Przenoszenie profili

Funkcja przeniesienia profilu umożliwia użytkownikom serwisu Netflix i osobom korzystającym z ich konta przeniesienie profilu — w tym rekomendacji, historii oglądania, Mojej listy, zapisanych stanów gry, ustawień i nie tylko — na nowe lub istniejące konto, lub na konto dodatkowego użytkownika.

Funkcja przeniesienia profilu jest dostępna na Twoim koncie. Jeśli nie chcesz, aby ta funkcja była aktywna na Twoim koncie, możesz ją wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Profil można przenieść, jeśli:

 • należy do aktywnego konta

 • nie jest to profil Dzieci

 • nie jest zabezpieczony kodem PIN (jeśli jest zabezpieczony, należy najpierw usunąć kod PIN, a następnie przenieść profil)

 • nie jest powiązany z adresem e-mail profilu

Instrukcje

Włączanie i wyłączanie funkcji przenoszenia profilu

Jeśli nie chcesz zezwolić na przenoszenie profili, możesz wyłączyć tę funkcję, wykonując poniższe kroki.

Uwaga:
to ustawienie określa, czy przenoszenie profili z tego konta na nowe lub istniejące konto lub na konto dodatkowego użytkownika jest możliwe. Nie wpływa jednak na to, czy profile będą przenoszone na to konto.

Wyłączanie przenoszenia profili

 1. Przejdź do sekcji Wyłącz przenoszenie profili. W razie potrzeby zaloguj się.

 2. Wybierz opcję Wyłącz przenoszenie profili.

Uwaga:
wyłączenie przenoszenia profili nie wpłynie na profile, które zostały już wcześniej przeniesione. W każdej chwili możesz ponownie włączyć przenoszenie profili na stronie Konto.

Włączanie przenoszenia profili

Funkcja przeniesienia profilu jest dostępna na Twoim koncie. Jeśli ta funkcja została uprzednio wyłączona i chcesz ją włączyć ponownie, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do sekcji Czy chcesz zezwolić na przenoszenie profili? . W razie potrzeby zaloguj się.

 2. Wybierz opcję Zezwól.

  • Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o tytule Aktualizacja konta Netflix: wkrótce udostępnimy funkcję przenoszenia profili.

 3. W otrzymanej wiadomości e-mail możesz wybrać opcję Włącz teraz.

  • Jeśli nie wybierzesz opcji Włącz teraz, funkcja przenoszenia profili stanie się dostępna automatycznie po dwóch dniach od wykonania kroku nr 2.

Włączanie przenoszenia profili przy okazji zapraszania dodatkowego użytkownika

Funkcja przeniesienia profilu jest dostępna na Twoim koncie. Jeśli funkcja ta została uprzednio wyłączona i chcesz ją włączyć ponownie podczas zapraszania dodatkowego użytkownika, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. W sekcji Dodatkowi użytkownicy wybierz opcję Dokup miejsce dla dodatkowego użytkownika.

 4. Wykonaj kroki pozwalające dodać nowego użytkownika, a następnie zaproś wybraną osobę.

 5. Wybierz opcję Zezwól na przenoszenie profili na stronie tworzenia nowego profilu lub wybierz istniejący profil do przeniesienia. 

  • Otrzymasz od nas powiadomienie e-mail o tytule Wymagane działanie, aby wysłać zaproszenie.

 6. W otrzymanej wiadomości e-mail możesz wybrać opcję Włącz teraz.

  • Jeśli nie wybierzesz opcji Włącz teraz, możliwość przeniesienia profili zostanie włączona automatycznie dwa dni po wykonaniu kroku 5. Konieczne będzie ponowne zaproszenie dodatkowego użytkownika.

Zakładanie nowego konta z użyciem funkcji przeniesienia profilu

Jeśli chcesz przenieść profil na nowe konto, wykonaj poniższe czynności. Jeśli chcesz skorzystać z pakietu partnera, dodatku do pakietu lub możliwości rozliczania opłat za konto za pośrednictwem partnera, przed przeniesieniem profilu zapoznaj się z sekcją dotyczącą partnerów zawartą w tym artykule.

Uwaga:
w przypadku przenoszenia profilu na nowe konto profil zostanie skopiowany (patrz: „Dane, które zostaną przeniesione”) i nie zostanie usunięty z macierzystego konta. Gdy proces przenoszenia dobiegnie końca, możesz samodzielnie usunąć profil z macierzystego konta.
 1. W przeglądarce zaloguj się do konta zawierającego profil, który chcesz przenieść z myślą o założeniu nowego konta.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. W sekcji Profile i kontrola rodzicielska wybierz profil, przy którego użyciu chcesz utworzyć nowe konto.

  • W przypadku niektórych kont należy wybrać najpierw opcję Profile, a potem dany profil.

 4. Wybierz opcję Przenieś.

 5. Wybierz Zacznij przenoszenie profilu.

 6. Wybierz opcję Nowe konto.

 7. Wprowadź adres e-mail i hasło, których chcesz używać na nowym koncie.

 8. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć konfigurację konta.

Gdy proces przenoszenia profilu dobiegnie końca, zalogujemy Cię do nowego konta.

