Podczas korzystania z serwisu Netflix jest wyświetlany komunikat „Hasło musi mieć od 6 do 60 znaków”.

Jeśli jest wyświetlany komunikat o treści

Hasło musi mieć od 6 do 60 znaków i nie może zawierać tyldy (~).

Zazwyczaj oznacza to, że wybrane hasło nie spełnia określonych przez serwis Netflix kryteriów dotyczących haseł. Jeśli wybrane hasło spełnia te kryteria, ale problem nadal występuje, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego
Te kroki są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników komputerów.
  • Zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania zabezpieczającego.

  • Tymczasowo wyłącz oprogramowanie zabezpieczające i spróbuj ponownie uruchomić serwis Netflix.

    • Jeśli po wyłączeniu oprogramowania zabezpieczającego problem ustąpi, może to oznaczać, że oprogramowanie jest przestarzałe lub w niezamierzony sposób zakłóca działanie serwisu Netflix. Przywróć ochronę i skontaktuj się z dostawcą oprogramowania, aby uzyskać pomoc.

Powiązane artykuły