Nie można pobrać filmu, serialu lub programu

Nie wszystkie filmy, seriale i programy są dostępne do pobrania. Dostępne tytuły są oznaczone ikoną pobierania .

Jeśli nie widzisz ikony pobierania przy jakichkolwiek tytułach, prawdopodobnie wystąpił problem z Twoim urządzeniem lub funkcja pobierania nie jest przez nie obsługiwana. Aby rozwiązać ten problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Ponowna instalacja aplikacji Netflix

Uwaga:
usunięcie aplikacji Netflix spowoduje usunięcie wszystkich pobranych tytułów.
Uwaga:
Podczas ponownej instalacji aplikacji może być wymagane podanie Apple ID oraz hasła.
  1. Naciśnij i przytrzymaj palec w dowolnym miejscu na ekranie głównym, aż ikony aplikacji zaczną drżeć.

    • W przypadku starszych wersji systemu iOS naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji Netflix, aż zacznie drżeć.

  2. W lewym górnym rogu ikony Netflix wybierz symbol - lub X, a następnie wybierz opcję Usuń aplikację. Po usunięciu aplikacji przewiń ekran do góry albo naciśnij przycisk Gotowe lub Home w zależności od posiadanego urządzenia, aby zatrzymać drżenie ikon.

  3. Otwórz sklep App Store i wyszukaj pozycję „Netflix”.

  4. Wybierz aplikację Netflix od Netflix, Inc.

  5. Aby zainstalować aplikację, wybierz ikonę chmury.

  6. Po zainstalowaniu aplikacji spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Dalsze kroki

Jeśli masz już zainstalowaną najbardziej aktualną wersję aplikacji Netflix lub aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji, a mimo to nadal nie możesz pobierać filmów, seriali i programów, może to oznaczać, że Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji.