Jak uniemożliwić innym osobom korzystanie ze swojego konta

Jeśli ktoś korzysta z Twojego konta bez Twojej zgody, wykonaj opisane poniżej czynności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twojego konta Netflix w przyszłości.

 1. Zmień hasło do serwisu Netflix.

  Zalecamy wybranie hasła, które:

  • Jest stosowane tylko na koncie w serwisie Netflix.

  • Liczy co najmniej 8 znaków.

  • Zawiera wielkie i małe litery, cyfry i symbole.

  • Nie jest słowem ze słownika, imieniem ani innego rodzaju danymi osobowymi, takimi jak data urodzenia, adres lub rocznica.

 2. Wyloguj się na wszystkich urządzeniach powiązanych z kontem, chyba że podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało skradzione.

  Uwaga:
  po wylogowaniu się na wszystkich urządzeniach od konta zostaną odłączone wszystkie urządzenia powiązane z Twoim kontem Netflix, ale może to zająć do godziny. Użycie nowego hasła będzie wymagane do zalogowania w serwisie Netflix na każdym urządzeniu, na którym chcesz korzystać z serwisu.
 3. Zapoznaj się z artykułem Jak mogę zabezpieczyć konto w serwisie Netflix?, aby poznać więcej sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa konta.

Jeśli nie możesz zresetować hasła albo jeśli po wykonaniu opisanych wyżej czynności nadal widzisz podejrzaną aktywność na koncie, skontaktuj się z nami.