Jak korzystać z serwisu Netflix na konsoli Xbox

Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane w sekcji „Konfigurowanie serwisu Netflix”.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wylogowanie z serwisu Netflix
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Serwis Netflix jest dostępny na konsolach do gier Xbox. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na konsolach Xbox obejmują:

Xbox 360

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox 360 we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Naciśnij Y, aby wyszukać konkretny tytuł. Jeśli jako użytkownik konsoli Xbox 360 masz dodatkowo urządzenie Xbox Kinect, powiedz „Xbox”, aby wyświetlić listę poleceń głosowych.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo to 720p. Tytuły oznaczone symbolem HD są odtwarzane w rozdzielczości High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 5 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Rozpocznij odtwarzanie i wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość. Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać z dźwiękiem przestrzennym w standardzie Dolby Digital Plus 5.1, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.

Xbox One, Xbox One S i Xbox One X

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Jeśli jako użytkownik konsoli Xbox One masz dodatkowo urządzenie Xbox Kinect, powiedz „Xbox”, aby wyświetlić listę poleceń głosowych.

 • Wyszukiwanie: naciśnięcie przycisku Y na kontrolerze Xbox One z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie strony wyszukiwania.

 • Profile, sekcja Kids, wylogowanie: Naciśnięcie przycisku B z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie menu serwisu Netflix, w którym można zmienić profil, przełączyć się na sekcję Kids lub przejść na stronę ustawień, aby wylogować się z konta Netflix.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo dostępnych na konsoli Xbox One to 1080p. Tytuły oznaczone symbolem HD są odtwarzane w rozdzielczości High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 5 megabitów na sekundę lub wyższą.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości 4K Ultra HD na konsolach Xbox One S oraz Xbox One X. Tytuły oznaczone symbolem Ultra HD są odtwarzane w rozdzielczości Ultra High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 25 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu i wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy (jeśli są dostępne). Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać w standardzie dźwiękowym Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.


Na niektórych urządzeniach, w tym na wymienionych niżej modelach, można odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji o dźwięku Dolby Atmos znajdziesz w naszym artykule na temat oglądania materiałów z serwisu Netflix z dźwiękiem Dolby Atmos.

Xbox Series X i Xbox Series S

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox Series X/S we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół.

 • Wyszukiwanie: Naciśnięcie przycisku Y na kontrolerze Xbox Series X/S z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie strony wyszukiwania.

 • Profile, sekcja Kids, wylogowanie: Naciśnięcie przycisku B z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie menu serwisu Netflix, w którym można zmienić profil, przełączyć się na sekcję Kids lub przejść na stronę ustawień, aby wylogować się z konta Netflix.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo to 4K. Tytuły oznaczone symbolem Ultra HD są odtwarzane w rozdzielczości Ultra High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 25 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu i wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy (jeśli są dostępne). Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać w standardzie dźwiękowym Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.

Na niektórych urządzeniach, w tym na wymienionych niżej modelach, można odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji o dźwięku Dolby Atmos znajdziesz w artykule na temat oglądania materiałów z serwisu Netflix z dźwiękiem Dolby Atmos.

Aby połączyć konsolę Xbox z kontem w serwisie Netflix, musisz zalogować się do konta Xbox LIVE i wykonać poniższe kroki. Jeśli potrzebujesz pomocy przy logowaniu się do konta Xbox LIVE, odwiedź stronę wsparcia firmy Microsoft.

Xbox 360

Pobieranie aplikacji Netflix

Przed wykonaniem któregokolwiek z poniższych kroków zaloguj się do swojego konta Xbox Live. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, odwiedź stronę wsparcia firmy Microsoft.

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje.

 2. Wybierz kafelek Netflix, aby rozpocząć pobieranie aplikacji.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje, a następnie wybierz kafelek Netflix.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix?. .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Xbox One, Xbox One S i Xbox One X

Pobieranie aplikacji Netflix

Przypominamy, że serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One wyłącznie w regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli Xbox One.

