Jak ustawić lub zaktualizować gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe Netflix to zbiór urządzeń korzystających z tego samego połączenia internetowego w miejscu, w którym najczęściej korzystasz z serwisu Netflix. Gospodarstwo domowe Netflix można ustawić na większości telewizorów. Zalogowane na Twoje konto Netflix urządzenia korzystające z tego samego połączenia internetowego co telewizor zostaną automatycznie włączone do gospodarstwa domowego.

Ustawianie lub aktualizowanie gospodarstwa domowego Netflix

Gospodarstwo domowe Netflix możesz ustawić lub zmienić po zalogowaniu się na swoje konto Netflix na większości telewizorów korzystających z Twojego połączenia internetowego.

 1. Na ekranie głównym Netflix na telewizorze otwórz menu, naciskając przycisk w lewo na pilocie.

 2. Wybierz kolejno Uzyskaj pomoc > Zarządzaj gospodarstwem domowym Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli w menu nie widzisz sekcji Zarządzaj gospodarstwem domowym Netflix, użyj innego telewizora.
 3. Wybierz opcję Potwierdź gospodarstwo domowe Netflix lub Zmień gospodarstwo domowe Netflix.

 4. Wybierz opcję Wyślij e-mail lub Wyślij SMS. Na powiązany z kontem adres e-mail lub numer telefonu zostanie wysłany link weryfikacyjny. Link ten wygaśnie po 15 minutach. 

  Uwaga:
  Jeśli Twoje konto nie jest powiązane z numerem telefonu lub adresem e-mail, zobaczysz tylko jedną opcję.
 5. Jeśli e-mail lub SMS z linkiem weryfikacyjnym nie dotrze, wybierz opcję Wyślij e-mail ponownie lub Wyślij SMS ponownie. Możesz także skorzystać z innej opcji lub wybrać Przypomnij mi później

 6. Wybierz opcję Tak, to ja w e-mailu lub otwórz link z SMS-a, a następnie wybierz opcję Potwierdź gospodarstwo domowe Netflix lub Zmień gospodarstwo domowe Netflix, aby kontynuować. 

 7. Na ekranie telewizora zobaczysz stosowne potwierdzenie, które otrzymasz także mailowo. Aby rozpocząć oglądanie, wybierz opcję Przejdź do serwisu Netflix.

Uwaga:
Termin „połączenie internetowe” odnosi się do połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. Jeśli korzystasz z kilku sieci Wi-Fi, funkcję gospodarstwa domowego Netflix możesz powiązać tylko z jedną z nich. Jeśli chcesz korzystać z serwisu Netflix na urządzeniu podłączonym do sieci Wi-Fi obsługiwanym przez innego dostawcę lub korzystającym z innego zewnętrznego adresu IP, możemy poprosić Cię o weryfikację przynależności takiego urządzenia do Twojego gospodarstwa domowego. Nie zapomnij ustawić lub zmienić swojego gospodarstwa domowego za pomocą urządzenia, które jest połączone z preferowaną lub najczęściej używaną siecią.

W jaki sposób Netflix wykrywa urządzenia w ramach gospodarstwa domowego

Wykorzystujemy informacje takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność konta, aby ustalić, czy urządzenie zalogowane na Twoim koncie należy do Twojego gospodarstwa domowego.

Nie pobieramy danych z GPS, aby ustalić dokładne położenie Twoich urządzeń.

Jeśli gospodarstwo domowe Netflix nie jest ustawione

Jeśli użytkownik nie ustawi gospodarstwa domowego, zrobimy to za niego automatycznie na podstawie adresu IP, identyfikatorów urządzeń oraz aktywności na koncie.

Gospodarstwo domowe można w każdej chwili zaktualizować na telewizorze, wykonując kroki opisane wyżej.

Ustawianie gospodarstwa domowego Netflix bez użycia telewizora

Jeśli nie korzystasz z serwisu Netflix na telewizorze lub zwyczajnie go nie masz, nie musisz ustawiać gospodarstwa domowego na swoim koncie. 

Jeśli na swoim koncie widzisz korzystające z niego nierozpoznane urządzenia, możesz je wylogować na stronie Zarządzaj dostępem i urządzeniami.

Powiązane artykuły