Obraz zawiesza się, a dźwięk jest nadal odtwarzany

Jeśli podczas odtwarzania materiałów obraz zawiesza się na jednej klatce, ale dźwięk nadal jest odtwarzany, zazwyczaj oznacza to, że konieczne jest odświeżenie pewnych informacji zapisanych w urządzeniu. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Amazon Fire TV/Stick

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie urządzenia Amazon Fire TV.

 2. Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz opcję My Fire TV (Mój telewizor Fire TV).

  • Jeśli pozycja My Fire TV nie jest widoczna, wybierz opcję System lub Urządzenie.

 4. Wybierz opcję Uruchom ponownie.

 5. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Telewizor z systemem Android (Android TV)

Zresetuj urządzenie Android TV

 1. Naciśnij i przytrzymaj włącznik na pilocie, aż telewizor uruchomi się ponownie.

 2. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

PlayStation 3

Usuwanie zapisanych danych gry
 1. Przejdź do ekranu głównego PS3, naciskając przycisk PS, a następnie wybierając opcje Wyjdź > Tak.

 2. Przejdź do sekcji Gra.

 3. Przejdź do sekcji Narzędzie do obsługi danych gry i zaznacz Netflix.

 4. Naciśnij przycisk trójkąta.

 5. Wybierz opcję Usuń.

 6. Wybierz opcję Tak.

Roku

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Telewizor Smart TV

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

 2. Naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania na urządzeniu i odczekaj 1 minutę. Możesz też pozostawić urządzenie odłączone od zasilania na 3 minuty.

 3. Podłącz urządzenie do zasilania.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Komputer z systemem Windows

Aktualizowanie systemu Windows

 1. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze.

 2. Wybierz opcję Ustawienia .

 3. Wybierz opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

 4. System Windows sprawdzi dostępność aktualizacji Jeśli tak się nie stanie, wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje.

 5. Po zainstalowaniu aktualizacji ponownie uruchom komputer i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Sprawdzanie aktualności sterowników wideo

Może być konieczne zaktualizowanie sterownika wideo komputera lub zainstalowanie sterownika wideo obsługiwanego w systemie Windows 10.

Agenci Obsługi klienta Netflix nie mogą Ci w tym pomóc. Jeśli nie chcesz wykonywać tych działań samodzielnie, poproś o pomoc producenta urządzenia.

 • Jeśli Twój komputer jest wyposażony w kartę graficzną lub samodzielny procesor graficzny (GPU), zaktualizuj sterownik wideo przy użyciu oprogramowania karty graficznej.

  Uwaga:
  najpopularniejszymi producentami samodzielnych procesorów graficznych i oprogramowania do nich są firmy AMD i NVIDIA.
 • Jeśli aktualizacja nie rozwiązała problemu lub nie było dostępnych aktualizacji, odinstaluj sterownik i zainstaluj go ponownie.

 • Jeśli dla Twojego komputera nie ma obsługiwanego w systemie Windows 10 sterownika wideo, spróbuj skorzystać z serwisu Netflix przy użyciu innego urządzenia lub przeglądarki, np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.

Dekoder Xfinity X1

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Pozostałe dekodery

Ponowne uruchamianie urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie. Jeśli urządzenie ma kabel zasilania, odłącz go.

 2. upewnij się, że urządzenie jest rzeczywiście wyłączone, a nie przeszło tylko w tryb uśpienia lub czuwania.

 3. Pozostaw urządzenie wyłączone na 15 sekund.

 4. Włącz urządzenie i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Wszystkie pozostałe urządzenia

Analizujemy ten problem. Aby nam w tym pomóc, skontaktuj się z nami.

Powiązane artykuły