Korzystanie z serwisu Netflix na dekoderze marki BT lub Plusnet YouView

Zapraszamy do korzystania z serwisu Netflix na dekoderze BT lub Plusnet YouView. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix

Serwis Netflix jest dostępny na wybranych dekoderach marki BT oraz Plusnet YouView. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach i programach telewizyjnych. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Kontrolę rodzicielską
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

Technologia Silent Sign-In (SSI):
Niektóre dekodery BT obsługują technologię Silent Sign-In umożliwiającą automatyczne logowanie do konta. Klienci serwisu Netflix korzystający z rozliczeń przez firmę BT są automatycznie logowani do konta w serwisie Netflix, jeśli ich nowy, dodatkowy lub zamienny dekoder BT obsługuje technologię SSI.

Serie urządzenia Obsługiwane regiony Rozdzielczość Napisy i dźwięk
DTR-T1000* Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
DTR-T2100* Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
DTR-T2110* Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
DB-T2200* Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
DB-T2210* Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
DTRT-4000* Wielka Brytania 4K Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa, dźwięk przestrzenny 5.1
Plusnet T2120 Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Plusnet T2220 Wielka Brytania 1080 p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

*Z obsługą technologii SSI

Konfigurowanie serwisu Netflix

Aby połączyć dekoder BT lub Plusnet YouView z kontem w serwisie Netflix, rozpocznij od ekranu głównego i wykonaj poniższe kroki.

Połączenie z kanału 333 na dekoderach BT

 1. Wybierz pilotem kanał 333.
 2. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić aplikację Netflix.
 3. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie za pomocą przycisku YouView

 1. Naciśnij przycisk YouView na pilocie.
 2. Wybierz opcję Players & Apps (Odtwarzacze i aplikacje).
 3. Wybierz opcję Players (Odtwarzacze).
 4. Wybierz opcję Netflix.
 5. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Nie możesz znaleźć aplikacji Netflix?

Dekoder YouView może wymagać zaktualizowania. Aby zaktualizować urządzenie YouView, wykonaj opisane poniżej czynności.

 1. Naciśnij przycisk YouView na pilocie.
 2. Znajdź pozycję Settings (Ustawienia) i naciśnij przycisk OK.
 3. Znajdź pozycję Device Management (Zarządzanie urządzeniami) i naciśnij przycisk OK.
 4. Znajdź pozycję Software Update (Aktualizacja oprogramowania) i naciśnij przycisk OK.
 5. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby włączyć wyszukiwanie dostępnych aktualizacji.
  • W przypadku gdy jest dostępna aktualizacja, zostanie wyświetlony pasek postępu informujący o przebiegu procesu aktualizacji.
  • Jeśli w dekoderze jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie, zostanie wyświetlony komunikat Software is up to date (Oprogramowanie jest aktualne).
 6. Po zakończeniu aktualizacji powtórz powyższe kroki, aby połączyć się przy użyciu przycisku YouView.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Wyloguj się

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Zamknij i wyloguj się z serwisu Netflix

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.
 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.
 4. Wybierz opcję Wyloguj się.
 5. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.
 6. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny członek serwisu Netflix.

Zamknij serwis Netflix bez wylogowywania się.

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.
 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.
 4. Wybierz opcję Zamknij.
 5. Wybierz opcję OK.

Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych dekoderach BT. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD są potrzebne następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD, podłączony do dekodera kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).
 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie netflix.com/ChangePlan.
 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.
 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość „Wysoka”. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Poniżej zamieszczamy wykaz urządzeń BT obsługujących obecnie odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD.

 • DTRT-4000