Korzystanie z serwisu Netflix na dekoderze marki Telus

Zapraszamy do korzystania z serwisu Netflix na dekoderze Telus. Ten artykuł zawiera informacje o funkcjach serwisu Netflix oraz o sposobie konfigurowania konta i wylogowywania się. Jeśli nie wiesz, czy Twoje urządzenie obsługuje serwis Netflix, wykonaj kroki opisane na karcie „Konfigurowanie serwisu Netflix”, aby podjąć próbę znalezienia aplikacji Netflix.

Funkcje serwisu Netflix

Serwis Netflix jest dostępny na wybranych dekoderach marki Telus. Funkcje przesyłania treści serwisu Netflix na obsługiwanych urządzeniach obejmują:

Nawigacja
W przypadku większości urządzeń serwis Netflix umożliwia przeglądanie rzędów z filmami, serialami i programami, w tym jednego rzędu zawierającego wyłącznie tytuły związane z pozycjami dodanymi do obszaru Moja lista. Każdy rząd to kategoria (komedie, dramaty, programy telewizyjne itd.) prezentowana na podstawie tytułów, które były przez Ciebie oglądane.

Starsze urządzenia mogą nie wyświetlać rzędów z kategoriami filmów, niemniej jednak umożliwiają przewijanie tytułów w części Moja lista, którą można utworzyć w serwisie Netflix.

Rozdzielczość
Większość urządzeń umożliwia oglądanie treści w serwisie Netflix w rozdzielczości HD przy szybkim połączeniu z internetem i odtwarza filmy w maksymalnej obsługiwanej rozdzielczości (więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Zalecenia dotyczące szybkości połączenia internetowego).

Napisy i alternatywne ścieżki dźwiękowe
Dowiedz się, jak włączyć napisy, podpisy dla osób niesłyszących i alternatywną ścieżkę dźwiękową (w tym dźwięk przestrzenny 5.1), które są dostępne w wielu filmach i programach telewizyjnych. Aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje dźwięk 5.1, wybierz dowolną pozycję z sekcji Netflix Originals i sprawdź, czy jest dostępna opcja dźwięku 5.1. Jeśli nie, Twoje urządzenie nie obsługuje tej funkcji. Wiele urządzeń umożliwia dostosowywanie wyglądu napisów i podpisów. Niektóre urządzenia wyświetlają napisy i podpisy zgodnie z ich domyślnym wyglądem bądź nie są skonfigurowane pod kątem wyświetlania napisów.

Kontrolę rodzicielską
Netflix umożliwia wprowadzanie ustawień rodzicielskich w poszczególnych profilach.

Serie urządzenia Obsługiwane regiony Rozdzielczość Napisy i dźwięk
Cisco_CIS330 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_CIS330-GN1-A Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_CIS330-GN1-B Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_CIS430 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_CIS430-GN1-A Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_CIS430-GN1-B Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_ISB2200 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_ISB7000 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_ISB7050 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_ISB7100 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_ISB7105 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Cisco_ISB7150 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Pace_IPH8000 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Pace_IPH8005 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Pace_IPH8010 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Pace_IPW8000 Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
ScientAtl_IPN330HD Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
ScientAtl_IPN330HD-SG-A Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
ScientAtl_IPN330HD-SG-B Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
ScientAtl_IPN430MC Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
ScientAtl_IPN4320-SG-A Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
ScientAtl_IPN4320-SG-B Kanada 720p Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Optik 4K PVR (VIP-5662W) Kanada 4K Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa
Pik TV (Android TV) Kanada 4K Napisy, alternatywna ścieżka dźwiękowa

Konfigurowanie serwisu Netflix

Aby połączyć dekoder Telus z kontem w serwisie Netflix, rozpocznij od ekranu głównego i wybierz jedną z poniższych opcji.

Połączenie za pośrednictwem menu aplikacji

 1. Naciśnij przycisk Apps na pilocie.
 2. Znajdź aplikację Netflix.
 3. Podświetl opcję Netflix i naciśnij przycisk OK lub Select na pilocie.
 4. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Połączenie za pośrednictwem kanału 422 (nie dotyczy Pik TV)

 1. Za pomocą pilota wybierz kanał 422.
 2. Po włączeniu kanału 422 naciśnij przycisk OK, aby uruchomić aplikację Netflix.
 3. Po uruchomieniu aplikacji Netflix wybierz opcję Zaloguj się.

Twoje urządzenie jest teraz połączone z kontem Netflix. Miłej zabawy!

Wyloguj się

Aby wylogować się z konta Netflix na swoim urządzeniu, wykonaj poniższe czynności.

Zamknij i wyloguj się z serwisu Netflix

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.
 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.
 4. Wybierz opcję Wyloguj się.
 5. Wybierz opcję Tak, aby potwierdzić.
 6. Zostanie wyświetlona opcja zalogowania się jako inny użytkownik serwisu Netflix.

Zamknij serwis Netflix bez wylogowywania się.

 1. Zacznij od ekranu głównego Netflix.
 2. Naciśnij przycisk Wstecz na pilocie.
 3. Wybierz ikonę koła zębatego widoczną po prawej stronie.
 4. Wybierz opcję Zamknij.
 5. Wybierz opcję OK.

Serwis Netflix w rozdzielczości Ultra HD

Serwis Netflix jest dostępny w rozdzielczości Ultra HD na wybranych dekoderach Telus. Do oglądania materiałów w rozdzielczości Ultra HD potrzebne są następujące elementy:

 • Telewizor obsługujący odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w rozdzielczości Ultra HD podłączony do dekodera Dish kablem HDMI, który obsługuje standard HDCP w wersji 2.2 lub nowszej (zazwyczaj port HDMI 1).
 • Plan obsługujący oglądanie materiałów w jakości Ultra HD. Bieżący plan możesz sprawdzić na stronie www.netflix.com/ChangePlan.
 • Stabilne połączenie internetowe o szybkości co najmniej 25 megabitów na sekundę.
 • Jakość odtwarzania ustawiona na wartość Automatyczna lub Wysoka. Więcej informacji na temat ustawień jakości wideo znajdziesz w artykule Ustawienia odtwarzania.

Odtwarzanie materiałów z serwisu Netflix w jakości Ultra HD obsługują obecnie następujące modele dekoderów marki Telus:

 • Optik 4K PVR (VIP-5662W)
 • Pik TV