניתן לעדכן את הגדרות השמע או הכתוביות של הכותר לפני הורדתו. לחלופין, אפשר למחוק את ההורדה, לעדכן את הגדרות השמע או הכתוביות ולהוריד את הכותר שוב.

איך קובעים היכן יאוחסנו ההורדות ב-Android?

במכשירי Android עם כרטיס SD, תוכל לאחסן הורדות בכרטיס ה-SD.

 1. באפליקציית Netflix, הקש על סמל התפריט .

 2. גלול למטה ולחץ על הגדרות האפליקציה.

 3. תחת הכותרת הורדות, בחר באפשרות מיקום ההורדות.

 4. בחר את המיקום שבו תרצה לאחסן את הכותרים שתוריד.

  חשוב:
  הגדרה זו תשנה את מיקום האחסון של כל ההורדות שתבצע בעתיד. הכותרים שכבר הורדת יישארו במקום שבו נשמרו.

האם הורדות משפיעות על היקף השימוש שלי בנתונים?

פעולות ההורדה והסטרימינג צורכות כמות דומה של נתונים. אם אתה מוטרד מהיקף השימוש שלך בנתונים ניידים, מומלץ להוריד תכנים כשאתה מחובר לרשת Wi-Fi. מידע נוסף על שימוש בנתונים עומד לרשותך במרכז העזרה שלנו.

האם יש הגבלה על מספר הכותרים שאפשר להוריד?

בשלב זה אפשר לשמור עד 100 כותרים במכשיר יחיד בכל זמן נתון. ניסיונות לשמור יותר מ-100 כותרים יובילו להודעת שגיאה.

חשוב:
מספר הכותרים שניתן להוריד תלוי בשטח האחסון הזמין המכשיר. לא בכל מכשיר ניתן לאחסן 100 הורדות.

האם יש הגבלה על מספר הפעמים שמותר להוריד כותר מסוים?

כן, יש כותרים שניתן להוריד מספר מוגבל של פעמים בשנה, מתוקף זכויות הרישוי של אותם כותרים. אם תנסה להוריד כותר שהגיע למגבלת ההורדות השנתית שלו, תופיע הודעת שגיאה.

מידע נוסף על תכנים ברישיון עומד לרשותך בדף כיצד Netflix מקבלת רישיונות לשידור תוכניות טלוויזיה וסרטים?.

האם יש הגבלה על מספר המכשירים שאפשר להוריד בהם כותרים?

בהתאם לחבילת הצפייה שלך, ייתכן שיש לך הורדות של כותרים במכשיר אחד, בשני מכשירים או בארבעה מכשירים בכל זמן נתון. אם הורדת את מספר כותרים המרבי המותר על פי חבילת הסטרימינג שלך, תצטרך למחוק את כל ההורדות ממכשיר אחד לפחות כדי שתוכל לבצע הורדות למכשיר חדש.

האם אקבל התראה על כותרים שתוקפם עומד לפוג?

כותרים שתוריד למכשיר יהיו זמינים לצפייה למשך פרק זמן מוגבל, שבסיומו יפוג תוקפם. כותרים שתוקף ההורדה שלהם צפוי לפוג תוך פחות משבעה ימים יופיעו כשלצידם משך הזמן הנותר לצפייה. כאשר כותר שהורדת אינו זמין עוד ב-Netflix, תוקף ההורדה יפוג ולא תוכל להפעיל אותה. מידע נוסף לגבי הסיבות לפקיעת תוקפן של הורדות וכיצד ניתן לחדש הורדות עומד לרשותך במרכז העזרה.

האם אוכל להמשיך לצפות בכותרים שהורדתי אם אסגור את החשבון שלי?

לא. לאחר סגירת החשבון, הכותרים שהורדת לא יהיו זמינים עוד לצפייה.