Przenoszenie profili

Przeprowadzamy się. Nasze rodziny rosną. Relacje się zmieniają.

 

Zakładając nowe konto lub zapraszając dodatkowego użytkownika, użytkownicy mogą przenieść profil, w tym rekomendacje, historię przeglądania, Moją listę, zapisane gry, ustawienia i inne, z istniejącego konta na nowe.

Funkcja przeniesienia profilu jest dostępna na Twoim koncie. Jeśli nie chcesz, aby ta funkcja była aktywna na Twoim koncie, możesz ją wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Włączanie/wyłączanie przenoszenia profili

Przenoszenie profilu na nowe konto

Dane, które zostaną przeniesione

Przeniesienie profilu

Po utworzeniu nowego konta przy użyciu istniejącego profilu zostaną na nie skopiowane dane wymienione poniżej. Z wyjątkiem zapisów gier, operacja ta nie spowoduje usunięcia profilu z konta źródłowego. Funkcję tę można porównać do operacji kopiuj/wklej.

 • Rekomendacje

 • Historia oglądania (z ocenami)

 • Tytuły z Mojej listy

 • Zapisy gier i pseudonim gracza (UWAGA: zapisy gier i pseudonim gracza zostaną usunięte z profilu źródłowego)

 • Ustawienia (w tym ustawienia języka i napisów oraz autoodtwarzania, a także ograniczenia związane z kategorią wiekową)

 • Pozostałe elementy (nazwa/ikona profilu, zgoda na udział w testach)


Dodatkowy użytkownik

Po dodaniu dodatkowego użytkownika, który korzysta już z profilu dodatkowego na koncie właściciela, z istniejącego konta zostaną przeniesione dane wymienione poniżej, które zostaną następnie usunięte z konta źródłowego. Funkcję tę można porównać do operacji wytnij/wklej.

 • Rekomendacje

 • Historia oglądania (z ocenami)

 • Tytuły z Mojej listy

 • Zapisy gier i pseudonim gracza

 • Ustawienia (w tym ustawienia języka i napisów oraz autoodtwarzania, a także ograniczenia związane z kategorią wiekową)

 • Pozostałe elementy (nazwa/ikona profilu, zgoda na udział w testach)

Informacje dotyczące płatności

Przenieś profil: podczas tej operacji informacje dotyczące płatności nie są przenoszone na nowe konto. Osoba przenosząca profil będzie musiała dodać metodę płatności.

Uwaga:
Przenoszenie profili nie jest obsługiwane na kontach rozliczanych za pośrednictwem partnera ani kont w ramach pakietu.

Utwórz dodatkowego użytkownika: podczas tej operacji informacje dotyczące płatności nie są przenoszone.

Profile, które można przenieść

Za pomocą tej funkcji można przenieść wszystkie profile z aktywnych kont z wyjątkiem profili zabezpieczonych kodem PIN oraz profili Dzieci.

Przenoszenie profilu zabezpieczonego kodem PIN

Profil zabezpieczony kodem PIN można przenieść po usunięciu kodu.

Usuwanie przeniesionych profilów

Przenieś profil: z wyjątkiem zapisów gier profil przeniesiony na nowe konto nie zostanie usunięty z konta źródłowego. Tworzenie, edytowanie i usuwanie profili jest możliwe z poziomu funkcji Zarządzanie profilami.

Utwórz dodatkowego użytkownika: profil przeniesiony na nowe konto po utworzeniu dodatkowego użytkownika zostanie usunięty z konta źródłowego.

Kopiowanie profilu na istniejące konto

Funkcja ta nie pozwala przenosić profilu na istniejące konto.

Duplikowanie profilu w ramach istniejącego konta

Funkcja ta nie pozwala na zduplikowanie profilu w ramach konta.

Obsługiwane urządzenia

Przeniesienie profilu musi się odbyć w przeglądarce internetowej na komputerze, telefonie lub tablecie.

Komunikat „Mój adres e-mail jest używany na innym koncie Netflix”

Jeśli ten komunikat pojawia się przy próbie przeniesienia profilu, spróbuj rozwiązać problem, korzystając z informacji zawartych w tym artykule.

Powiązane artykuły