Czym jest gospodarstwo domowe Netflix?

Z konta Netflix mogą korzystać osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym. Aby korzystać z serwisu Netflix, osoby spoza Twojego gospodarstwa domowego muszą założyć własne konto.

Ustawienie gospodarstwa domowego Netflix pozwala zarządzać dostępem do Twojego konta. 

Gospodarstwo domowe Netflix to zbiór urządzeń korzystających z tego samego połączenia internetowego w miejscu, w którym najczęściej korzystasz z serwisu Netflix. Gospodarstwo domowe Netflix można ustawić na telewizorze. Wszystkie pozostałe zalogowane na Twoje konto Netflix urządzenia korzystające z tego samego połączenia internetowego co telewizor zostaną automatycznie włączone do gospodarstwa domowego.

Powiązane artykuły