Korzystanie z serwisu Netflix na konsoli Xbox

Witamy w serwisie Netflix na konsoli Xbox. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox 360 i Xbox One. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na konsolach Xbox obejmują:

Xbox 360

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox 360 we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Naciśnij Y, aby wyszukać konkretny tytuł. Jeśli jako użytkownik konsoli Xbox 360 masz dodatkowo urządzenie Xbox Kinect, powiedz „Xbox”, aby wyświetlić listę poleceń głosowych.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo to 720p. Tytuły oznaczone symbolem HD są odtwarzane w rozdzielczości High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 5 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy, jeśli dany film, serial lub program oferuje taką możliwość. Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać w standardzie dźwiękowym Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.

Xbox One

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Jeśli jako użytkownik konsoli Xbox One masz dodatkowo urządzenie Xbox Kinect, powiedz „Xbox”, aby wyświetlić listę poleceń głosowych.

 • Wyszukiwanie: naciśnięcie przycisku Y na kontrolerze Xbox One z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie strony wyszukiwania.

 • Profile, sekcja Kids, wylogowanie: Naciśnięcie przycisku B z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie menu serwisu Netflix, w którym można zmienić profil, przełączyć się na sekcję Kids lub przejść na stronę ustawień, aby wylogować się z konta Netflix.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo to 1080p. Tytuły oznaczone symbolem HD są odtwarzane w rozdzielczości High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 5 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu i wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy (jeśli są dostępne). Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać w standardzie dźwiękowym Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.

Wybrane tytuły można również odtwarzać z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z dźwięku Dolby Atmos w serwisie Netflix.

Xbox One S

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One S we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Jeśli jako użytkownik konsoli Xbox One masz dodatkowo urządzenie Xbox Kinect, powiedz „Xbox”, aby wyświetlić listę poleceń głosowych.

 • Wyszukiwanie: naciśnięcie przycisku Y na kontrolerze Xbox One S z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie strony wyszukiwania.

 • Profile, sekcja Kids, wylogowanie: Naciśnięcie przycisku B z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie menu serwisu Netflix, w którym można zmienić profil, przełączyć się na sekcję Kids lub przejść na stronę ustawień, aby wylogować się z konta Netflix.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo to 4K. Tytuły oznaczone symbolem Ultra HD są odtwarzane w rozdzielczości Ultra High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 25 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu i wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy (jeśli są dostępne). Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać w standardzie dźwiękowym Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.

Wybrane tytuły mogą być również przesyłane z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z dźwięku Dolby Atmos w serwisie Netflix.

Xbox One X

Obsługiwane regiony
Serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One X we wszystkich regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

Nawigacja
Aby przeglądać gatunki dostosowane do Twoich preferencji, przewijaj je w górę lub w dół. Jeśli jako użytkownik konsoli Xbox One masz dodatkowo urządzenie Xbox Kinect, powiedz „Xbox”, aby wyświetlić listę poleceń głosowych.

 • Wyszukiwanie: Naciśnięcie przycisku Y na kontrolerze Xbox One X z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie strony wyszukiwania.

 • Profile, sekcja Kids, wylogowanie: Naciśnięcie przycisku B z poziomu aplikacji Netflix powoduje wyświetlenie menu serwisu Netflix, w którym można zmienić profil, przełączyć się na sekcję Kids lub przejść na stronę ustawień, aby wylogować się z konta Netflix.

Rozdzielczość
Maksymalna rozdzielczość materiałów wideo to 4K. Tytuły oznaczone symbolem Ultra HD są odtwarzane w rozdzielczości Ultra High Definition, jeśli połączenie internetowe obsługuje szybkość przesyłania na poziomie 25 megabitów na sekundę lub wyższą.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Rozpocznij odtwarzanie filmu, serialu lub programu i wybierz ikonę Dźwięk i napisy, aby włączyć napisy (jeśli są dostępne). Z poziomu tego ekranu wybrane tytuły można odtwarzać w standardzie dźwiękowym Dolby Digital Plus 5.1 Surround Sound, jeśli szybkość połączenia internetowego wynosi co najmniej 5 megabitów na sekundę.

Wybrane tytuły mogą być również przesyłane z dźwiękiem Dolby Atmos. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym korzystania z dźwięku Dolby Atmos w serwisie Netflix.

Aby połączyć konsolę Xbox z kontem w serwisie Netflix, musisz zalogować się do konta Xbox LIVE i wykonać poniższe kroki. Jeśli potrzebujesz pomocy przy logowaniu się do konta Xbox LIVE, odwiedź stronę wsparcia firmy Microsoft.

Xbox 360

Pobieranie aplikacji Netflix

Przed wykonaniem któregokolwiek z poniższych kroków zaloguj się do swojego konta Xbox Live. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, odwiedź stronę wsparcia firmy Microsoft.

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje.

 2. Wybierz kafelek Netflix, aby rozpocząć pobieranie aplikacji.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Z poziomu panelu sterowania konsoli Xbox 360 przejdź do sekcji Aplikacje, a następnie wybierz kafelek Netflix.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

  • Jeśli nie widzisz opcji Zaloguj się, wybierz wartość Tak dla opcji Czy masz konto w serwisie Netflix? .

  • Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Masz problem z pobraniem aplikacji Netflix?