 2. Przewiń ekran w prawo, aby przejść do sekcji Sklep.

 3. W sekcji Aplikacje wybierz pozycję Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli pozycja Netflix jest niewidoczna, wybierz opcję Wyszukaj wśród wszystkich aplikacji, aby odnaleźć aplikację Netflix.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu pobierania aplikacji wybierz opcję Uruchom, aby zalogować się w serwisie Netflix.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Wybierz opcję Netflix na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Xbox Series X i Xbox Series S

Pobieranie aplikacji Netflix

Przypominamy, że serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox Series X/S wyłącznie w regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli Xbox Series X/S.

 2. Przewiń ekran w prawo, aby przejść do sekcji Sklep.

 3. W sekcji Aplikacje wybierz pozycję Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli pozycja Netflix jest niewidoczna, wybierz opcję Wyszukaj wśród wszystkich aplikacji, aby odnaleźć aplikację Netflix.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu pobierania aplikacji wybierz opcję Uruchom, aby zalogować się w serwisie Netflix.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Wybierz opcję Netflix na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Xbox 360

Twoje konto w serwisie Netflix zostaje powiązane z tagiem gracza, który skorzystał z serwisu Netflix. Aby powiązać swój tag gracza z innym kontem Netflix, skorzystaj z następujących opcji:

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

  • Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę Ustawienia ikona koła zębatego .

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc, Ustawienia ani ikony Ustawienia:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

Jeśli chcesz anulować powiązanie swojego konta Netflix ze wszystkimi tagami gracza skojarzonymi z Twoim członkostwem, możesz odłączyć wszystkie urządzenia od witryny internetowej Netflix.

Xbox One, Xbox One S i Xbox One X

Wyloguj się
 1. Po uruchomieniu aplikacji Netflix naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk B na kontrolerze, aż po lewej stronie pojawi się menu.

 2. W dolnej części menu wybierz opcję Uzyskaj pomoc > Wyloguj się.

 3. Wybierz opcję Tak, aby się wylogować.

 4. Zaloguj się i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Xbox Series X i Xbox Series S

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz opcję Uzyskaj pomoc.

  • Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc, przejdź w górę i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę Ustawienia ikona koła zębatego .

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Uzyskaj pomoc, Ustawienia ani ikony Ustawienia:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych modelach konsoli Xbox. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Plan Netflix umożliwiający oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Telewizor Ultra HD z roku 2014 lub nowszy z aplikacją Netflix, który umożliwia oglądanie treści w jakości Ultra HD i obsługuje wyświetlanie obrazu z częstotliwością 60 Hz.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Użycie danych, od którego zależy jakość wideo, ustawione na wartość Automatyczne lub Wysokie.

Materiały w serwisie Netflix można oglądać w jakości Ultra HD na następujących modelach konsoli Xbox:

 • Xbox One S

 • Xbox One X

 • Xbox Series S

 • Xbox Series X

Uwaga:
Potwierdź, że ustawienia rozdzielczości Twojego urządzenia umożliwiają przesyłanie w jakości 4K, aby móc odtwarzać na konsoli Xbox materiały wideo w jakości Ultra HD.

Serwis Netflix jest dostępny w jakości Dolby Vision i HDR na wybranych modelach konsoli Xbox. Do oglądania materiałów w jakości Dolby Vision lub HDR są potrzebne następujące elementy:

 • Plan Netflix umożliwiający oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Urządzenie do oglądania online obsługujące standard Dolby Vision lub HDR i serwis Netflix.

 • Telewizor Smart TV obsługujący standard Dolby Vision lub HDR10, podłączony do urządzenia kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Stabilne połączenie internetowe o prędkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Użycie danych, od którego zależy jakość wideo, ustawione na wartość Wysokie.

Materiały w serwisie Netflix można oglądać w jakości Dolby Vision i HDR na następujących modelach konsoli Xbox:

 • Xbox One S

 • Xbox One X

 • Xbox Series S

 • Xbox Series X