Jak zainstalować wtyczkę Silverlight na komputerze z systemem Windows?

Wtyczka Silverlight umożliwia oglądanie filmów, seriali i programów na komputerze. Aby zainstalować wtyczkę Silverlight, wybierz z poniższej listy używaną przeglądarkę i wykonaj przedstawione czynności.

Internet Explorer

 1. Wybierz film, serial lub program, który chcesz obejrzeć.

 2. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

 3. Wybierz opcję Zapisz plik.

  • Jeśli nie możesz znaleźć pliku, poszukaj pozycji Silverlight.exe w folderze pobranych plików, naciskając klawisze Ctrl + J na klawiaturze.

 4. W razie wyświetlenia monitu w oknie Pobieranie pliku — ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń wybierz opcję Uruchom.

 5. W razie wyświetlenia monitu w oknie Internet Explorer — ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń wybierz opcję Uruchom.

 6. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

 7. Wybierz opcję Zamknij.

 8. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.

 9. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Firefox

 1. Wybierz film, serial lub program, który chcesz obejrzeć.

 2. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

 3. Wybierz opcję Zapisz plik.

 4. W oknie Pobieranie przeglądarki Firefox kliknij dwukrotnie (lub naciśnij dwukrotnie) plik Silverlight.exe.

  • Jeśli nie możesz znaleźć pliku, poszukaj pozycji Silverlight.exe w folderze pobranych plików, naciskając klawisze Ctrl + J na klawiaturze.

   • W razie wyświetlenia monitu w oknie Otworzyć plik wykonywalny? wybierz opcję OK .

   • W razie wyświetlenia monitu w oknie Otwieranie pliku — ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń wybierz opcję Uruchom.

 5. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

 6. Wybierz opcję Zamknij.

 7. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Chrome

 1. Wybierz film, serial lub program, który chcesz obejrzeć.

 2. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

 3. Z paska pobierania na dole przeglądarki Chrome wybierz plik Silverlight.exe.

  • Jeśli nie możesz znaleźć pliku, poszukaj pozycji Silverlight.exe w folderze pobranych plików, naciskając klawisze Ctrl + J na klawiaturze.

 4. W razie wyświetlenia monitu w oknie Otwieranie pliku — ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń wybierz opcję Uruchom.

 5. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

 6. Wybierz opcję Zamknij.

 7. Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę.

 8. Spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal widzisz komunikat z prośbą o zainstalowanie wtyczki Silverlight, przeczytaj artykuł Wciąż pojawia się komunikat z prośbą o zainstalowanie wtyczki Silverlight.