Przenoszenie profilu na istniejące konto

Jeśli chcesz przenieść profil na istniejące konto, wykonaj poniższe czynności. Jeśli chcesz skorzystać z pakietu partnera, dodatku do pakietu lub możliwości rozliczania opłat za konto za pośrednictwem partnera, przed przeniesieniem profilu zapoznaj się z sekcją dotyczącą partnerów zawartą w tym artykule.

Uwaga:
w przypadku przenoszenia profilu na nowe konto profil zostanie skopiowany (patrz: „Dane, które zostaną przeniesione”) i nie zostanie usunięty z macierzystego konta. Gdy proces przenoszenia dobiegnie końca, możesz samodzielnie usunąć profil z macierzystego konta.
 1. W przeglądarce zaloguj się do konta zawierającego profil, który chcesz przenieść.

 2. Przejdź na stronę Konto.

 3. W sekcji Profile i kontrola rodzicielska wybierz profil, który chcesz przenieść.

  • W przypadku niektórych kont należy wybrać najpierw opcję Profile, a potem dany profil.

 4. Wybierz opcję Przenieś.

 5. Wybierz Zacznij przenoszenie profilu.

 6. Wybierz opcję Istniejące konto.

 7. Wprowadź adres e-mail i hasło do istniejącego konta, na które chcesz przenieść wybrany profil.

 8. Zatwierdź wybór przyciskiem Przenieś profil.

Gdy proces przenoszenia profilu dobiegnie końca, zalogujemy Cię do konta, na które został przeniesiony profil.

Przenoszenie profilu na konto dodatkowego użytkownika

Po wykupieniu miejsca dla dodatkowego użytkownika właściciel konta może przenieść istniejący profil, aby dodatkowy użytkownik mógł nadal z niego korzystać, zachowując rekomendacje, historię oglądania, Moją listę, zapisane stany gry, ustawienia i nie tylko. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodatkowi użytkownicy.

Dane, które zostaną przeniesione

Co zostanie przeniesione

Podczas przenoszenia profilu na nowe lub istniejące konto następujące dane zostaną na nie skopiowane.

W przypadku przenoszenia profilu na konto dodatkowego użytkownika następujące dane zostaną na nie przeniesione, a sam profil zostanie usunięty z macierzystego konta.

 • Nazwa profilu i jego ikona

 • Rekomendacje

 • Historia oglądania (oceny, czas trwania, informacje o urządzeniu, kraj, dane z sekcji „Oglądaj dalej”)

 • Tytuły z Mojej listy (lista obserwowanych tytułów)

 • Zapisane stany gry i pseudonim gracza

  Uwaga:
  zapisane stany gry i pseudonim gracza zostaną usunięte z macierzystego profilu.
 • Ustawienia (w tym ustawienia języka, napisów/dubbingu, autoodtwarzania, a także ograniczenia związane z kategorią wiekową)

 • Pozostałe elementy (zgoda/historia udziału w testach (otwórz Ustawienia > Udział w testach) jakość odtwarzania, generowane przez Netflix powiadomienia w aplikacji wysyłane do profilu)


Informacje dotyczące płatności nie zostaną przeniesione.

Usuwanie przeniesionych profili

Po przeniesieniu profilu na nowe lub istniejące konto możesz usunąć profil z pierwotnego konta na ekranie Zarządzaj profilami (o ile nie jest to profil główny).

Więcej na temat przenoszenia profili

Przenoszenie profilu na konto opłacane za pośrednictwem pakietu partnera, dodatku do pakietu lub rozliczeń za pośrednictwem partnera

Jeśli chcesz, aby przeniesiony profil był profilem głównym nowego konta:

 • Pakiet lub dodatek do pakietu:

  • W pierwszej kolejności wykonaj kroki opisane w sekcji „Zakładanie nowego konta z użyciem funkcji przeniesienia profilu” powyżej. W trakcie procesu przenoszenia profilu konieczne będzie podanie nowej metody płatności. Gdy proces przenoszenia profilu dobiegnie końca, możesz zmienić metodę płatności, wiążąc konto z pakietem partnera lub dodatkiem do pakietu.

 • Rozliczenia za pośrednictwem partnera:

  • Użycie funkcji przenoszenia profilu w celu utworzenia nowego konta rozliczanego za pośrednictwem partnera nie jest możliwe. Zamiast tego należy dodać inną metodę płatności w trakcie procesu przenoszenia profilu.

Jeśli nie chcesz, aby przenoszony profil stał się profilem głównym nowego konta:

 • Utwórz nowe konto, wybierając preferowaną metodę płatności za pośrednictwem partnera, a potem wykonaj kroki opisane w sekcji „Przenoszenie profilu na istniejące konto” powyżej.

Duplikowanie profilu w ramach istniejącego konta

Tej funkcji nie można wykorzystać do zduplikowania profilu na tym samym koncie.

Dokończenie niepełnego procesu przenoszenia profilu

Po rozpoczęciu procesu przenoszenia profilu z myślą o utworzeniu nowego konta (po wprowadzeniu adresu e-mail i utworzeniu hasła) możesz go kontynuować w dowolnym momencie. W tym celu zaloguj się do witryny netflix.com w przeglądarce przy użyciu adresu e-mail i hasła użytych na początku procesu przenoszenia, a następnie wybierz opcję Dokończ przenoszenie i wykonaj instrukcje widoczne na ekranie.

Powiązane artykuły