Przenoszenie profili

Przeprowadzamy się. Nasze rodziny rosną. Relacje się zmieniają.

 

Użytkownicy mogą przenieść profil, w tym rekomendacje, historię przeglądania, Moją listę, zapisane gry, ustawienia i inne, z istniejącego konta na nowe.

Funkcja przeniesienia profilu jest dostępna na Twoim koncie. Jeśli nie chcesz, aby ta funkcja była aktywna na Twoim koncie, możesz ją wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Włączanie/wyłączanie przenoszenia profili

Przenoszenie profilu na nowe konto

Dane, które zostaną przeniesione

Po utworzeniu nowego konta przy użyciu istniejącego profilu zostaną na nie skopiowane dane wymienione poniżej. Z wyjątkiem zapisów gier, operacja ta nie spowoduje usunięcia profilu z konta źródłowego. Funkcję tę można porównać do operacji kopiuj/wklej.

  • Rekomendacje

  • Historia oglądania (z ocenami)

  • Tytuły z Mojej listy

  • Zapisy gier i pseudonim gracza (UWAGA: zapisy gier i pseudonim gracza zostaną usunięte z profilu źródłowego)

  • Ustawienia (w tym ustawienia języka i napisów oraz autoodtwarzania, a także ograniczenia związane z kategorią wiekową)

  • Pozostałe elementy (nazwa/ikona profilu, zgoda na udział w testach)

Informacje dotyczące płatności

Podczas tej operacji informacje dotyczące płatności nie są przenoszone na nowe konto. Osoba przenosząca profil będzie musiała dodać metodę płatności.

Profile, które można przenieść

Za pomocą tej funkcji można przenieść wszystkie profile z wyjątkiem profili zabezpieczonych kodem PIN oraz profili Dzieci.

Przenoszenie profilu zabezpieczonego kodem PIN

Profil zabezpieczony kodem PIN można przenieść po usunięciu kodu.

Usuwanie przeniesionych profilów

Z wyjątkiem zapisów gier, profil przeniesiony na nowe konto nie zostanie usunięty z konta źródłowego. Tworzenie, edytowanie i usuwanie profili jest możliwe z poziomu funkcji Zarządzaj profilami.

Kopiowanie profilu na istniejące konto

Funkcja ta nie pozwala przenosić profilu na istniejące konto.

Duplikowanie profilu w ramach istniejącego konta

Funkcja ta nie pozwala na zduplikowanie profilu w ramach konta.

Obsługiwane urządzenia

Przeniesienie profilu musi się odbyć w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie lub tablecie.

Komunikat „Mój adres e-mail jest używany na innym koncie Netflix”

Jeśli ten komunikat pojawia się przy próbie przeniesienia profilu, spróbuj rozwiązać problem, korzystając z informacji zawartych w tym artykule.

Powiązane artykuły