Korzystanie z serwisu Netflix na urządzeniu Entertain — dekoderze telewizyjnym Deutsche Telekom

Zapraszamy do korzystania z serwisu Netflix na urządzeniu Entertain — dekoderze telewizyjnym Deutsche Telekom. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix
Konfigurowanie serwisu Netflix
Wyloguj się
Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD
Serwis Netflix w jakości HDR

Serwis Netflix jest dostępny na wybranych dekoderach Entertain firmy Deutsche Telekom. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach i programach telewizyjnych. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Kontrola rodzicielska
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

HDR
Na urządzeniach, które obsługują format HDR, możesz oglądać materiały z serwisu Netflix w jakości HDR, jeśli są one podłączone do telewizora obsługującego ten format.

Model

Obsługiwane regiony

Rozdzielczość

Napisy i dźwięk

Entertain X301T

Niemcy

720p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Entertain MR 100

Niemcy

720p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Entertain MR 102

Niemcy

720p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Entertain MR 300

Niemcy

720p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Entertain MR 303

Niemcy

720p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Entertain MR 500(SAT)

Niemcy

720p

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

EntertainTV MR 201*

Niemcy

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

EntertainTV MR 401B*

Niemcy

4K

Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1

* Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć serwisu Netflix na urządzeniu Deutsche Telekom, skontaktuj się ze wsparciem klienta Deutsche Telekom, by uzyskać pomoc. Obecnie serwis Netflix nie jest dostępny na urządzeniach Media Receiver 200 i 400.

Aby połączyć dekoder Entertain z kontem w serwisie Netflix, przejdź do ekranu głównego i wykonaj poniższe kroki.

Połączenie za pomocą przycisku EPG

 1. Naciśnij przycisk EPG na pilocie.

 2. Wybierz kanał 983 z menu EPG.

 3. Naciśnij czerwony przycisk na pilocie, aby wybrać aplikację Netflix.

 4. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie przy użyciu opcji TV-Apps Starseite

 1. Naciśnij przycisk Menu na pilocie.

 2. Wybierz opcję TV-Apps (Aplikacje TV) u góry menu.

 3. Wybierz opcję Starseite.

 4. Wybierz opcję Netflix.

 5. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie przy użyciu opcji TV-Apps Videotheken

 1. Naciśnij przycisk Menu na pilocie.

 2. Wybierz opcję TV-Apps (Aplikacje TV) u góry menu.

 3. Wybierz opcję Videotheken.

 4. Wybierz opcję Netflix.

 5. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie przy użyciu opcji Videothek

 1. Naciśnij przycisk Menu na pilocie.

 2. Wybierz opcję Videothek u góry menu.

 3. Wybierz opcję Mehr Videotheken.

 4. Wybierz opcję Netflix.

 5. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Zamknij i wyloguj się z serwisu Netflix.

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.

 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.

 4. Wybierz opcję Wyloguj się.

 5. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.

 6. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Zamknij serwis Netflix bez wylogowywania się.

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.

 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.

 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.

 4. Wybierz opcję Zamknij.

 5. Wybierz opcję OK.

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych dekoderach Entertain. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie treści z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.

 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.

 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz poniżej.

 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD obsługują obecnie następujące modele dekoderów Entertain:

 • EntertainTV MR201

 • EntertainTV MR401B

Serwis Netflix jest dostępny w jakości HDR na wybranych dekoderach Entertain. Do oglądania materiałów w jakości HDR są potrzebne następujące elementy:

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości HDR obsługują obecnie następujące modele dekoderów Entertain:

 • EntertainTV MR201

 • EntertainTV MR401B