Jeg kan ikke endre aldersgrenser i Netflix Barn-grensesnittet

Hvis du ikke kan endre aldersgrensen i en profil med Netflix Barn-grensesnittet, ble profilen sannsynligvis opprettet automatisk når du startet Netflix-kontoen din. Du kan ikke endre til aldersgrenser over tillatt nivå for Netflix Barn for disse profilene. Hvis du prøver å øke over tillatt nivå, får du denne feilmeldingen:

Siden dette er en Netflix barneprofil, vil innhold over en bestemt aldersgrense begrenses.

Hvis du vil tilpasse en profil med en ny aldersgrense, må du slette Netflix barneprofilen med problemet og opprette en ny profil.

Relaterte artikler