Korzystanie z serwisu Netflix na urządzeniu Amazon Fire TV

Witamy w serwisie Netflix na urządzeniu Amazon Fire TV. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Obsługiwane regiony
Z aplikacji Netflix można korzystać na urządzeniach Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire TV Cube i Anker Nebular Soundbar Fire TV Edition we wszystkich regionach, w których serwis Netflix jest dostępny.

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

W niektórych regionach można używać sterowania głosowego Alexa do obsługi serwisu Netflix. Korzystanie z tej funkcji wymaga urządzenia Amazon Voice Remote lub innego obsługującego sterowanie głosowe Alexa (np. Amazon Echo). Więcej informacji na temat sterowania głosowego i dostępności znajdziesz w artykułach Using Your Alexa Voice Remote (Korzystanie ze sterowania głosowego Alexa) oraz Use Your Alexa Device to Control Your Fire TV (Obsługa Fire TV za pomocą urządzenia Alexa).

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z Internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego.

Napisy i alternatywna ścieżka dźwiękowa
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach, serialach i programach. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolny serial oryginalny Netflix i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie może nie obsługiwać tej funkcji lub konieczne jest jej włączenie. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Starsze urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Aby połączyć urządzenie Amazon Fire TV z kontem w serwisie Netflix, upewnij się, że jest wyświetlony ekran główny, i wykonaj poniższe kroki.

 1. Na ekranie głównym wybierz opcję Wyszukaj.

 2. Wpisz „Netflix”, a następnie wybierz pozycję Netflix.

 3. Wybierz opcję Netflix.

 4. Wybierz opcję Bezpłatne lub Pobierz.

 5. Po zakończeniu pobierania wybierz opcję Otwórz.

 6. Wybierz opcję Zaloguj się.

 7. Podaj adres e-mail powiązany z serwisem Netflix oraz hasło.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Aby odłączyć urządzenie Amazon Fire TV od konta w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i wykonaj poniższe kroki.

 1. Wybierz opcję Ustawienia.

 2. Wybierz opcję Aplikacje.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami.

 4. Przewiń w dół i wybierz pozycję Netflix.

 5. Wybierz opcję Wyczyść dane.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych urządzenia Amazon Fire TV. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD podłączony do urządzenia Amazon Fire TV kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).

 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.

 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Następujące urządzenia Amazon Fire TV obsługują obecnie odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD:

 • Fire TV 2. generacji (2015) lub nowszy

 • Fire TV Stick 4K

 • Fire TV Cube

 • Anker Nebular Soundbar Fire TV Edition

Serwis Netflix jest dostępny w jakości Dolby Vision i HDR na urządzeniach Amazon Fire TV 4K Stick. Do oglądania materiałów w jakości Dolby Vision lub HDR są potrzebne następujące elementy: