Jak korzystać z serwisu Netflix na urządzeniu Amazon Fire TV

Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix na urządzeniu Amazon Fire TV oraz o sposobie konfigurowania i wylogowywania się z konta. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj czynności opisane w sekcji „Konfigurowanie serwisu Netflix”.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wylogowanie z serwisu Netflix
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Obsługiwane regiony
Netflix jest dostępny na wybranych urządzeniach Amazon Fire TV we wszystkich regionach, w których urządzenie i serwis Netflix są dostępne.

Nawigacja
Na większości urządzeń możesz przeglądać rzędy z filmami, serialami i programami, w tym jeden rząd zawierający wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (na przykład komedie, dramaty, seriale) prezentowana na podstawie oglądanych przez Ciebie tytułów.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Polecenia głosowe

W niektórych regionach można używać poleceń głosowych asystentki Alexa do obsługi serwisu Netflix. Korzystanie z tej funkcji wymaga urządzenia Amazon Voice Remote lub innego obsługującego sterowanie głosowe Alexa (np. Amazon Echo).

Urządzenia Fire TV obsługują również odtwarzanie filmów, seriali i programów za pomocą funkcji Odtwórz losowo przy użyciu poleceń głosowych, np. „Alexa, odtwórz losowo na Netflix”.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w wysokiej rozdzielczości przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach, serialach i programach. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolny serial oryginalny Netflix i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie może nie obsługiwać tej funkcji lub konieczne jest jej włączenie. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Starsze urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Na niektórych urządzeniach można odtwarzać wybrane tytuły z dźwiękiem Dolby Atmos.

Serie urządzenia

Rozdzielczość

Napisy i dźwięk

Fire TV (pierwszej generacji)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV (drugiej generacji)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV (trzeciej generacji)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV Cube (pierwszej generacji)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Fire TV Cube (drugiej generacji)

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Fire TV Stick (pierwszej generacji)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV Stick (drugiej generacji)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV Stick (trzeciej generacji)

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Fire TV Stick Basic Edition

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Urządzenie Fire TV Stick Lite

1080p HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV Stick 4K

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Fire TV Stick 4K Max

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos

Telewizor Smart TV Fire TV 4-Series

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Telewizor Smart TV Fire TV Omni Series

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Anker Nebular Soundbar Fire TV Edition

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Soundbar TCL Alto 8+ Fire TV Edition

4K Ultra HD

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

Aby połączyć urządzenie Amazon Fire TV z kontem w serwisie Netflix, upewnij się, że jest wyświetlony ekran główny, i wykonaj poniższe kroki.

 1. Na ekranie głównym wybierz opcję Wyszukaj.

 2. Wpisz „Netflix”, a następnie wybierz pozycję Netflix.

 3. Wybierz opcję Netflix.

 4. Wybierz opcję Bezpłatne lub Pobierz.

 5. Po zakończeniu pobierania wybierz opcję Otwórz.

 6. Wybierz opcję Zaloguj się.

 7. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix.

Aby odłączyć urządzenie Amazon Fire TV od konta w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i wykonaj poniższe kroki.

 1. Wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Aplikacje.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami.

 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Netflix.

 5. Wybierz opcję Wyczyść dane.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych urządzenia Amazon Fire TV. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD podłączony do urządzenia Amazon Fire TV kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Następujące urządzenia Amazon Fire TV obsługują obecnie odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD:

 • Fire TV (drugiej i trzeciej generacji)

 • Fire TV Cube (pierwszej i drugiej generacji)

 • Fire TV Stick 4K

 • Fire TV Stick 4K Max

 • Telewizor Smart TV Fire TV 4-Series

 • Telewizor Smart TV Fire TV Omni Series

 • Anker Nebular Soundbar Fire TV Edition

 • Soundbar TCL Alto 8+ Fire TV Edition

Serwis Netflix jest dostępny w jakości Dolby Vision i HDR na wybranych urządzeniach Amazon Fire TV. Do oglądania materiałów w jakości Dolby Vision i HDR są potrzebne następujące elementy:

 • Plan Netflix umożliwiający oglądanie materiałów w jakości Ultra HD.

 • Urządzenie do oglądania online obsługujące standard Dolby Vision lub HDR i serwis Netflix.

 • Telewizor Smart TV obsługujący standard Dolby Vision lub HDR10, podłączony do urządzenia kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Stabilne połączenie internetowe o prędkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Użycie danych, od którego zależy jakość wideo, ustawione na wartość Wysokie.

Następujące urządzenia Fire TV obsługują obecnie odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości HDR:

 • Fire TV (trzeciej generacji)

 • Fire TV Cube (pierwszej i drugiej generacji)

 • Fire TV Stick (trzeciej generacji)

 • Urządzenie Fire TV Stick Lite

 • Fire TV Stick 4K

 • Fire TV Stick 4K Max

 • Telewizor Smart TV Fire TV 4-Series

 • Telewizor Smart TV Fire TV Omni Series

 • Anker Nebular Soundbar Fire TV Edition

 • Soundbar TCL Alto 8+ Fire TV Edition