Problemy z pobraniem aplikacji Netflix na dane urządzenie mogą wynikać z problemów z połączeniem internetowym. Pomoc w rozwiązaniu tego problemu można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Jeżeli w trakcie pobierania aplikacji Netflix na urządzenie jest wyświetlany konkretny komunikat o błędzie, być możne konieczne będzie skontaktowanie się z producentem urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy.

Xbox One

Pobieranie aplikacji Netflix

Przypominamy, że serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One wyłącznie w regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli Xbox One.

 2. Przewiń ekran w prawo, aby przejść do sekcji Sklep.

 3. W sekcji Aplikacje wybierz pozycję Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli pozycja Netflix jest niewidoczna, wybierz opcję Wyszukaj wśród wszystkich aplikacji, aby odnaleźć aplikację Netflix.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu pobierania aplikacji wybierz opcję Uruchom, aby zalogować się w serwisie Netflix.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Wybierz opcję Netflix na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Masz problem z pobraniem aplikacji Netflix?

Problemy z pobraniem aplikacji Netflix na dane urządzenie mogą wynikać z problemów z połączeniem internetowym. Pomoc w rozwiązaniu tego problemu można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Jeżeli w trakcie pobierania aplikacji Netflix na urządzenie jest wyświetlany konkretny komunikat o błędzie, być możne konieczne będzie skontaktowanie się z producentem urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy.

Xbox One S

Pobieranie aplikacji Netflix

Przypominamy, że serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One S wyłącznie w regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli Xbox One S.

 2. Przewiń ekran w prawo, aby przejść do sekcji Sklep.

 3. W sekcji Aplikacje wybierz pozycję Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli pozycja Netflix jest niewidoczna, wybierz opcję Wyszukaj wśród wszystkich aplikacji, aby odnaleźć aplikację Netflix.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu pobierania aplikacji wybierz opcję Uruchom, aby zalogować się w serwisie Netflix.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Wybierz opcję Netflix na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Masz problem z pobraniem aplikacji Netflix?

Problemy z pobraniem aplikacji Netflix na dane urządzenie mogą wynikać z problemów z połączeniem internetowym. Pomoc w rozwiązaniu tego problemu można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Jeżeli w trakcie pobierania aplikacji Netflix na urządzenie jest wyświetlany konkretny komunikat o błędzie, być możne konieczne będzie skontaktowanie się z producentem urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy.

Xbox One X

Pobieranie aplikacji Netflix

Przypominamy, że serwis Netflix jest dostępny dla użytkowników konsol Xbox One X wyłącznie w regionach, w których są dostępne jednocześnie usługi Netflix i Xbox Live.

 1. Zacznij od ekranu głównego konsoli Xbox One X.

 2. Przewiń ekran w prawo, aby przejść do sekcji Sklep.

 3. W sekcji Aplikacje wybierz pozycję Netflix.

  Uwaga:
  Jeśli pozycja Netflix jest niewidoczna, wybierz opcję Wyszukaj wśród wszystkich aplikacji, aby odnaleźć aplikację Netflix.
 4. Wybierz opcję Zainstaluj.

 5. Po zakończeniu pobierania aplikacji wybierz opcję Uruchom, aby zalogować się w serwisie Netflix.

Po zakończeniu pobierania wykonaj poniższe kroki.

Logowanie się do serwisu Netflix

 1. Wybierz opcję Netflix na ekranie głównym.

 2. Wybierz opcję Zaloguj się.

 3. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

 4. Wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Masz problem z pobraniem aplikacji Netflix?

Problemy z pobraniem aplikacji Netflix na dane urządzenie mogą wynikać z problemów z połączeniem internetowym. Pomoc w rozwiązaniu tego problemu można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Jeżeli w trakcie pobierania aplikacji Netflix na urządzenie jest wyświetlany konkretny komunikat o błędzie, być możne konieczne będzie skontaktowanie się z producentem urządzenia w celu uzyskania dalszej pomocy.

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Xbox 360

Twoje konto w serwisie Netflix zostaje powiązane z tagiem gracza, który skorzystał z serwisu Netflix. Aby powiązać swój tag gracza z innym kontem Netflix, skorzystaj z następujących opcji:

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli chcesz anulować powiązanie swojego konta Netflix ze wszystkimi tagami gracza skojarzonymi z Twoim członkostwem, możesz odłączyć wszystkie urządzenia od witryny internetowej Netflix.

Xbox One

Wyloguj się
 1. Po uruchomieniu aplikacji Netflix znajdź wiersz Menu lub naciśnij czerwony przycisk B na kontrolerze.

 2. Z menu ekranowego wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:

  • Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zaloguj się ponownie i spróbuj raz jeszcze uruchomić serwis Netflix.

Xbox One S

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Xbox One X

Wyloguj się
 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Przejdź w lewo, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Ustawienia.

  • Przejdź do góry i wybierz opcję Ustawienia lub ikonę koła zębatego ikona koła zębatego.

 3. Wybierz opcję Wyloguj się.

 4. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 5. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Jeśli nie możesz znaleźć opcji Ustawienia lub ikony koła zębatego:

 1. W aplikacji Netflix wpisz następującą sekwencję klawiszy za pomocą strzałek na pilocie:
  góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, góra, góra, góra.

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, Zacznij od nowa, Dezaktywuj lub Zresetuj.

 3. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na konsolach Xbox One S i Xbox One X. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy: